Celiakiföreningen i Uppsala län

celiakiföreningen

Celiakiföreningen i Uppsala Län har cirka 1000 medlemmar. Mål för verksamheten enligt våra stadgar är att länsföreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen så att de personer med GLMS (gluten- och laktosintolerans, mjölkprotein- och sojaproteinallergi) tillförsäkras samma ekonomiska, sociala och kulturella standard som övriga medborgare. Länsföreningen skall också tillvarata medlemmarnas intressen genom:

  • att verka opinionsbildande och bedriva upplysande och rådgivande verksamhet
  • att skapa och upprätthålla kontakt med dietister, läkare, skolhälsovård och andra personer som kan vara av värde för medlemmarna
  • att upprätthålla kontakten med medlemmarna
  • att inom sitt län i samarbete med andra organisationer förverkliga gemensamma intressen
  • att i övrigt arbeta för FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i samhället.

Varmt välkommen till Celiakiföreningen i Uppsala Län!

Kontaktperson:
Laila Eriksson, kassör
Telefon: 073-243 53 24
E-post: uppsala@celiaki.se

Hemsida: www.celiaki.se