Torsdag 20 januari

Vill tipsa om ett radioinslag på P4 Extra igår med Titti Schultz.
Det är Fredrik Mattsson som blir intervjuad av reportern Lasse Persson om hur det är att ha och sakna en ledarhund.
Klicka på länken nedan och sedan på play, så kommer du till rätt ställe. Det är 1.40.40 in i programmet om det strular.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1862400#6040

Infoteket om funktionshinder tipsar

Tips på digitalt evenemang, fredag 28 januari.

Jill och Billie har tidigare föreläst för Infoteket.
Så här skriver dom själva om sändningen:
”Jill och Billie är autistiska, och Billie har dessutom begåvats med ADHD.
I fredagsliven är ni med och skapar innehållet. Vi sätter ett tema och ni ställer frågor medan vi berättar, diskuterar och ger tips.

I denna smygpremiär pratar vi om vilka vi är, vårt företag och en ny aktivitet som vi drar igång denna kväll – NPF-café.”

https://fb.me/e/3jBahdBBj

Tisdag 18 januari

I gårdagens Fråga doktorn som är på SVT1, så var Niklas Arnberg som är professor i virologi och infektionsläkare Maria Furberg på plats och pratade om varför omikron är så smittsam, olika symtom och varför det är viktigt att vi vaccinerar oss. De svarade även på tittarnas frågor. Skivbolagsdirektören och entreprenören Bert Karlsson berättar om hur prostatacancern gjorde att han fick en ny syn på livet.

https://www.svtplay.se/video/33625594/fraga-doktorn/fraga-doktorn-sasong-29-10-jan-18-45?position=8&id=K1XXmRP

I Fråga doktorn den 13 december 2021, var ämnet immunterapi.

”Vad är egentligen immunterapi och hur kan det hjälpa cancerpatienter? Kent Persson drabbades av cancer i flera organ, men räddades till livet. Doktor Karin Granberg svarar på frågor om kropp och själ. Programledare Sofia Rågenklint.”

https://www.svtplay.se/video/33537630/fraga-doktorn/fraga-doktorn-sasong-28-avsnitt-17?id=j7oYNb2

Kallelse till ordförandemöte 

Samarbetsorganet Funktionsrätt Uppsala kommun (handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun) kallar härmed sina medlemmar (= föreningar) till

ordförandemöte måndagen den 14 februari 2022, start kl. 18.

De envisa och uthålliga covid-19-virusarnas fortsatta härjningar medför att mötet kommer att genomföras på distans över internet (”virtuellt”, ”elektroniskt”, ”digitalt”,”online”). 

RÖSTRÄTT

Varje medlemsförening har rätt att delta med varsin röstägande delegat (ett ombud), i första hand sin ordförande. Vem som ska företräda Din förening bör i förväg anmälas till funktionsrattuppsala@yahoo.com – eller till sekretariatet, sms 0768 916 500.  (Annan intresserad kan medges vara åhörare.)

ÄRENDEN

Föreningarna uppmanas att anmäla ärenden för ordförandemötet, senast en vecka i förväg.  Att vi alla jobbar aktivt tillsammans är alltid mycket angeläget och är en oundgänglig förutsättning för att vi ska förtjäna framgång för våra intressepolitiska strävanden.

Ordförandemötet ska ta ställning till hur den uppsaliensiska handikapprörelsen ska agera och samarbeta för att vinna gehör för sina krav och åsikter i valrörelsen inför de politiska valen av kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagsledamöter i september 2022. 

Styrelsen vill också veta vad medlemmarna och ordförandemötet tycker om samarbetsorganets webbplats och hur de vill ha den framöver. https://hsouppsalalan.org/hso-uppsala/

Nåt oklart? Hör gärna av Dig!

Välkommen!
/Ingor Lind
Sekreterare

PS.  Vi planerar för ett stadgeenligt årsmöte under andra hälften av maj i år. Bland årsmötets många ärenden återfinns som vanligt att välja styrelseledamöter, varav en ordförande, och revisorer, så föreningarna bör redan nu börja att förbereda sig för att lansera sina kandidater till de lediga förtroendeuppdragen. 

Kallelse till årsmötet beräknas spridas stadgeenligt i sinom tid.

Fredag 14 januari

Årets första Torsdagsblad kom ut igår. Som vanligt innehåller det lite blandad information och inbjudningar, finns att kika i lite längre ned.

I helgen så är det möjligt för drop-in-vaccination mot covid-19 på Rapsgatan 8 i Slavsta, Uppsala. Det är den 15 och 16 januari klockan 9-12 och 13-16.
Det går att få dos 1, 2 och 3.
För dos 3, påfyllnadsdosen, krävs det att det gått fem månader sedan dos 2.
Men tänk på att det kan/kommer att vara kö och då vara varmt klädd ifall du får stå utomhus i kön.

Källa: https://www.1177.se/…/Uppsala-Rapsgatan-8-vaccination…/

Torsdag 13 januari

I måndags så var det 100 år sedan de första kvinnorna tog plats i Sveriges riksdag, som firades med pompa och ståt – vilket sig bör. Men det dröjde faktiskt till 1989 för att alla medborgare över 18 år skulle få rätt att rösta. För att innan dess så var personer med utvecklingsstörning omyndigförklarade och hade inte rösträtt. Men 1989 avskaffades omyndighetsförklaringen och alla medborgare över 18 år fick rätt att rösta.

Sveriges riksdag firar demokratin

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar riksdagen genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokrati i dag och i framtiden. Här hittar du information om demokratifirandet och var och när du kan delta. Varmt välkommen!
Källa: http://firademokratin.riksdagen.se/

Kort historik om funktionsnedsättning – Lätt svenska

Ord

Människor med funktionsnedsättning har kallats många olika saker.
De har kallats idiot, imbecill, sinnesslö, efterbliven, dåre, vanför och handikappad.
Det var förr i tiden.
Då ansåg man att problemen låg hos personen själv.
Idag använder vi orden funktionshinder och funktionsnedsättning.

Samhället ska vara tillgängligt.
Om det inte är tillgängligt så blir det svåra hinder för människor med funktionsnedsättning.

Alla ska ha samma rättigheter

Förr i tiden ansåg man att människor med funktionsnedsättningar inte var som andra människor.
Man trodde att funktionsnedsättningar var Guds straff.
Eller att det var föräldrarnas eget fel att de hade fått ett barn med funktionsnedsättning.
De fick inte bestämma något om sitt eget liv.
63 000 personer steriliserades.
Sedan kunde de inte få barn.

Människor med utvecklingsstörning fick inte rösta.
De var omyndigförklarade.
Först 1989 fick alla svenska medborgare rösträtt.

1999 kom det en lag mot diskriminering.
Personer med funktionsnedsättning fick inte behandlas sämre i arbetslivet.
Människor med funktionsnedsättning ska ha samma mänskliga rättigheter som andra.
Men så är det inte i verkligheten.

Teckenspråk i dövskolorna

Den som inte hör behöver teckenspråk.
Men det fanns en tid då döva barn inte fick lära sig teckenspråk på dövskolorna.
De skulle lära sig att se på läpparna vad lärarna sa.
Det gick inte bra.
Barnen lärde sig inte så mycket.
Så var det i hundra år.
1981 bestämde riksdagen att teckenspråketär dövas första språk.

Institutioner och bostäder

Förr i tiden fanns det stora institutioner för människor med utvecklingsstörning.
Läkarna sa till föräldrarna att de skulle lämna bort sina utvecklingsstörda barn.
Man trodde inte att barnen behövde sina föräldrar lika mycket som andra barn.

Många tusen människor med psykisk ohälsa bodde på stora mentalsjukhus.
De som bodde på institutioner och mentalsjukhus levde ett tråkigt och fattigt liv.
De fick inte bestämma någonting.
De fick nästan aldrig komma ut och göra roliga saker.

1968 kom omsorgslagen. 
Det var en viktig lag för människor med utvecklingsstörning.
Lagen bestämde att de hade rätt till ett bättre liv.

Förr i tiden gick barn med funktionsnedsättningar i särskilda skolor.
De bodde på skolan och träffade sina föräldrar väldigt sällan.
Det var stränga regler på skolorna.
Om barnen inte lydde reglerna fick de straff.

Det fanns inga bostäder där människor med rörelsehinder kunde få hjälp.
En del bodde på sjukhem eller ålderdomshem.
Sedan byggdes servicehus för människor med rörelsehinder.
1994 kom den personliga assistansen.
Då kunde människor med stora funktionsnedsättningar ha ett eget hem och bestämma över sitt liv.
Många människor fick ett mycket bättre liv.

Hjälpmedel

Det har kommit många hjälpmedel som är bra för människor med olika funktionsnedsättningar.
Här är några exempel:

Punktskriften för synskadade kom i början av 1800-talet.
På 1950-talet kom den första talboken.

Döva, synskadade och dövblinda har stor nytta av datortekniken.

För personer med utvecklingsstörning eller ADHD finns det hjälpmedel som ger hjälp att komma ihåg saker.

För personer med rörelsehinder finns det många hjälpmedel.
Med dem kan man klara sig själv i vardagen.

En del hjälpmedel är kostnadsfria, andra får man betala själv.

Tillgänglighet

Det har kommit många lagar om tillgänglighet.
Det finns lagar om att hus ska vara tillgängliga.
Alla ska kunna komma in och röra sig i husen.
Det finns lagar om att gator och torg och bussar och tåg ska vara tillgängliga.

Men lagarna hjälper inte helt och hållet.
Det finns mycket som fortfarande är otillgängligt.

En del tycker inte att det viktigt med tillgänglighet.
Men funktionshinderrörelsen anser att man diskriminerar om det är otillgängligt.
Funktionshinderrörelsen kräver att det ska finnas en lag om det.
I USA har det funnits en sådan lag i många år.
Att diskriminera betyder att man behandlar vissa människor sämre än andra.

Funktionshinderrörelsen

Det finns över 60 funktionshinderorganisationer.
Personer med olika funktionsnedsättningar har egna organisationer.
I organisationerna kan människor träffas och ge varandra stöd.
De arbetar också tillsammans för att samhället ska bli bättre.
Tillsammans har organisationerna nästan en halv miljon medlemmar.

Talspråk

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/118657947&color=2c6576&auto_play=false&show_artwork=false

Talspråk – Lätt svenska

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/120082580&color=2c6576&auto_play=false&show_artwork=false

Några årtal
 • 1842 kom den allmänna folkskolan.
 • 1882 blev det en plikt att gå i skola, men det gällde inte alla barn.
 • 1889 fick döva barn skolplikt
 • 1896 fick blinda barn skolplikt.
 • 1944 fick en del barn med utvecklingsstörning skolplikt. Det var bara de barn som man trodde kunde lära sig något.
 • 1962 fick barn med rörelsehinder skolplikt.
 • 1968 fick alla barn med utvecklingsstörning skolplikt.
 • 1935 kom lagen om tvångssterilisering. Lagen gällde till 1975.
 • 1945 fick personer, som fattigvården tog hand om, rösträtt.
 • 1968 kom omsorgslagen.
 • 1969 fick personer med epilepsi gifta sig.
 • 1981 beslutade riksdagen att teckenspråket är dövas första språk.
 • 1989 försvann omyndighetsförklaringen.
 • 1994 kom den personliga assistansen.
 • 1999 kom den första diskrimineringslagen som gällde funktionshinder.

Källa på lättläst svenska: Kort historik om funktionsnedsättning – Lätt svenska | Nordiska museet

Källa: Kort historik om funktionsnedsättning | Nordiska museet

Tisdag 11 januari

Jahaja, då blir det lite hårdare restriktioner från och med imorgon onsdag.

Skärpta smittskyddsåtgärder införs den 12 januari 2022

Den 12 januari 2022 införs skärpta smittskyddsåtgärder med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen i samhället, samtidigt som belastningen i sjukvården ökar. Den sammanvägda bedömningen är att Sverige befinner sig i ett läge där det är nödvändigt att vidta vissa smittskyddsåtgärder i steg 3 i regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder.

Åtgärder som införs den 12 januari 2022
För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer. Fortsatt gäller de nuvarande rekommendationerna om enbart sittande publik, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 deltagare där vaccinationsbevis används införs krav på max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik.
För serveringsställen införs en begränsning på max 8 personer per sällskap och de behöver stänga senast kl. 23.00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på 1 meters avstånd mellan sällskap.

För mässor införs krav på vaccinationsbevis om antalet deltagare överstiger 50 personer. Fortsatt gäller att trängsel ej får förekomma samt krav på 10 kvadratmeter per person.

Smittskyddsåtgärderna för den långväga kollektivtrafiken med enbart sittande resenärer gäller fortsatt. Folkhälsomyndigheten förtydligar vikten av att använda munskydd när många reser tillsammans.

Ett allmänt råd införs om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Avrådan till föreningar för kultur, idrott och fritid från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas kommer att förlängas ytterligare.

Smittskyddsåtgärder rekommenderas fortsatt för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Lärosätena bör möjliggöra för studenter att genomföra obligatoriska moment och examinationer i mindre grupper och vid fler tillfällen.

De nya smittskyddsåtgärderna kommer att gälla tills vidare men regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer kontinuerligt göra bedömningen om nödvändigheten av åtgärderna. Åtgärderna ska inte ligga kvar längre än absolut nödvändigt.

Dessa smittskyddsåtgärder införs av Folkhälsomyndigheten från och med den 12 januari 2022. För mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer – se Folkhälsomyndigheten.se

Hemställan om bland annat deltagartak på 500 personer
Folkhälsomyndigheten har inkommit med en hemställan till regeringen om införande av ytterligare smittskyddsåtgärder och detta bör ske skyndsamt. Myndigheten ser bland annat ett behov av ett tak på 500 deltagare för de allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus där vaccinationsbevis används.

När det gäller privata sammankomster som genomförs i lokaler för uthyrning, till exempel festlokaler eller festbåtar, har Folkhälsomyndigheten inkommit med en hemställan till regeringen om att gränsen för privata sammankomster behöver sänkas till 20 personer (från 50 personer).

Folkhälsomyndigheten anger också i sin hemställan att kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidbevis återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

För att ovanstående förändringar ska genomföras krävs regeringsbeslut. Regeringen kommer nu bereda denna hemställan i Regeringskansliet. Inom kort kommer en inbjudan till ett remissmöte om förslagen gällande deltagartaken skickas ut.

Alla som kan ska jobba hemifrån
En av de största platserna för smittspridning är våra arbetsplatser. Regeringen vill kraftigt understryka att den som kan arbeta hemifrån ska göra det. Detta har gällt från och med den 23 december och är en viktig del för att minska smittspridningen. Regeringen har även beslutat om ett skärpt uppdrag till de statliga myndigheterna gällande att endast anställda vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten ska befinna sig i deras lokaler. Även kommuner och regioner bör tillse att all verksamhet bedrivs så smittsäkert som möjligt.

Mer information
Folkhälsomyndighetens webbplats: Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Presskontakt
Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Presstjänsten, Folkhälsomyndigheten
010-205 21 00

Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/skarpta-smittskyddsatgarder-infors-den-12-januari-2022/

Måndag 10 januari

Nu har vi öppet igen efter jul och nyårsledigheten. Det är Finn, Helene och Stina som turas om att bemanna reception.

Det tråkiga är att smittspridningen har tagit fart igen och det är många personer som testar sig och det tar tid att få svar, har man covid-19 eller är man bara förkyld, hur ska man leva just nu? Vågar man träffa folk överhuvud taget? Jag och fler med mig tycker att det är väldigt bökigt på 1177.se att se var man kan boka in sig för testning, så denna information kommer här lite längre ned på sidan.

Här hos oss så håller vi avstånd och har plastskydd i receptionen. Handsprit finns på lite olika ställen i lokalen. På storan så får man vara 20st just nu, detta kan ändras om Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner igen.

Lämna prov för covid-19

Du ska lämna PCR-prov för covid-19 om du har symtom, även om du är vaccinerad. Det gäller vuxna och barn från förskoleklass. Du ska inte lämna antigentest om du har symtom.

Ring inte 1177 om prov för covid-19

1177 Vårdguiden på telefon kan inte hjälpa dig med provsvar eller att boka, omboka eller avboka ett prov för covid-19..

När ska jag lämna PCR-prov?

Du behöver lämna PCR-prov om du får symtom

Det gäller även om något av följande stämmer in på dig:   

 • Symtomen är lindriga.   
 • Du är vaccinerad mot covid-19.   
 • Du har haft covid-19, men det var mer än sex månader sedan.   

Du som har haft covid-19 de senaste sex månaderna behöver oftast inte lämna prov.  

Lämna provet så snart som möjligt för att få ett säkrare svar. Det beror på att det finns mest virus i kroppen i början av sjukdomen. Läs mer under rubriken Hur ska jag göra för att lämna prov?

Provtagning vid smittspårning

Du kan bli uppmanad att lämna prov om du ingår i en smittspårning. Det kan till exempel vara om du har träffat någon som har covid-19 eller om du bor med någon som har covid-19. Det gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Vid en smittspårning blir du kontaktad av den som kan ha smittat dig, eller av sjukvården. Du som har träffat eller bor med någon som är sjuk kan läsa mer i texten Covid-19: När ska jag stanna hemma.

Stanna hemma tills du har fått provsvar

Det är viktigt att du stannar hemma tills du har lämnat provet och fått provsvaret.

I texten När ska jag stanna hemma? Kan du läsa mer om vad som gäller för dig och de du bor med. 

Läs mer om vad du kan göra själv om du har symtom.

Hur ska jag göra för att lämna prov?

I Uppsala län gör du som har BankID eller Freja e-id plus test för covid-19 på dig själv, så kallad egenprovtagning. Du kan också boka tid för provtagning covid-19 på några mottagningar i länet. Du som jobbar inom vård och omsorg kan också använda dig av egenprovtagning.

Egenprovtagning

Du tar provet själv. Du hämtar och lämnar en påse för egenprovtagning på någon av Region Uppsalas ut- och  inlämningsplatser. I Uppsala måste du boka en tid för att hämta påsen.

I påsen finns instruktioner som du ska följa. Det finns även en film längre ner som visar hur du tar provet

Klicka här för att se filmen: https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/43CE9EFIF8

För att du inte ska smitta andra när du hämtar och lämnar provtagningspåsen får någon du känner gärna göra det. Om du kommer själv, använd munskydd och ha rena händer.

Bålsta, BålstaDoktorn, Sjövägen 12, Bålsta, mån–fre 8–15.

Enköping, Kungsgatan 71 (blå bod till vänster, vid infarten till sjukhusområdet), Enköping, mån–fre 9–15, lör–sön 9–13.

Heby, utanför ambulansintaget vid Heby vårdcentral, Brogatan 16, Heby, mån–tors 8–16, fre 8–12.
23 december och 30 december 2021, samt 5 och 7 januari 2022 kl. 8–12.

Knivsta, vid Knivsta vårdcentral, Ängbyvägen 6, Knivsta, mån–fre 7.30–13.30.

Skutskär, Ingång C vid Skutskärs vårdcentral, Lillängsgatan 8, Skutskär, mån–fre 8.30–11.30.

Tierp, utanför huvudentrén till Tierps vårdcentrum, Liljevägen 2, Tierp, mån–tors 8–15, fre 8–13.

Uppsala, du behöver logga in och boka tid för att hämta provtagningspåse. Den som hämtar påsen måste visa legitimation för den person som bokat tiden. Endast en påse per bokad tid. Tiderna släpps i 24-timmars intervall, som exempel; idag kl 9.00 släpps morgondagens 9.00 tider.

Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 A, på parkeringen. (bokas via: Kungsgärdets vårdcentral, Covid-19 provtagningspåse)
Du kan lämna in ditt prov mån–fre kl 9–16, lör–sön 8–15.

Gottsunda, adress: Valthornsvägen 1B (bokas via: Gottsunda vårdcentral, Covid-19 provtagningspåse)
Du kan lämna in ditt prov mån–fre 8.30–16.

Östhammar, ingång 1 vid jourmottagningen vid Östhammars vårdcentral, Lasarettsvägen 1, Östhammar, mån–sön 7–21.

Platser där du endast kan lämna egenprov

Du kan lämna ditt egenprov på någon av plaserna ovan. Du kan även lämna det på någon av platserna nedan. Där kan du inte hämta egenprovpåsar.

Fålhagen, Stationsgatan 26B, utanför Fålhagens vårdcentral, Uppsala, mån–fre 8–15.30.

Stenhagen, utanför Stenhagens vårdcentral, Herrhagsvägen 187, Uppsala, mån–fre 8.30–15.30.

Sävja, vid Capio Vårdcentral Sävja, Västgötaresan 64, Uppsala, mån–fre 8.30–14.30.

Årsta, Sparrisgatan 1, Uppsala, mån–fre 8–13.30.

Mottagningar som erbjuder provtagning i Uppsala län

Mottagningar som erbjuder provtagning finns nedan. För att logga in och boka en tid behöver du BankID eller Freja E-legitimation. Läs mer om hur barn 13-17 år får eget BankID eller Freja E-legitimation. 

För barn i förskoleklass till och med 12 år bokar du som vårdnadshavaren tid genom att logga in och agera ombud för ditt barn. Läs mer om  hur du agerar ombud för ditt barn

Enköpings kommun:

Enköpings husläkarcentrum. Adress för provtagning: Kungsgatan 71 (blå bod till vänster, vid infarten till sjukhusområdet).

Heby kommun:

Heby vårdcentral

Håbo kommun:

Praktikertjänst BålstaDoktor, Bålsta

Knivsta kommun:

Praktikertjänst Knivsta Läkargrupp

Covid-19 provtagningsbuss Knivsta (bokas via Praktikertjänst Båstadoktorn: Covid-19 Provtagningsbuss Knivsta) Adress provtagning: Ängebyvägen 8, parkeringen vid Knivsta vårdcentral

Tierps kommun:

Tierps vårdcentral. Adress för provtagning: Kyrkogatan (lokal i Borgenkyrkan, infart parkeringen). Se skyltning på plats.

Uppsala kommun:

Gottsunda vårdcentral. Adress provtagning: Valthornsvägen 1B

Kungsgärdets vårdcentral, vid Kungsgärdets center

Nyby vårdcentral

Provtagningsbussen vid Liljeforstorg (bokas via Praktikertjänst Bålstadoktorn: Covid-19 Provtagningsbuss Liljeforstorg)

Älvkarleby kommun:

Skutskärs vårdcentral

Östhammars kommun:

Östhammars vårdcentral, vid Östhammars vårdcentrum

Du som behöver hjälp att boka tid

Du som saknar Bank-ID eller svensk personnummer, och behöver hjälp att boka tid, ring 018–6173564, mån–fre 8.15–11 och 11.45–16.

Källa och mer information: https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation

Torsdag 30 december

God jul, God fortsättning eller Gott slut – vad gäller, när säger man vad?

God jul – 24 december.
God fortsättning – 25-30 december.
Gott slut – 30-31 december.
Gott nytt år – 31 december.
God fortsättning på det nya året – 1-6 januari.

Nu vet vi vad som gäller, så jag passar här på att säga GOTT SLUT till er alla, vi ses nästa år. Kansliet öppnar måndag den 10 januari kl.9.00, men fortsätt gärna att läsa här nedan.

Det blir rätt fokuserat på Uppsala-händelser här på bloggen, är för att vi befinner oss i Uppsala och det är det jag får veta/ser mest om. Men, jag tar gärna emot tips om vad som händer i andra kommuner inom Region Uppsala, mejla mig: linda.sundblom@c.hso.se.
Denna information nedan är bra att veta för dig som ska ta dig till oss med bil.

Trafikändring på Kungsgatan

Den 1 januari 2022 begränsas genomfartstrafiken på Kungsgatan och vi gör mer plats för kollektivtrafiken. För bilar införs påbjuden körriktning i höjd med Vaksalagatan. Genom att begränsa genomfartstrafiken underlättar vi för kollektivtrafiken på Kungsgatan, får renare luft och bättre tillgänglighet för gående och cyklister. Lastbilar, taxi, polis, ambulans och räddningstjänst påverkas inte av förändringen.

Detta innebär det för dig som bilist

Trafikförändringen innebär att:

 • Kommer du söderifrån svänger du höger in på Vaksalagatan.
 • Kommer du norrifrån svänger du vänster in på Vaksalagatan.
pabjuden-korning.png

Skylt påbjuden körning. Mer info hos Transportstyrelsen. 

Det innebär påbjuden körriktning

Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning.

Påbudsmärken som betyder att en viss typ av trafik är tillåten, betyder samtidigt att all annan trafik är förbjuden, om inte annat anges på en tilläggstavla. Påbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning, om inte annat anges.

Alternativa bilvägar

Trafikförändringen innebär att det blir lättare för dig som har ett ärende i centrum, då den onödiga genomfartstrafiken på Kungsgatan hindras. Du som verkligen behöver ta bilen kommer fram på ett smidigare sätt. Om du helt vill undvika Kungsgatan finns det flera alternativa vägar, som leder direkt in till parkeringsområden i innerstan. 

Karta_rekommenderade_färdvägar_Uppsala_centrum-01_900px.jpg

Klicka här för större bild.

Att bilarna svänger in på Vaksalagatan kan innebära ökad trafik på Väderkvarnsgatan. För att behålla trafiksäkerheten där inför vi hastighetsdämpande åtgärder, så kallade snällgupp som gör att farten hålls ner. Vi sätter även upp en luftmätare på Väderkvarnsgatan, för att hålla koll på luftkvaliteten.

Parkeringsområden i centrum

Det finns flera områden i centrum där du kan parkera. På den här kartan har vi markerat några av de populäraste parkeringsområdena. 

Karta_parkeringsområden_Uppsala_centrum-01_900px.jpg

Klicka här för större bild.

Här kan du läsa mer om parkering i Uppsala innerstad.

Cykelvägar i centrum

I Uppsala tätort finns 45 mil cykelvägar och inne i stan finns det flera cykelparkeringsplatser. Vill du skydda cykeln mot väder och vind kan du parkera den i cykelparkeringshuset vid resecentrum.

En karta som visar alla cykelvägar finns här.

Kollektivtrafik in till centrum

När antalet bilar minskar blir det lättare för bussarna att ta sig fram på Kungsgatan.

Det blir mindre köer, vilket gör bussfärden snabbare och smidigare. Utmed Kungsgatan finns flera busshållplatser varifrån du lätt tar dig vidare inne i stan. 

Karta_kollektivtrafik_Uppsala_centrum-01_900px.jpg

Klicka här för större bild.

Läs mer och källa: https://www.uppsala.se/kungsgatan

Onsdag 22 december

Vi kommer att hålla stängt den 23 december – 9 januari.
Öppnar igen den 10 januari kl.9.00.

Önskar ni kontakt med era respektive föreningar kika här för kontaktuppgifter:
https://hsouppsalalan.org/medlemsforeningar/

Nya restriktioner från och med 23 december för att hindra ökad smittspridning –
Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska Institutet, förklarar här i Nyhetsmorgon på Tv4 hur effektiva åtgärderna kan tänkas vara, problemen med dem och vilka han saknar.
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/

Hjärt-lungräddning (HLR)

Hjärt-lungräddning som brukar förkortas HLR är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp.

Källa: https://www.xn--hjrtochlungrddning-mtbk.se/

Styrelsen och personalen tackar för ett bra samarbete under året och önskar er alla en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt år!

Tisdag 21 december

Bild i sidhuvudet
ST: En ljushårig kvinna och en mörkhårig man som man ser lite från sidan, som tittar bort. Båda har orange jackor.
Många av oss är anhöriga på något sätt. Kommunen har skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga vars närstående är långvarigt sjuk, har en eller flera funktionsnedsättningar eller är äldre. Risken för att du som anhörig själv drabbas av ohälsa ökar i relation till omfattningen av den omsorg som du ger. 

Anhörigcentrums Nyhetsbrev December 2021

Året som gått

I januari välkomnade vi det nya året med nya möjligheter och nytt hopp om bättring av pandemin med hjälp av vaccinet. Vi var många som tänkte att detta snart skulle vara över och att pandemin skulle ge med sig. Idag kan vi se att det där ”normala” tillståndet tyvärr får vänta på sig. Ingen vet för hur länge. Vi har blivit tvungna att ställa om och ta hänsyn till det läge som nu är.

Hos oss på Anhörigcentrum fortgår arbetet som tidigare under hösten. Vi har stödsamtal både på plats och över telefon och planering för nästa års programpunkter pågår.  Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens råd och kan snabbt behöva ställa om verksamheten till digitala former. Under mellandagarna har vi öppet som vanligt, men håller stängt alla röda dagar. Våra telefontider är måndag–fredag 9.00–15.00, lunchstängt 12.15 – 12.45.
Vi önskar er alla en god jul och gott nytt år från oss på Anhörigcentrum! 

Anhörigcentrum ”På gång”

Nya broschyren!        

Vi har nu en ny webbsida och ny broschyr med ändrat utseende och innehåll. Webbsidan hittar du här. Där hittar du bland annat senaste årets Nyhetsbrev och även vår nya broschyr. Hör av dig om du eller din verksamhet önskar få ett eller flera exemplar av broschyren skickat till dig. 

Känner du till att Anhörigcentrum finns både på Facebook och Instagram? Längs ner i brevet kan du klicka på respektive symbol och komma direkt till våra sidor. Hjälp oss gärna att sprida information om att vi finns, genom att gilla vår sida och dela våra inlägg! 

Tips

Boktips under julen: ”Hjärnhälsa – på dina fem fingrar” av professorerna Miia Kivipelto och Mai-Lis Hellénius. Författarna är ledande forskare inom området hjärnhälsa. De skriver om risk- och friskfaktorer för hjärnan och hur man minskar risken för alzheimer och minnesproblem. I boken finns råd, inspiration samt recept på god och hälsosam mat. 

Vi tipsar återigen om att Uppsala universitet söker intervjupersoner till sitt forskningsprojekt om döttrars erfarenheter av att stötta eller hjälpa en äldre förälder. Vill du veta mer eller anmäla dig, läs mer här

Nka har haft ett projekt kallat ”Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”. Familjerna som deltagit i projektet uttrycker bland annat att oron och stressen minskat, vilket bidragit till en ökad livskvalitet för familjerna som helhet. Här kan du läsa ett stort reportage om vad koordinatorstöd innebär och vilka effekter man sett av det. 

Hela sju föreläsningar från Nka som presenterades på Anhörigriksdagen 2021 finns att se här i efterhand. Tipsa gärna andra om vårt Nyhetsbrev! Man anmäler sig enkelt via vår hemsida här.                               

Anhörigcentrum Uppsala kommun                                           
Telefon: 018-727 92 00                                           
E-post: anhorigcentrum@uppsala.se                                          Webbsida: www.vardochomsorg.uppsala.se/anhorigcentrum


https://www.facebook.com/people/Anh%C3%B6rigcentrum-Uppsala-kommun/100066339765357/

https://www.instagram.com/anhorigcentrumuppsala/

Hemsida: https://vardochomsorg.uppsala.se/anhorigcentrum

Måndag 20 december

Skriv på för synskadades rätt till färdtjänst

Just nu genomför Synskadades Riksförbund en namninsamling för rätten till färdtjänst för synskadade. Namninsamlingen kommer överlämnas till berörda politiker i samband med en manifestation på Mynttorget i Stockholm under våren 2022.

Det finns flera sätt att skriva under namninsamlingen. Du kan göra det via internet, via e-post eller genom att ringa. 

Här kan du skriva under namninsamlingen via webben

Vill du skriva under via mejl skickar du ditt namn och bostadsort till skrivunder@srf.nu

Det går också att ringa 08-39 91 46 och tala in ditt namn och bostadsort på telefonsvararen. 

Vill du hellre skriva under via brev skickar du ditt namn och bostadsort till: 
Rosanna Nordquist
Synskadades Riksförbund
122 88 ENSKEDE

Tack för ditt stöd! 

Källa: https://www.srf.nu/nyheter/vara-nyheter/2021/skriv-pa-for-synskadades-ratt-till-fardtjanst/