Bröstcancerföreningen i Uppsala län (BCF)

Bröstcancerföreningen Kungsängsliljan är en stödförening för personer som har drabbats av bröstcancer, samt deras anhöriga.

Föreningen är ansluten till BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation.

BCF Kungsängsliljan är en ideell organisation som bildades 1981 av kvinnor som själva var bröstcancerbehandlade. Vi har idag cirka 250 medlemmar.

BCF Kungsängsliljan vill vara till stöd för de drabbade och deras familjer genom att finnas till när man behöver någon att tala med. Föreningen försöker på olika sätt verka för omhändertagande av bröstcancerdrabbade samt deras anhöriga.

Bröstcancerföreningen Kungsängsliljan Uppsala län
Västra Ågatan 16
753 09 UPPSALA
Tfn. 073 – 967 00 41
E-post: bcf.uppsala@hotmail.com

www.bro.se/uppsala