Blogg

Torsdag 13 juni

Idag så kommer vi att tacka av Nahal, hon har sin sista officiella arbetsdag här imorgon fredag. Nahal går vidare till nya äventyr i Stockholm.

Men även vanliga möten kommer att äga rum här idag. Det är Synskadades Riksförbund Uppsala län, Neuro Uppsala – Knivsta och NSPH som har möten.

NSPH är en samverkan mellan flera olika föreningar, såsom Föreningen Autism, Föreningen Balans Uppsala, Föreningen Ymer, IFS Uppsala län (Intresseförening för schizofreni och andra psykoser), RFHL Uppsala län, RSMH lokalavdelningar i Uppsala län, Uppsala Ångestsyndromsällskap och Attention Uppsala.

Efter bildandet i februari 2008 har Ananke i Uppsala län, Uppsala demensförening och RUS Uppsala tillkommit som medlemsorganisationer. En representant från Uppsala kommuns brukarnätverk för psykiatrin deltar också.

Onsdag 12 juni

Dagens möten är Volymen på max, Funktionsrätt Uppsala län, Afasiföreningen i Uppsala län och HSO Uppsala kommun har en skrivarcirkel.

Vernissage och konstutställning

EVA MURANE GRANTINA
GRAFIK & MÅLERI
I samarbete med Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64
18/06 – 13/09/2019
Vernissage: Tisdag, den 18 juni klockan 16.00
Öppettider: Måndag – Torsdag: klockan 09.00 – 16.00. Fredag: klockan 09.00 – 13.00.
Observera! Vecka 28 – 30, har Funktionsrätt Uppsala läns kansli stängt

Varmt välkommen!

Vad är konst?
Varför borde någon anstränga sig att teckna och måla i vår tid, när var och en – ja, till och med ett barn – kan ta en underbar bild med sin mobiltelefon? Finns det fortfarande någon mening kvar att besöka en vanlig utställningslokal om vi har tillträde till världens mest beundrade konstverk på nätet varje dag och i varje tänkbar tid?
Jag vill inte hävda att jag vet svaret. Det finns så många. Men vilket är mitt?

”Konsten är min självterapi,” säger min vän, den självlärda konstnären och musikern Kirsten Holm – och jag håller med. Ingenting annat i hela världen kan ge mig den lugn som en dag vid ett enda pappersblad med en tuschpenna i handen eller några ensamma timmar vid en stor målarduk. Det blir som en meditation.

Men konstdefinitionen fortsätter. Det finns mycket annat.”Jag vill måla människor
sådana som de är och inte sådana som de ser ut”, skrev en gång den store norska mästaren Edvard Munch. Eftersom konsten betyder att våga – det krävs mod, för att se och visa sina mest djupa tankar och känslor. Genom det får vi en chans till ett möte som kan präglas av världens mest dyrbara vara – intimitet: En god tavla är som en oväntad blick i spegel: Den låter dig känna igen dig själv. Därmed påminner konsten oss alltid på nytt: I vår själs morskaste djup liknar vi alla varandra.

Och till sist. Under senaste tiden har jag börjat uppfatta varje utställning som ett litet mirakel. Det som vi ser är ett resultat av många små under som lyckats att inträffa i rätt tid: Ett möte. Ett samtal som knyter vänskap. Och kanske en katt som förlänger ditt liv… Ett resultat av ett samarbete på jorden och i himmel som bevisar, att det är möjligt att bryta gränser av människans eviga ensamhet.

Varmt välkommen!
Eva Murane Grantina. Konstnären.

Tisdag 11 juni

Idag så är det fullt hus. Osteoporotiker i Uppsala län och Psoriasisförbundet Uppsala län har varsitt möte. Ge makten vidare har två möten, Funktionsrätt Uppsala län har tre möten och Afasiföreningen i Uppsala län har sin Mötesplats Afasi, som är en träffpunkt för personer som efter en stroke har fått lite svårigheter med talet ”Afasi”.

Inbjudning medlemsföreningar Riksdagsbanken

Till Funktionsrätt Uppsala läns 47 medlemsorganisationer samt alla kommun HSO/Funktionsrätt i Uppsala län.

Funktionsrätt Uppsala län kommer den 9 september klockan 14.00 – 16.00 att ha ett
möte/dialog med alla politiker som representerar Uppsala län i Sveriges Riksdag.

Följande politiker har fått en inbjudan:
Solveig Zander, Centerpartiet.
Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna.
Lina Nordquist, Liberalerna.
Maria Gardfjell Miljöpartiet.
Marta Obminska, Nya Moderaterna.
Jessika Roswall, Nya Moderaterna.
Marlene Burwick, Socialdemokratiska Arbetarepartiet.
Gustaf Lantz, Socialdemokratiska Arbetarepartiet.
Sanne Lennström, Socialdemokratiska Arbetarepartiet.
Pyry Niemi, Socialdemokratiska Arbetarepartiet.
Paula Bieler, Sverigedemokraterna.
Michael Rubbestad, Sverigedemokraterna.
Szatmari Waldau, Vänsterpartiet.

Funktionsrätt Uppsala län har i sin verksamhetsplan beslutat att även under år 2019 inbjuda samtliga politiker som representerar Uppsala län i Sveriges Riksdag till ett möte/dialog med frågestund. Funktionsrätt Uppsala län har valt att lägga detta möte
Måndag 9 september klockan 14.00 – 16.00.
Detta möte arrangeras i Funktionsrätt Uppsala läns konferenslokal ”Storan”, Kungsgatan 62, 5trappor upp, i Uppsala.

Agenda:
14.00 – 14.05 Funktionsrätt Uppsala län presenterar sig och hälsar välkommen!
14.05 – 14.45 Samtliga politiska partier/politiker presenterar sig och får berätta om hur de tänker arbeta i Sveriges Riksdag med frågor om och kring funktionsrätt.
14.45 – 15.00 Kaffe/te/bordsvatten + någon enklare förtäring. (var vänlig meddela eventuella behov av specialkost/allergier)
15.00 – 16.00 Öppet forum för enskilda frågor och dialog.
Mötet avslutas senast klockan 16.00.

Av utrymmesskäl så får ni utse en representant per medlemsförening/kommun HSO/Funktionsrätt. Meddela, senast den 4/9, vem som kommer den 9 september, samt eventuella behov av specialkost/allergier till Leela Ekenberg, e-post: adm.hsouppsala@gmail.com

Tillför inte mötet några starka dofter (parfym/rakvatten)!

Inbjudan medlemsforeningar Riksdagsbanken 2019, ladda ned här.

Välkommen!

Uppsala 2019-06-03 För Funktionsrätt Uppsala län
Hälsningar
/Janne

Janne Wallgren
Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.
Tfn: 018 – 56 09 11, mobil: 072 – 532 45 22.
Fax: 018 – 56 09 01.
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/
E-post: janne.wallgren@c.hso.se

 

Måndag 10 juni

Dagens möten är Region Uppsala, Ge makten vidare och Neuro Uppsala – Knivsta.
Synskadades Riksförbund Uppsala – Knivsta har åkt på sin årliga landskapsresa, som i år är på Öland, de åkte i lördags och kommer hem på torsdag kväll.

Banner MR vit

Mänskliga Rättighetsdagarna 2020

Välkommen till Civilsamhällesträff!

I november 2020 anordnas Mänskliga Rättighetsdagarna för första gången i Uppsala, på Uppsala Konsert och Kongress. Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Nu bjuder vi in din organisation att påverka vilken inriktning och innehåll arrangemanget ska ha.

Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att påverka arrangemangets innehåll och inriktning.

Tid: Torsdagen den 29 augusti. För att möjliggöra ett brett deltagande hålls mötet vid
två tidpunkter, du deltar antingen 14:00-16:00 eller 17:30-19:30.

Plats: Sensus Studieförbund, Västra Ågatan 16, Uppsala

Anmälan: Anmäl dig senast den 20 augusti till: info@mrdagarna.se, ange namn och vilken organisation/nätverk/rörelse du företräder.
OBS – meddela oss även vilken av träffarna du vill delta vid!

Läs mer här: Inbjudan till civilsamhällesträff inför Mänskliga Rättighetsdagarna 2020

Onsdag 6 juni

Sjung om studentens lyckliga dag,
låt oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Osv…

Idag är det studentexamen för de som går sista året på gymnasiet. Här hittar du utspringstiderna för de kommunala gymnasieskolorna. För att få veta utspringstiden för en fristående gymnasieskola, kontakta skolan direkt. Inga gator är avstängda men det kan vara begränsad framkomlighet där studentekipagen åker. Läs mer o tider och vilka vägar ekipagen tar på Uppsala kommuns hemsida.

Men här kör vi på som vanligt med möten. Neuro Rehab C-län har ett möte och Ge makten vidare kör på med 4 st möten. Vi stänger redan klockan 12.00 idag och öppnar sen igen på måndag den 10 juni klockan 9.00.

Region Uppsalas hushållstidning 1177 Vårdguiden med temat ”beroende” delas nu ut till länets hushåll.

Vad kännetecknar ett beroende och när går ett bruk över i ett missbruk? Kan man vara beroende av annat än droger, alkohol och tobak? Hur är det med spel, sex och socker? Tidningen 1177 Vårdguiden försöker svara på dessa och många andra relaterade frågor, bland annat med hjälp av personliga berättelser.

Tidningen innehåller också bland annat texter om artros, förlossningsskador, problem med bettet, framtidsfullmakt och tips inför sommaren kring sårvård för skrubb- bränn- och skavsår.

Tidningen 1177 Vårdguiden utkommer fyra gånger per år, räknas som samhällsinformation och delas ut även till hushåll som tackat nej till reklam. Den finns också på vårdmottagningar i länet. Tidningen finns som tal- och e-tidning och är ett komplement till webbplatsen 1177.se där Region Uppsala har samlat både e-tjänster och information om vård och hälsa. 1177 Vårdguiden är en tjänst från alla Sveriges regioner och landsting.

Läs 1177 Vårdguiden nr 2 2019 som e-tidning.

Tisdag 4 juni

Idag så har Afasiföreningen i Uppsala län Mötesplats Afasi. Övriga möten är Mag- & Tarmföreningen Uppsala län, Stroke Uppsala, Ge makten vidare, Reumatikerdistriktet Uppsala län, Hörselskadades Distrikt avdelning familjeföreningen, Neuro Rehab C-län, och Funktionsrätt Uppsala län ”tryckeriet”.

Inbjudning medlemsföreningar Riksdagsbanken

Till Funktionsrätt Uppsala läns 47 medlemsorganisationer samt alla kommun HSO/Funktionsrätt i Uppsala län.

Funktionsrätt Uppsala län kommer den 9 september klockan 14.00 – 16.00 att ha ett
möte/dialog med alla politiker som representerar Uppsala län i Sveriges Riksdag.

Följande politiker har fått en inbjudan:
Solveig Zander, Centerpartiet.
Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna.
Lina Nordquist, Liberalerna.
Maria Gardfjell Miljöpartiet.
Marta Obminska, Nya Moderaterna.
Jessika Roswall, Nya Moderaterna.
Marlene Burwick, Socialdemokratiska Arbetarepartiet.
Gustaf Lantz, Socialdemokratiska Arbetarepartiet.
Sanne Lennström, Socialdemokratiska Arbetarepartiet.
Pyry Niemi, Socialdemokratiska Arbetarepartiet.
Paula Bieler, Sverigedemokraterna.
Michael Rubbestad, Sverigedemokraterna.
Szatmari Waldau, Vänsterpartiet.

Funktionsrätt Uppsala län har i sin verksamhetsplan beslutat att även under år 2019 inbjuda samtliga politiker som representerar Uppsala län i Sveriges Riksdag till ett möte/dialog med frågestund. Funktionsrätt Uppsala län har valt att lägga detta möte
Måndag 9 september klockan 14.00 – 16.00.
Detta möte arrangeras i Funktionsrätt Uppsala läns konferenslokal ”Storan”, Kungsgatan 62, 5trappor upp, i Uppsala.

Agenda:
14.00 – 14.05 Funktionsrätt Uppsala län presenterar sig och hälsar välkommen!
14.05 – 14.45 Samtliga politiska partier/politiker presenterar sig och får berätta om hur de tänker arbeta i Sveriges Riksdag med frågor om och kring funktionsrätt.
14.45 – 15.00 Kaffe/te/bordsvatten + någon enklare förtäring. (var vänlig meddela eventuella behov av specialkost/allergier)
15.00 – 16.00 Öppet forum för enskilda frågor och dialog.
Mötet avslutas senast klockan 16.00.

Av utrymmesskäl så får ni utse en representant per medlemsförening/kommun HSO/Funktionsrätt. Meddela, senast den 4/9, vem som kommer den 9 september, samt eventuella behov av specialkost/allergier till Leela Ekenberg, e-post: adm.hsouppsala@gmail.com

Tillför inte mötet några starka dofter (parfym/rakvatten)!

Inbjudan medlemsforeningar Riksdagsbanken 2019, ladda ned här.

Välkommen!

Uppsala 2019-06-03 För Funktionsrätt Uppsala län
Hälsningar
/Janne

Janne Wallgren
Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.
Tfn: 018 – 56 09 11, mobil: 072 – 532 45 22.
Fax: 018 – 56 09 01.
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/
E-post: janne.wallgren@c.hso.se

 

Måndag 3 juni

Ny månad, igen, det går undan.

Dagens möten är, Volymen på max, Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta som har styrelsemöte, Reumatikerföreningen Uppsala-Knivsta, Celiakiföreningen i Uppsala län och Funktionsrätt Uppsala län ”FUL” som ska diskutera värdegrund.

Om du inte är nöjd med vården – Patientnämnden

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Mer information hittar du här på 1177 vårdguiden.

Onsdag 29 maj

Även fast vi stänger redan kl.12 idag så är det inbokade möten på eftermiddagen.
Dagens möten är Ge makten vidare, Föreningen Balans Uppsala län och Hjärna tillsammans. Helene Ahlgren bemannar reception idag. Vi stänger som redan skrivet redan kl. 12.00 idag och öppnar åter på måndag kl. 9.00.

Trevlig helg!

Banner MR vit

Mänskliga Rättighetsdagarna 2020

Välkommen till Civilsamhällesträff!

I november 2020 anordnas Mänskliga Rättighetsdagarna för första gången i Uppsala, på Uppsala Konsert och Kongress. Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Nu bjuder vi in din organisation att påverka vilken inriktning och innehåll arrangemanget ska ha.

Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att påverka arrangemangets innehåll och inriktning.

Tid: Torsdagen den 29 augusti. För att möjliggöra ett brett deltagande hålls mötet vid
två tidpunkter, du deltar antingen 14:00-16:00 eller 17:30-19:30.

Plats: Sensus Studieförbund, Västra Ågatan 16, Uppsala

Anmälan: Anmäl dig senast den 20 augusti till: info@mrdagarna.se, ange namn och vilken organisation/nätverk/rörelse du företräder.
OBS – meddela oss även vilken av träffarna du vill delta vid!

Läs mer här: Inbjudan till civilsamhällesträff inför Mänskliga Rättighetsdagarna 2020

Tisdag 28 maj

Idag så är det den ”stressfria dagen”, ok. Då tar vi det lugnt allihopa.

Dagens möten är Riksförbundet Cystisk fibros, Föreningen Balans Uppsala län, Reumatikerdistriktet, Neuro Rehab C-län och Synskadades Riksförbund Uppsala län. Afasiföreningen i Uppsala län har Mötesplats afasi uppe på ”storan” och Ge makten vidare har två möten.

Öppet hus hos oss – hoppas att även er förening vill delta!

Onsdagen den 4 september klockan 14.00 – 17.00 har vi öppet hus på Funktionsrätts
kansli, Kungsgatan 64 i Uppsala.

Här har alla medlemsföreningar inom Funktionsrätt, både län och kommun, samt de
föreningar/förbund/projekt som innehar ett eget kontorsrum på Kungsgatan i
Uppsala, tillika de två förbund – Riksförbundet Cystisk fibros och Ångestförbundet – som hyr lokaler av Funktionsrätt en möjlighet att visa upp sig/sin verksamhet, samt genomföra olika aktiviteter, som exempel: hålla korta föredrag i något konferensrum, visa bilder/film, rullstolsdans, sittgympa, boule, stavgång, bordtennis, schack, musik,
konst, teater eller annan kulturaktivitet, visa upp hjälpmedel,
informations- och studiematerial, faktaböcker, tillhandahålla expertis på
plats, genomföra ”pröva på saker” och ”annorlunda promenad”,
hjärt-lungräddning, yoga, mindfulness, visa på goda exempel på bra
samarbeten i samverkan med annan part/profession.
Försäljning. Bjuda på ”sig själv” kaffe, te, morotsstavar, gurkstavar
och/eller innehållsdeklarerat godis. Visa upp medlemstidningar samt bra
erbjudanden och möjlighet till medlemsskap. Med mera.

ALLA NI SOM PÅ NÅGOT SÄTT VILL DELTA PÅ ÖPPET HUS DEN 4/9 klockan 14.00 –
17.00, med någon av de aktiviteter som uppräknas ovan eller med någonting
helt annat.

MEDDELA MIG per e-post till: janne.wallgren@c.hso.se
att ni/er organisation deltar på öppet hus, SENAST FREDAGEN DEN 23/8 2019.

Inbjudan går ut i Torsdagsbladet den 13/6 samt till den
breda allmänheten samma dag.

Måndag 27 maj

Dagens möten är, Volymen på max, som är ett ungdomsprojekt inom FUB, Ge makten vidare, även det ett projekt inom FUB. Även Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar ”IFS”, Hörselskadades förening avd Uppsala, Neuro Uppsala – Knivsta, Afasiföreningen i Uppsala län, Region Uppsala och Reumatikerdistriktet i Uppsala län har möten. Reumatikerföreningen har sittgympa och paraffinbad på ”storan”.

Anhörigcentrums Nyhetsbrev nr 5 kan du ta del av här, innehåller inbjudan till  våravslutning + lite sommartider mm.

Mitt liv – min historia

SeSam har sin sista föreläsning imorgon tisdag

Tema: PTSD, Övergrepp, Anorexia, Misshandel mm.

Carina vill berätta sin historia… och att avdramatisera traumatiska händelser.
En historia om ett liv kantat av blanda annat övergrepp, anorexia och misshandel i nära relation. Om nära vänner och anhöriga som dött i sjukdomar och självmord. Hon kämpar även med en fysisk sjukdom som hon haft i många år, från vuxen ålder.
Hon vill berätta om hur hon hittat hoppet och inte fastnat i bitterhet. Om att ha tillgång till sin humor och fantasi.
Carina: ”Jag är bara människa och alla dagar är inte kul att leva, men jag har mina knep!”.
Ni får även träffa hennes låtsaskompis Rakel, en klok och kul liten mus. Låter kanske lite knäppt, men vilken hjälp Carina har av henne😊

Carinas strategier om att ÖVERLEVA!
Ö – Övergrepp / Öppenhet
V – Vånda / Våga
E – Elände / Erfarenhet
R – Rädd / Respekt
L – Lida / Leva
E – Ensam / Envis
V – Vela / Våga
A – Avsky / Avdramatisera.

Carina vill avdramatisera traumatiska händelser, för att vi lättare ska kunna lyssna på varandra och inte skapa onödig dramatik kring en jobbig historia/händelse. Den som berättar har redan jobbiga känslor, eventuellt fyllda med skuld och skam.
Carina anser att det är viktigt att mottagaren till någons berättelse inte blir rädd för det som berättas. Visst kan mottagaren känna, empati, olust, sorg eller avsky, men även om det som hänt någon är allvarligt och kanske t.om farligt, är inte själva berättelsen farlig. Alla behöver vi en mottagare som inte blir skrämd, annars vågar vi inte berätta.

Föreläsare: Carina Nygren, 59 år.

NÄR: tisdag 28 maj
TID: 13:30-15:30
LOKAL: UPPSALA, Mariasalen, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71, 5 våningen

Anmälan och mer info hittar du här.

Om SeSam

SeSam är ett ideellt nätverk som funnits sedan 1992. Varje termin erbjuder SeSam intressanta kostnadsfria föreläsningar som har anknytning till funktionsnedsättning.