Bröstcancerföreningen i Uppsala län (BCF)

Bröstcancerföreningen i Uppsala län är en stödförening för personer
som har drabbats av bröstcancer, samt deras anhöriga.

Föreningen är ansluten till Bröstcancerförbundet.

Bröstcancerföreningen i Uppsala län är en ideell organisation som
bildades 1981 av kvinnor som själva var bröstcancerbehandlade. Vi har
idag cirka 200 medlemmar.

Föreningen vill vara till stöd för de drabbade och deras familjer
genom att finnas till när man behöver någon att tala med. Vi försöker
på olika sätt verka för omhändertagande av bröstcancerdrabbade samt
deras anhöriga.

Bröstcancerföreningen Kungsängsliljan Uppsala län
Västra Ågatan 16
753 09 UPPSALA
E-post: bcf.uppsala@hotmail.com

https://brostcancerforbundet.se/