Fredag 26 februari

Igår eftermiddag så kom det ut ett nytt nummer av Torsdagsbladet, innehåller som vanligt lite blandad information och inbjudningar. Vill er förening ha med nåt i Torsdagsbladet, mejla till janne.wallgren@c.hso.se.

Vilka erbjuds vaccination först?

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser.

De med störst behov av skydd får vaccin först

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre. Det gäller också dig som fyller 65 år senare i år. 
 • Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det. 
 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination.

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de får doserna.

Det är frivilligt att vaccinera sig. Källa: https://www.1177.se/Uppsala-lan

Torsdag 25 februari

Infoteket om funktionshinder

Idag 25 februari är det internationella CI-dagen!🦻CI betyder cochlea-implantat, alltså hörhjälpmedel som opereras in. Med ett CI kan även dom som förlorat hörseln höra igen på ett annat sätt. Det är väldigt olika hur bra man kan höra med CI. Ungefär 4.000 personer i Sverige har ett eller två CI.I ett klipp från Sveriges Radio från förra året berättar Nilas om sin ”makalösa manick”. www.sverigesradio.se/avsnitt/1519223

Källa: https://www.facebook.com/Infoteket/

Onsdag 24 februari

Pressmeddelande från Region Uppsala

Region Uppsala utökar rekommendationer och ökar provtagning för att förebygga tredje våg

Nu vidtar Region Uppsala ytterligare åtgärder mot smittspridningen av covid-19 för att förebygga en tredje våg. Bland annat utökas rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken till att gälla alla tider. Provtagningen utökas också på flera platser i länet.

 • Vi har just nu ett stabilt läge i Uppsala län, både när det gäller antalet sjukhusvårdade och antalet konstaterade fall. Men i angränsande län ser vi en kraftig ökning av antalet fall och får rapporter om nya virusvarianter. Därför skärper vi rekommendationerna för att förebygga att läget försämras, säger tf smittskyddsläkare Helena Palmgren.

Enligt den nya rekommendationen ska engångsmunskydd alltid användas vid resor i kollektivtrafiken, inte bara under vissa tider. Munskydd rekommenderas också i andra inomhusmiljöer, där man vistas under en längre tid (mer än 15 minuter) och inte kan hålla ett avstånd på två meter till andra människor. Undantag görs för skolmiljöer, där nationella rekommendationer fortfarande gäller.

Region Uppsala avråder också från resor inom länet och inom landet som inte är nödvändiga.

 • Det finns stora skillnader mellan olika delar av Sverige. Den som reser riskerar både att utsätta sig själv för att bli smittad av varianter som hittills inte funnits i det egna länet och att smitta andra. Vi ska helt enkelt inte blanda oss med andra i onödan, säger Helena Palmgren.

I några regioner har smittskyddsläkaren rekommenderat distansundervisning för gymnasiet och högstadiet. I nuläget är det inte något som rekommenderas i Uppsala län då man inte sett någon ökad smittspridning i skolmiljö.

 • Det är en mycket kraftig åtgärd som bara ska användas när det är nödvändigt. Men om vi får ett ändrat läge är vi redo att ompröva det. Vi har ett nära samarbete mellan skola och smittskydd kring enskilda utbrott i skolor, säger Helena Palmgren.

Enligt smittskyddsläkaren är provtagning och smittspårning effektiva verktyg för att bryta smittkedjor och förhindra smittspridning. Därför utökas nu provtagningen, bland annat i Älvkarleby, där andelen positiva tester är hög jämfört med på andra håll i länet, och som också angränsar till Gävleborg, som har högre smittotal. Även i Knivsta har antalet bokningsbara tider utökats. En ny drop-in-provtagning öppnar denna vecka vid Kungsgärdet och provtagningen har utökats under helgtid.

 • Vi bygger ut hela tiden, så att alla ska kunna testa sig vid minsta symtom, ingen ska behöva avstå för att det inte går att få tid. Vi smittspårar även under helgerna, så att vi snabbt kan fånga upp nya fall och förhindra att muterade stammar sprids vidare, säger Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef vid Nära vård och hälsa.

Rekommendationerna är framtagna i samråd med Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen och gäller till den 30 mars.

Smittskyddsläkarens regionala rekommendationer för personer som bor och vistas i Uppsala län 23 feb 2021.pdf

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/region-uppsala-utokar-rekommendationer-och-okar-provtagning-for-att-forebygga-tredje-vag?publisherId=3235664&releaseId=3293693

Tisdag 23 februari

Det är inte det lättaste att alltid förstå hur det ska gå till detta med munskydd, tvätta händerna rätt, hur vaccinationen går till och så vidare.

På denna sida finns det olika bildstöd man kan ladda ned, information med tecken och tips på var man kan hitta information på lätt svenska: https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/covid-19-viruset

1177 Vårdguiden berättar vad som händer i kroppen när man får vaccinationen.

Måndag 22 februari

Region Uppsala informerar

Nu sänks åldern för provtagning. Barn från och med förskoleklass med symtom för covid-19 är välkomna att ta ett prov som visar om det är covid-19. Provtagning och smittspårning är viktiga verktyg för att bromsa smittspridningen. Läs mer och boka tid, eller hitta tider och platser för drop-in-provtagning på 1177.se https://www.1177.se/…/boka-tid-for-provtagning-covid…/

MOD – Merorgandonation

Vad hände sen? Annas dotter Lisa behövde sex organ.

För sex år sedan sattes Lisa upp på transplantationslistan för sex organ. Hon stod på väntelistan i strax över ett år och i väntan på mirakel blev hon nästan transplanterad, nästan… Under en period på väntelistan blev hon väldigt dålig och behövde opereras två gånger under samma vecka. Och mellan de två operationerna var jag så otroligt rädd att det var slut. Jag var så rädd att jag bestämde mig för att döpa henne på sjukhuset. Prästen kom till hennes sjukhusrum. Han stod bredvid henne, pratade tyst, gick runt sängen, stänkte lite vatten på henne. Där någonstans stod jag och hoppades på att det skulle kunna hjälpa henne, att det skulle rädda henne. Jag, som slutade tro på något när Lisa föddes, där stod jag och bad, som aldrig förr. Lisa orkade inte vara vaken, hon hade så mycket smärtstillande i kroppen men långt senare berättade hon att hon mindes någon stå bredvid sängen och mumla.

Den andra operationen var lyckad, den vände på Lisas hela situation och hennes plats på transplantationslistan. Hennes buksmärtor minskade successivt och upphörde nästan helt. Det kunde hon sätta ord på för första gången sedan hon föddes, ont i magen var borta, den dagliga smärtan, de smärtsamma prolapserna (när tarmen mer eller mindre vänder ut och in på sig själv). Magen mådde bra. Efter senaste operationen fanns det knappt några tarmar kvar, på gott och ont. Det stabila tillståndet resulterade i att Lisa togs bort från transplantationslistan, vi trodde aldrig att det var möjligt. Det tog lång tid för oss att acceptera detta, speciellt för Lisa. Hon kände sig lurad, möjligheten till ett friskare liv var borta. Det tog nästan två år innan hon kunde acceptera mina ”bortförklaringar”, som hon kallade det, och fortsätta kämpa på med sin egen levalivetlista istället för transplantationslistan. Är Lisa frisk nu? Absolut inte, men hon är stabil i sitt mående, det är det som är skillnaden.

I januari fyllde Lisa elva år. Det är både fantastiskt och svårt att beskriva hur mycket som har ändrats sedan vårt första möte med transplantationsteamet. Idag går Lisa i klass 4, på fritiden spelar hon fiol och tar sånglektioner. Hon har lärt sig åka skridskor och skidor. Hon älskar att bada och är i vattnet mer än på stranden på somrarna, med sina livskamrater CVK och stomi. Vi började våga resa utomlands och var på Disney Land med hjälp av Min Stora Dag. Sedan blev det en underbar resa till London. Tack vare hennes stabila mående kunde jag söka till sjuksköterskeprogrammet och blev klar sommaren 2019. Idag jobbar jag som sjuksköterska på en kirurgisk vårdavdelning.

Lisas resa har bara börjat, hennes transplantation är lagd på hyllan på obestämd tid. Vi vet aldrig vad som kommer att hända i framtiden, men det vet ju ingen, eller hur? Det var den värsta och jobbigaste tiden i vårt liv att stå på transplantationslistan och vänta på samtalet som skulle förändra allt, att en annan familj skulle mista sitt barn för att vårt skulle få chansen att leva. Men en sak lärde vi oss av det – att alltid leva i nuet. //Anna Olsson

Här kan du läsa Annas första berättelse: https://merorgandonation.se/personligaberattelser/om-att-sta-pa-vantelistan/anna-mamma-till-lisa-som-vantar-pa-sex-organ,

Källa: https://www.facebook.com/merorgandonation

Fredag 19 februari

Vi fortsätter med att ha kansliet stängt till och med 30 april.

Funktionsrätt Uppsala läns styrelse bestämde på gårdagens styrelsemöte att vi ska fortsätta att hålla stängt i våra lokaler till och med 30 april.
Detta kan ändras om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer och läget ändras i pandemin.

Men ni vet väl om att vi har tryckeriet öppet och att det går att boka konferensrum.
https://hsouppsalalan.org/kansliet/

Riksförbundet Cystisk Fibros firade igår!

Igår fick vi fått mycket glädjande besked om att Arvsfonden beviljat vårt nya projekt ”Själv, men inte ensam”!
Det är ett tre-årigt projekt ska utveckla en modell med olika former av stöd för att förebygga psykisk ohälsa hos målgruppen som är personer med cystisk fibros (CF), primär ciliär dyskinesi (PCD) och deras anhöriga. Modellen kommer att bestå av stöd via telefon, samtalsgrupper via videolänk och webbinarier på teman som rör psykisk hälsa. Projektet startar den 1 april.
Mer information om detta projekt kommer längre fram.
https://www.arvsfonden.se
Källa: https://www.rfcf.se/

Infoteket om funktionshinder – Boktips.

Vår bibliotekarie Eva Akne håller på bilden upp boken ”Få familjen att funka”. Den boken kan du läsa mer om på vår webbplats http://www.regionuppsala.se/…/manadens…/februari-2021
Du vet väl att vi varje månad lyfter fram ”Månadens bok” som vi vill uppmärksamma lite extra? Dom böckerna kan du också hitta på vår webbplats.

Källa: https://www.facebook.com/Infoteket/posts/3745260928902164

Tisdag 16 februari

Akutmottagningen för vuxenpsykiatrin på Akademiska sjukhuset har tagit bort telefonnumret på sin hemsida. Lyssna på vad Elisabeth Axberg från föreningen Attention tycker om detta här och vad politikerna Vivianne Macdisi (S) och Malin Sjöberg Högrell (L) har att säga här.

Infoteket om funktionshinders nyhetsbrev nr 2 2021.

Vi går mot ljusare tider.
Ett år har gått sedan pandemin bröt ut. Infoteket fortsätter att noggrant följa restriktioner i coronapandemin och satsar på webbsända evenemang.

Vill du lära dig om vad Cerebral pares (cp) är eller om adhd hos äldre? Läs mer om och passa på att anmäla dig till kommande föreläsningar.

Du kan också läsa om hur du gör boklån eller besöker infoteket på ett säkert sätt.

Vi går trots allt mot ljusare tider.
Läs hela nyhetsbrevet här De båda inbjudningarna kan ni läsa här nedan.

Vad är Cerebral pares (CP)?

Fysioterapeut Lena Österberg och specialpedagog Mia Hinnfors Larson från habiliteringen i Uppsala föreläser om CP hos barn och vuxna. Vi får lära oss om CP, vad det beror på, olika typer av CP och hur det kan se ut. De berättar också om vilka konsekvenser i vardagen CP kan innebära, inte minst pedagogiska.

Föreläsningen vänder sig till dig som inte har så mycket förkunskaper om CP.

Välkommen!

Webbföreläsning 3 mars 2021, klockan 18–20.
Mer information och anmälan

Adhd hos äldre: utmaningar och möjligheter

Tidigare sågs adhd som något man skulle växa ifrån. Idag vet vi att många svårigheter finns kvar i vuxenlivet och även finns hos äldre. Fortfarande bär många över 65 år på oupptäckt adhd.

Välkommen till en lärorik och tankeväckande kväll med Taina Lehtonen, Fil.Dr, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi.

Alla intresserade är välkomna att delta.

Webbföreläsning 17 mars 2021, klockan 18–20.
Mer information och anmälan

Måndag 15 februari

Nu kan Östhammarsborna testa sig för covid-19 utan att boka tid.

Under veckorna 7 och 8 på vardagarna, så finns det drop-in mellan kl. 10.00-14.30 med reservation för lunchstängt på vårdcentralen i Östhammar. Läs mer på unt.se.

Vad gör er förening under pandemin?

Under denna pandemi så är det många som är ensamma och den förening som de kanske tillhör har ingen aktivitet alls. Men vad gör er förening under denna tid, har ni stängt ned helt eller har ni hittat andra alternativa sätt att ses? Tyvärr så är det många personer som inte klarar av de tekniska möjligheter som finns till hands.

Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta har på måndagar kl.14.00 en möjlighet för medlemmar att ringa in till ett telefonnummer och delta i grupptelefonsamtal. Källa: https://www.srf.nu/om-oss/distrikt-och-lokalforeningar/uppsala-knivsta/synvinkeln/

Ingen ska ha ingen.

Ensamhetskommissionen är ett politiskt obundet initiativ som ska jobba brett mot ensamheten bland äldre i Sverige.

Ledamöterna har tillsammans både insyn och möjlighet att påverka och engagemanget är stort. Kommissionen kommer att utreda och föreslå konkreta åtgärder och insatser. Det handlar bland annat om att kartlägga ensamheten, öka medvetenheten om problemet och ta fram policy och förbättringsförslag. Kommissionen kommer att leta efter goda exempel och arbeta med att sprida dessa. Målet är att på sikt minska ensamheten bland Sveriges äldre genom konkreta kampanjer och insatser.

Coronapandemin har slagit extra hårt mot äldre, som det senaste året har fått uppleva extrem isolering. Redan innan pandemin uppgav 300 000 personer i Sverige att det att de känner sig ensamma, störst var problemet bland de äldre. Siffror från Statistiska centralbyrån visar att var tredje person som är äldre än 65 år bor ensam. I gruppen som fyllt 75 år är det över tio procent som är det man kallar för socialt isolerade, vilket betyder att man bor ensam och inte träffar anhöriga, vänner eller bekanta mer än någon gång i månaden.

Ordförande är journalisten Amelia Adamo. Initiativet finansieras av välfärdsteknikföretaget Doro. Källa: https://ensamhetskommissionen.se/

Fredag 12 februari

Då var det fredag igen och vi alla fortsätter att vänta på bättre tider. Igår var det så dags för ett nytt Torsdagsblad, som vanligt med lite blandad information.

Nyheter och information om coronaviruset – Myndigheten för tillgängliga medier.

Det sprids mycket information om coronaviruset just nu. Här hittar du länkar till myndigheternas bekräftade information i olika format samt till nyheter om coronaviruset och åtgärder för att minska smittspridningen på lättläst svenska.

Lättläst information och nyheter
Teckenspråkstolkad information om Covid-19
Information på punktskrift om Covid-19
Inläst information om Covid-19
Beställ inläst information om Covid-19 på CD-skiva

Källa: https://www.mtm.se/nyheter-och-information-om-coronaviruset/

Tågledsagning – Funkar det eller inte? Synskadades Riksförbund belyser bristerna.

Igår pratade vi med Trafikverket och Riksfärdtjänsten i Sverige AB angående systemet för tågledsagning. Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på SRF, berättar att syftet var att belysa de stora bristerna i informationen om hur man bokar ledsagning och att bokningspersonalen på tågföretagen inte alltid vet hur ledsagning beställs.

Har du varit med om ledsagning som inte fungerat i samband med tågresor? Berätta för oss! info@srf.nu.

#syntolkning En kvinna står med solglasögon och vit käpp mittemot en ledsagare med gul reflexväst. De står bredvid en mötesplats på Stockholms Central.

Källa: https://www.facebook.com/synskadadesriksforbund

Torsdag 11 februari

Nu släpps biljetterna till digitala Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala, 19-21 april!

Nu nylanseras biljetterna till digitala MR-dagarna i Uppsala – boka din biljett idag! Vill du ha tips om vilka seminarier som passar just dig? Eller vill du veta hur programschemat ser ut? Det och mycket mer hittar du i vår digitala programtidning som finns ute nu!

Från och med igår kan du boka din biljett till MR-dagarna som kommer äga rum digitalt den 19-21 april. Biljetten ger dig möjlighet att ta del av över 100 programpunkter på temat, Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor? Du kommer att kunna se både livesända och förinspelade seminarier, chatta live med utställare och föreläsare samt få tillgång till det digitala utställartorget där du kan nätverka med organisationer och ta del av deras digitala material. Biljetterna till de digitala MR-dagarna ger dig även tillgång till att se inspelade program i hela tre månader efter forumet har ägt rum – perfekt för dig som har svårt att välja eller vill se om ett seminarie!

Priser:
Myndighet & företag 3 dagar: 1300 kr
Ideella organisationer, privatpersoner & lärare 3 dagar: 450 kr
Studenter, arbetslösa, pensionärer, ungdomar upp till 20 år 3 dagar: 145kr
Fri entré för skolklasser!
Vi erbjuder fri entré för gymnasieklasser till MR-dagarna i Uppsalas digitala program. För mer information om hur du gör för att ta del av detta erbjudande kontakta info@mrdagarna.se.

Boka din biljett här

Nu lanseras programtidningen
– läs den digitalt idag!

Leilani Farha, Richard Wilkinson och Josette Bushell-Mingo är några av de som kommer att medverka den 19-21 april. Är du nyfiken på att veta mer om talare, hur schemat för seminarierna ser ut eller vilka organisationer som finns på plats på utställartorget? Vår digitala programtidning är full med intervjuer, tips och information om forumet i april.

Läs programtidningen här.