Cystisk fibros

RfCF region Uppsala finns till för personer med CF och PCD och deras familjer.
Geografiskt gäller det alla som behandlas vid Uppsala CF-center, framförallt från Uppsala och Västmanlands län.

CF = cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som innebär att de slemproducerande körtlarna i kroppen inte fungerar som de ska. De utsöndrar ett alltför segt slem som medför andningsbesvär, infektioner i lungorna och svårigheter att tillgodogöra sig maten.

PCD = primär ciliär dyskinesi innefattar en grupp ärftliga sjukdomar som drabbar kroppens flimmerhår, cilier, så att de antingen är helt orörliga eller slår svagt och okoordinerat.

För mer information kontakta gärna:

Ordförande
Inga Alm
Tfn. 0708 – 45 23 67
E-post: inga@alm.as

Vår hemsida: www.cfua.se

Riksförbundets hemsida: www.rfcf.se