Tisdag 21 mars

ST. Två fötter med olika strumpor på, en blå med orangea ränder och en rosa med tecknade bilder på Albert Einstein, en man med vitt yvigt hår och vit mustasch.

Rocka sockorna – Världsdagen för Downs syndrom

Att rocka sockorna är enkelt. Genom att ta på dig omaka strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans kan vi förändra människors attityd och se till att alla är välkomna i vårt samhälle! Anledningen till att man just rockar sina sockor är för att ett par sockar vända med hälarna mot varandra liknar en kromosom. Att Internationella Downs syndromdagen, World Down Syndrome Day, uppmärksammas just den 21 mars är ingen slump. Personer med Downs syndrom har tre stycken av kromosom 21.

Onsdag 15 mars

Idag så är det NPF-dagen. NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att få veta mer om NPF så kan du kika här: https://attention.se/npf/

“Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, AST, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. NPF har du med dig i livets alla skeden.”

På Infoteket finns det lite nya lästips om autism, som är en del av NPF-diagnosen. Lästipsen hittar du på deras webbplats. Du kan låna böckerna på Infoteket eller något av deras mini-infotek. regionuppsala.se/infoteket/lastipsautism

Remiss på ViS-dokumentet Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i samverkan.

Hej!

Här kommer en remiss på ViS-dokumentet Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i samverkan. Information om revision och hantering finns i följebrevet (Missivet).

Vid frågor om remissförfarandet kan Lokalredaktör NVH, Åsa Bachelet, kontaktas via asa.bachelet@regionuppsala.se.

Med vänlig hälsning/

Monica Brundin
Samordningsstrateg
Nära Vård och Hälsa
Region Uppsala
Telefon: 018-6116642, 073-8666156

www.regionuppsala.se/nvh

Måndag 13 mars

Nu har kallelsen till Funktionsrätt Uppsala läns årsmöte mejlats ut. Hoppas att vi har rätt kontaktuppgifter till just er förening. Har ni inte fått kallelsen, mejla mig så får jag ändra era kontaktuppgifter hos oss: linda.sundblom@c.hso.se.

Hjärnkoll Uppsala län har en inbjudan inför sin planering av årets psykiatrivecka, läs mer längre ned. Först kommer kallelsen till Funktionsrätt Uppsala läns årsmöte.

Härmed kallas Funktionsrätt Uppsala läns samtliga medlemsorganisationer till ordinarie årsmöte onsdag den 24 maj klockan 17.00.

Lokal: Kungsgatan 62 5 tr. i Uppsala, eller via Zoom.

Varje organisation representeras av sin ordförande, eller den organisationens styrelse utser.

Anmälan om deltagande, som är obligatorisk, ska göras senast den 8 maj, och innehålla namnet på den som representerar organisationen, och vad organisationen heter.

Anmälan görs till Funktionsrätt Uppsala läns sekreterare Lilian Larsson med e-postadress: funktionsrattuppsalalan@c.hso.se

Handlingarna till årsmötet skickas ut två veckor före mötet.

Uppsala dag som ovan

Bo Östen Svensson
Ordförande

Hej!

Planeringen av Psykiatriveckan 2023 är igång, och årets tema är Samsjuklighet – i bred betydelse.
Psykiatriveckan äger rum under v 45 i hela Sverige. Här i Uppsala Län samverkar Hjärnkoll med framförallt Region Uppsala och Studieförbundet Vuxenskolan.
Förra årets föreläsningar, under temat Tillsammans för en bra psykiatri4 dagar och 5 filmer, finns att se på Hjärnkolls Youtubekanal https://www.youtube.com/watch?v=f2TBf1LCSA0.

Vi vill bjuda in föreningar och organisationer inom Funktionsrätt Uppsala län och kommun att ge sitt perspektiv på temat. Vad kan samsjuklighet vara?  Hur kan det vara om man har psykisk ohälsa och andra somatiska eller psykiska diagnoser samtidigt? Förslag på idéer, innehåll och föreläsare under dagarna tas tacksamt emot! Vid vårt nästa planeringsmöte den 11 april kommer era förslag att tas upp.

Det går bra att skicka till mig på Hjärnkoll såhär på mejlen, och jag svarar givetvis på frågor och funderingar.

Vänliga hälsningar
Lotte

Lotte Sederholm 
Samordnare
+46760082420
lotte@hjarnkoll-uppsalalan.se

Hjärnkoll Uppsala Län
Kungsgatan 70 D, 75341 Uppsala

Hemsida: https://uppsala.hjarnkoll.se

Hjärnkoll arbetar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter.

Torsdag 9 mars

Ni har väl inte missat att du som medlem i någon av våra föreningar kan hyra Villa Nyström till ett förmånligare pris.

Hyra Föreningsgården Ekolnsnäs –
Få en fantastisk upplevelse till ett förmånligt pris!

ST: En gul tvåvånings villa med snö runt.

Som medlem i en medlemsförening har du möjlighet att hyra Villa Nyström på Ekolnsnäs till ett extra förmånligt pris. Beläget i en vacker sjönära idyll mellan Vårdsätra Gård och Skärholmen, erbjuder gården en stor sal på nedervåningen som rymmer upp till 50 personer. Det är en perfekt plats för möten, kursverksamheter, konferenser, födelsedagsfester och släktträffar. Om du vill övernatta finns det även fyra sovrum med totalt åtta bäddar på övervåningen. Gården har in vacker trädgård intill Ekoln, vilket gör den perfekt för utomhusaktiviteter och utmaningar.

Vi erbjuder ett brett utbud av priser för att passa alla dina behov.

Till exempel nedervåningen kan hyras för 125 kr / timme, 5 timmars hyra inklusive städtid för 600 kr och 10 timmars hyra inklusive städtid för 1100 kr. Om du vill ha tillgång till både nedervåningen och övevåningen under 24 timmar inklusive städtid är priset 3250 kr.

Ta chansen att uppleva en unik och oförglömlig upplevelse på Föreningsgården Ekolnsnäs.

Kontakta oss idag för att boka genom vår hemsida www.ekolnsnas.com eller e-post ekolnsnas@gmail.com. Du kan även ringa oss på telefonnummer 018 490 23 23.

Källa: https://www.ekolnsnas.com/

Onsdag 8 mars

Kvinnors rättigheter och funktionsrätt går hand-i-hand

Lyssna

Idag på Internationella kvinnodagen vill vi lyfta alla kvinnors rättigheter med särskilt fokus på situationen för kvinnor med funktionsnedsättning. 

Vi vet att kvinnor med funktionsnedsättning i Sverige lever under sämre livsvillkor än kvinnor utan funktionsnedsättning och även än män med funktionsnedsättning. Det handlar om sämre hälsa, sämre ekonomi och möjlighet till arbete och om en större utsatthet för våld. Detta trots att staten enligt både FN:s kvinnokonvention och FN:s funktionsrättskonvention artikel 6, ska respektera, skydda och fullgöra rättigheterna för kvinnor med funktionsnedsättning. Här ingår ett ansvar för att motverka och förhindra alla former av diskriminering av kvinnor med funktionsnedsättning. 

Frihet från våld 

Frihet från våld är en viktig del av kvinnors rättigheter. Mörkertalen när det gäller kvinnor med funktionsnedsättnings utsatthet är stor. Vi vet att kvinnor med funktionsnedsättning oftare utsätts för övergrepp och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och även för våld i nära relationer. Det kan handla om våld från en partner eller från till en vårdgivare, en assistent eller någon annan som kvinnan har en beroendeställning till. 

En ny kartläggning från Myndigheten för delaktighet, MFD, bekräftar detta och även att den pågående nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inte på ett tillfredställande sätt fångar upp situationen för kvinnor med funktionsnedsättning. Här krävs bland annat ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete för personer med funktionsnedsättning på alla samhällsnivåer, men också kunskap och metoder inom flera områden som berör kvinnor, bland annat hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning av flickor och kvinnor och prostitution och människohandel. 

Nu under det svenska ordförandeskapet för EU:s ministerråd förhandlas innehållet i ett lagstiftningsförslag om ett stärkt skydd för våld mot kvinnor. Syftet är att fylla luckor i lagstiftningen om våld mot kvinnor och flickor i hela Europeiska unionen, EU, särskilt när det gäller den juridiska definitionen av våldtäkt, erkännande av kvinnlig könsstympning som ett brott och lagföring av viktiga former av våld på nätet. 

Illustration på fyra kvinnor i olika åldrar och funktionsnedsättningar är på väg framåt med en knuten näve upp i luften. Det står 08 Mars högst upp och Internationella Kvinnodagen längst ner på bilden.

Syntolkning: Illustration på fyra kvinnor i olika åldrar och funktionsnedsättningar som är på väg framåt med en knuten näve upp i luften. Det står 08 Mars högst upp och Internationella Kvinnodagen längst ner på bilden.

Sämre ekonomi

MFD och Jämställdhetsmyndighetens rapport från 2019 visar att kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är den relativa fattigdomsgränsen. 

Sexuella och reproduktiva rättigheter 

Vårt projekt Min sexualitet – min rätt har under förra året tagit fram två rapporter, den ena är en kartläggning om sexualitet och sexuell hälsa och den andra om föräldraskap. 

Rapporterna bygger på intervjuer och egna erfarenheter och även här ser vi att kvinnor med funktionsnedsättning upplever sig diskriminerade på olika sätt. 

Ta del av projektets arbete och av rapporterna: Länk till projektets sida 

Genom att använda mänskliga rättigheter som verktyg kan vi påverka samhället och politiken för att skydda och främja rättigheterna för kvinnor med funktionsnedsättning och se till att deras erfarenheter hörs och respekteras. 

Källa: https://funktionsratt.se/kvinnors-rattigheter-och-funktionsratt-gar-hand-i-hand/

Måndag 6 mars

Region Uppsala öppnar ny digital ingång till vården

6.3.2023 11:31:50 | Region Uppsala.

Den 7 mars öppnar Region Uppsala en ny digital ingång till hälso- och sjukvården, 1177 direkt. I den nya tjänsten kan invånarna chatta med vårdpersonal på 1177 och vissa vårdcentraler. Patienterna prioriteras automatiskt, så att den som har störst behov får vård först.

– Det är glädjande att vi nu tar ytterligare ett steg i att modernisera vården i Region Uppsala. Digitalisering ska vara en självklar del i verksamhetsutveckling för att öka tillgängligheten till patienterna och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Tjänsten 1177 direkt nås via webbplatsen 1177, när man ringer 1177 och genom de vårdcentraler som är anslutna till tjänsten. Den som behöver hjälp loggar först in med e-legitimation och svarar på frågor om symtomen. Tjänsten gör en automatisk bedömning och prioritering. För vissa kan det räcka med råd om vad man kan göra själv. Andra kan behöva en personlig kontakt, och slussas vidare till en chatt som bemannas av sjukvårdsutbildad personal. Vid behov kan de också erbjudas videosamtal eller bokas in till ett fysiskt besök.

– Det här ett viktigt steg i utvecklingen. Med ny teknik kan invånarna snabbare och enklare få en första bedömning och komma vidare till rätt vårdnivå. Vården blir mer tillgänglig, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för vårdstyrelsen.

I Region Uppsala bemannas 1177 direkt av en central enhet, bemannad av sjuksköterskor. Chattfunktionen håller öppet alla dagar i veckan, 8-21. Vissa tider är chatten även bemannad med läkare.

Den nya tjänsten kommer också att införas på vårdcentralerna, som en digital ingång för deras egna listade patienter. Till att börja med införs 1177 direkt på fyra vårdcentraler i länet, Fålhagens vårdcentral, Familjeläkarna Bålsta, Kåbohälsan och Ultuna vårdcentral, som kommer att ha chattfunktionen öppen på vardagar 8-16. Tjänsten kommer därefter att byggas ut med fler vårdcentraler, Närmast i tur står Aros hälsocenter, Örsundsbro vårdcentral, Eriksbergs vårdcentral, Gimo vårdcentral med filialer och Östervåla vårdcentral. Breddinförandet på vårdcentralerna påbörjas i höst och tanken är att tjänsten så småningom ska ingå i basutbudet för vårdcentraler.

– Det finns stora fördelar med 1177 direkt. Till exempel är det möjligt för vårdpersonalen att skicka vidare ett ärende till en annan vårdcentral. Det blir ett sömlöst flöde och invånaren behöver inte kontakta vården flera gånger. Det sparar tid och gör det enklare för patienterna, säger Louise Hamark, förvaltningsdirektör för Nära vård och hälsa.

Tjänsten 1177 direkt är upphandlad i ett nationellt samarbete mellan tio regioner och Inera.

Kontakter
Björn-Owe Björk (KD), ordförande vårdstyrelsen, tel 072-217 32 78
Louise Hamark, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa, tel 072-247 03 29
Louise Arodén, objektägare invånartjänster e-hälsa, tel 070-699 16 26

Om Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/region-uppsala-oppnar-ny-digital-ingang-till-varden?publisherId=3235664&releaseId=3341760

Onsdag 1 mars

Hej och välkommen till Svårlurad!
Ett initiativ av Sveriges banker mot bedrägerier.

Bli svårlurad

Tillsammans hjälps vi åt.

Bedrägeriförsöken ökar och har kommit att bli ett stort samhällsproblem. Bedragarnas metoder ändras hela tiden. Ju mer du känner till om hur det kan gå till desto lättare är det att undvika att bli lurad. Det är vanligt att bedragare utger sig för att ringa från din bank, polisen, företag, en myndighet eller påstå sig vara din närstående. Bedragarna kan manipulera telefonnummer och hemsidor så att de ser tillförlitliga ut.

Här på hemsidan hittar du bland annat information om bedrägerier, exempel på vanliga situationer som kan uppstå och hur du skyddar dig.

Tillsammans hjälps vi åt att stoppa bedrägerierna.

Bra att veta.

Det kan vara svårt att genomskåda skickliga bedragare som ringer och försöker lura dig. Här är några tips för att minska risken att det sker:

  • Lägg på om samtalet känns obekvämt, stressande eller konstigt.
  • Logga inte in med din säkerhetsdosa eller e-legitimation (exempelvis bankID) på någon annans uppmaning.
  • Banken ringer inte för att be dig logga in eller lämna ut personliga uppgifter.

Lär dig mer

Har du blivit utsatt för bedrägeri? Kontakta din bank omgående!

Polisanmäl alltid ett bedrägeriförsök. Ring Polisen på 114 14.

Telefonbedrägerier.

Någon ringer och påstår sig vilja hjälpa dig att stoppa en transaktion från ditt konto. Det är brådskande och du ombeds logga in med säkerhetsdosa eller e-legitimation (exempelvis BankID) för att lösa problemet.

Vänta, stopp! Det är någon som försöker luras. Banken behöver inte din hjälp för att stoppa en pågående transaktion. Läs mer här.

SMS-bedrägerier.

Du får ett sms från en avsändare som verkar tillförlitlig. I meddelandet uppmanas du klicka på en länk som du tror leder till någonting bra. I själva verket ger du ut personlig information som används i syfte att begå brottsliga handlingar.

Varför just du? Tänk efter om det är rimligt. Läs mer här.

Oväntat hembesök.

Det ringer på dörren. Personen som står utanför säger sig behöva komma in för att till exempel säkerställa att ventilationen fungerar som den ska. Du minns inte att du nåtts av informationen men släpper ändå in personen i ditt hem.

Gör inte det! En bedragare har ringt på i syfte att luras. Läs mer här.

Läs mer på svårlurad.se

Tisdag 28 februari

Så här erbjuds covid-19-vaccinationer i Uppsala län efter 1 mars.

28.2.2023 08:49:34 | Region Uppsala

Från den 1 mars gäller nya rekommendationer för vaccination mot covid-19. Nu rekommenderas endast personer som är över 80 år eller som bor på ett särskilt boende att ta en påfyllnadsdos under våren. Övriga i riskgrupp, bland annat gruppen yngre äldre, rekommenderas att vänta till hösten med nästa covid-vaccination.

– Det är fortfarande viktigt att vaccinera sig om man ingår i en av riskgrupperna, men rekommendationerna skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Det gäller att ta sitt vaccin i rätt tid, för att det ska få bästa möjliga effekt, säger Anna Gillman, biträdande smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Region Uppsala vaccinerar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär följande:

Den som är 80 år eller äldre eller bor på ett särskilt boende rekommenderas två doser under året, en under våren och en inför höst- och vintersäsongen 2023/2024. Det ska gå sex månader mellan doserna. Region Uppsala kommer att skicka kallelser, men om någon inte har fått kallelse kan man själv boka tid via Region Uppsalas bokningstelefon eller hos en vaccinationsbyrå

Den som är 65-79 år eller är 18 år eller äldre och ingår i riskgrupp rekommenderas en påfyllnadsdos under hösten, som ger skydd inför höst- och vintersäsongen 2023/2024. Det ska ha gått sex månader sedan tidigare dos. Personer i den här gruppen har också möjlighet att vaccinera sig med en dos under våren, om de så önskar.
Den som är 50–64 år rekommenderas en påfyllnadsdos under hösten, som ger skydd inför höst- och vintersäsongen 2023/2024. Det ska ha gått nio månader sedan tidigare dos.

Den som är 18-49 år och inte tillhör någon riskgrupp rekommenderas inte längre vaccination mot covid-19, vare sig grundvaccination eller påfyllnadsdos. Den som ändå vill bli vaccinerad kan fortfarande bli det.

Liksom tidigare är all vaccination mot covid-19 avgiftsfri. Den nya rekommendationen gäller till och med den 29 februari 2024.

– Det kan verka krångligt med olika rekommendationer för olika grupper, men egentligen är det en förenkling. Vi går ifrån att räkna doser. Vaccinationen mot covid -19 kommer att likna vaccinationen mot säsongsinfluensa. Det är något vi erbjuder till grupper som riskerar att bli svårt sjuka, som ett extra skydd inför vintern, säger Anna Gillman.

Kontakter
Anna Gillman, biträdande smittskyddsläkare Region Uppsala, tel 018-611 92 23.

Om Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/

Måndag 27 februari

Mats O Karlsson som sitter i Folkrörelsearkivets valberedning har en uppmaning till er.

Folkrörelsearkivet för Uppsala län samlar arkivmaterial från alla folkrörelser och föreningar i Uppsala län. Det är en ideell förening som leder och styr verksamheten. Varje år hålls en årsstämma där en styrelse väljs. Ambitionen är att styrelsen ska vara allsidigt sammansatt med representanter för de “stora” folkrörelserna till vilka Funktionsrättsrörelsen hör. Inför stämman är det en valberedning som tar fram förslag på personer som ska sitta i styrelsen. Även denna valberedning ska vara så representativ som möjligt.

Inför årets stämma i april söker vi därför till valberedningen någon från Funktionsrättsrörelsen med intresse för arkivfrågor och föreningshistoria. Arkivet är alltså länsövergripande så personerna i både styrelsen och valberedningen kan vara verksamma i vilken kommun som helst i Uppsala län.

Ni som är intresserade eller som vill föreslå någon i er organisation till denna valberedning kan meddela namn och adressuppgifter till Mats O Karlsson som sitter i valberedningen inför årets stämma. Hans adress är matsokarlsson43@gmail.com eller telefon 0705 176016.

Mats O

Hemsida: https://www.fauppsala.se/

Fredag 24 februari

Här kan ni ta del av en uppdatering om hur det gått/går med namninsamlingen till att öppna den nationella hjälplinjen igen.

Socialministern: “Vi har inte glömt bort den här frågan!”

2023-02-21

Idag lämnade NSPH, Suicide Zero och Funktionsrätt Sverige över 10 267 namnunderskrifter till socialministern i ett upprop för att öppna den nationella hjälplinjen igen.

Idag lämnade NSPH, Suicide Zero och Funktionsrätt Sverige över 10 267 namnunderskrifter till socialministern i ett upprop för att öppna den nationella hjälplinjen igen. Beskedet från socialminister Jakob Forssmed: – Vi har inte glömt bort den här frågan!

Under mötet på Socialdepartementet lyfte vi att behovet av en nationell hjälplinje är fortsatt stort och att regeringen behöver agera i frågan. Jakob Forssmed försäkrade att det här är ett viktigt område för regeringen och att de jobbar med frågan, men att de ännu inte löst hur en nationell hjälplinje kan utformas.

Det är bra att socialministern tar frågan på allvar, men nu vill vi också se handling bakom orden. NSPH, Suicide Zero och Funktionsrätt Sverige kommer fortsätta uppvakta regeringen för att få en nationell hjälplinje på plats.

Namninsamlingen är nu uppe i över 10 500 underskrifter och kommer fortsätta vara öppen. Fortsätt sprid och skriv under!

Skriv under namninsamlingen!

På bild, från vänster:

Magnus Andersson, Funktionsrätt Sverige. Zarah Melander, NSPH. Jakob Forssmed, Socialminister. Conny Allaskog, NSPH. Rickard Bracken, Suicide Zero.

Källa: https://nsph.se/2023/02/21/socialministern-vi-har-inte-glomt-bort-den-hanr-fraga/