Bröstcancerföreningen

Om oss

Vi vill skapa en mötesplats för alla bröstcancerdrabbade i Uppsala län. Vår uppgift är att sprida kunskap och hopp. VÄLKOMNA!

Senast uppdaterad: 2023.09.07

Bröstcancerföreningen Uppsala Län är en stödförening för personer som har drabbats av bröstcancer. Föreningen ger även stöd till anhöriga och närstående. Vi delar Bröstcancerförbundets medlemslöfte – “Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer!” – och arbetar för att stötta varandra och skapa möjligheter att träffa andra i liknande situation. Föreningen är en ideell organisation som bildades 1981 av kvinnor som själva är bröstcancerbehandlade. Idag har föreningen cirka 186 medlemmar.

Har du behov av att prata, att få sätta ord på dina tankar och samtala med någon som varit i en snarlik situation, så finns våra stödpersoner tillgängliga via telefon. Alla stödpersoner är utbildade och de uppdaterar sig regelbundet hos Bröstcancerförbundet.

Våra stödpersoner nås via vår jourtelefon: 018-30 38 72

Bröstcancerföreningen Uppsala Län är även med och påverkar politiker och vårdgivare för att vården kring bröstcancer ska bli så bra som möjligt. Utifrån våra medlemmars bästa samarbetar vi aktivt med bl.a. Akademiska sjukhuset i frågor som rör bröstcancervården i Uppsala län. Rehabilitering och lymfödemvård är några områden där vi som patientförening är aktiva. Genom olika samarbeten håller föreningen koll på omvärlden. Vi håller även kontakt med media.

Flera gånger per termin anordnar föreningen Medlemsträffar med olika föreläsare. Exempel på ämnen som kan tas upp är krishantering, träning, yoga, konstterapi, kost, ärftlighet och strålning och mycket mer. Vi bjuder på fika med tilltugg och du får en möjlighet att träffa andra som varit i liknande situation. Vid dessa tillfällen finns styrelsemedlemmar och kontaktpersoner representerade. Efter önskemål från föreningens medlemmar arrangeras aktiviteter i studiecirkel-form, som t.ex. samtalsgrupper, promenader, träningstillfällen, yoga. Här ser du vad som är på gång just nu.

Några gånger per år försöker föreningen skapa tillfällen som ger medlemmarna en guldkant på tillvaron. Det har vi möjlighet att göra genom aktiviteter, auktioner samt donationer, liksom genom vår egen försäljning av Rosa Bandet-produkter under oktober månad. Till vissa aktiviteter är även familjemedlemmar och andra närstående inbjudna.

Föreningen har en särskild grupp för unga kvinnor upp till 50 år, vilka har gått igenom eller går igenom behandling. Gruppen träffas 1 gång per månad för en kortare promenad och pratar sedan kort en stund på något av stadens caféer.

Bröstcancerföreningen Uppsala är en underavdelning till Bröstcancerförbundet. Som medlem i föreningen får du Bröstcancerförbundets tidskrift, Magasin B, 4 gånger per år. Tidningen innehåller olika reportage och artiklar, vetenskapliga rapporter och aktuella referat från kongresser.

Bröstcancerföreningen Uppsala finns också på Facebook; https://www.facebook.com/bcfuppsala.

Här finns mer information om du vill bli medlem, eller vara Stödmedlem, i vår förening?

Du kan vara stödmedlem om Du själv inte är bröstcancerdrabbad men vill stödja vår verksamhet. Medlemsavgiften är densamma för alla medlemmar. Såväl ordinarie medlemmar som stödmedlemmar är välkomna till våra träffar.

Välkommen!

Läs mer här: https://uppsala.brostcancerforbundet.se/