Onsdag 5 maj

Köpa elbil, installera solceller eller värmesystem?

Energi- och klimatrådgivarna är en kommunal kostnadsfri rådgivning i Uppsala län.

Om du har frågor om energi och klimat finns hjälp att få.
Vår rådgivning är kostnadsfri, oberoende och vänder sig till privatpersoner, företag, organisationer och föreningar.

Kontakta oss.
Telefon: 018 – 727 47 24
E-post: energiradgivning@uppsala.se
Hemsida: ekrul.se

Uppsala kommun – Knivsta kommun – Heby kommun – Tierps kommun – Enköpings kommun – Älvkarleby kommun.

Tisdag 4 maj

Internationella Astmadagen

Astmadagen är en årlig händelse som inträffar i början på maj runt om i världen, med syfte att öka medvetenhet, vård och stöd kring astma. Årets Astmadag är den 5 maj.

För att uppmärksamma internationella astmadagen bjuder Astma- och Allergiförbundet in till två kostnadsfria seminarier den 5 maj.

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården ordnar vi ett lunchwebbinarium om de små luftvägarnas betydelse vid astma. Astma har länge ansetts vara en sjukdom i de stora luftvägarna. Men de senaste decennierna har forskningen även riktat strålkastarljuset mot de små luftvägarna.

Senare på kvällen ordnar vi ett öppet webbinarium om barn, träning och astma. Att ha en bra kondition är bra för lungorna och ökar i längden chanserna att slippa astmasymtom. Men många upplever att astma är ett hinder för att träna. Här ger vi ökad kunskap och möjlighet att ställa frågor.

Läs mer om respektive webbinarium via länken: https://astmaoallergiforbundet.se/astmadagen/

Måndag 3 maj

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med andra uppdraget att snabbt och samordnat sprida information till så många som möjligt för att bromsa smittspridningen av coronaviruset. Vi har hittills fått mycket god hjälp av er och är tacksamma om ni fortsättningsvis delar aktuell information på er webbplats, i sociala medier, medlemstidningar, nyhetsbrev, digitala medlemsmöten eller i andra kanaler.

Coronapandemin: Detta gäller just nu

På Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information.
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Annonsmaterial med nationella budskap inför vår och valborg

MSB producerar kontinuerligt informationsmaterial och filmer med budskap om hur alla kan hjälpa till att minska smittspridningen. Du kan ladda ner/dela och använda materialet i dina egna kanaler för att hjälpa oss att sprida budskapen. Just nu har budskapen fokus på nuvarande rekommendationer kopplade till våren och dess högtider. Inför valborg har en särskild film med glimten i ögat och en valborgshälsning premiär. Filmen finns också som fil att ladda nerom du vill sprida den i egna kanaler.

Annonsmaterial med nationella budskap:
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons–och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap/

Valborgshälsning från svenska myndigheter på Youtube:
https://youtu.be/5DVWy0GVf-A

Faktablad från Folkhälsomyndigheten om vem som erbjuds vaccination mot covid-19
Faktabladet ger information om att alla som bor i Sverige och är över 18 år erbjuds gratis vaccination mot covid-19 och att man inte  behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccin. Faktabladet berättar även hur man gör om man saknar Id-handling, personnummer eller samordningsnummer och vill vaccinera sig.

Faktabladet på flera arabiska, bulgariska, dari, engelska, persiska, farsi, polska, rumänska, ryska, somaliska, tigrinja och turkiska:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/

Faktabladet på svenska:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-ska-vaccinera-dig–vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/


Teckentolkade filmer från Folkhälsomyndigheten – Till dig som vaccinerar dig mot covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/teckensprak-lattlast/

Filmer om vaccinering mot covid-19 på andra språk

Folkhälsomyndigheten har tagit fram två filmer som handlar om vaccinering mot covid-19. Den ena filmen tar upp varför vi ska vaccinera oss och den andra filmen informerar om hur det går till. Filmerna är framtagna på arabiska, somaliska, engelska, svenska,  farsi och tigrinja. Avsändare är Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen.

Filmerna finns att ladda ner på Folkhälsomyndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer

Filmerna finns också på Informationsverige.se:
https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/informationsfilmer-om-corona-pa-flera-sprak/

Informationsfolder om covid-19 på sju språk

MSB har beviljats medel ur EU:s AMIF-fond (asyl- migrations- och integrationsfonden) för att nå ut med pandemiinformation till gruppen tredjelandsmedborgare (primärt asylsökande och anhöriginvandrare). Inom ramen för det projektet har bland annat en folder tagits fram på språken lätt svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari, tigrinja och spanska. Informationen fokuserar på hur man ska gå till väga vid symtom på covid-19.

Foldern finns att beställa gratis på msb.se: Information on COVID-19 for you who have recently arrived in Sweden (msb.se):
https://www.msb.se/sv/publikationer/information-on-covid-19-for-you-who-have-recently-arrived-in-sweden/

Samlingssida för att underlätta spridning av översatt informationsmaterial

MSB har skapat en samlingssida på msb.se med översatt information om covid-19 dit aktörer på alla nivåer kan gå in och hämta och länka från sina egna webbplatser. Vi behöver hjälp och stöd med att aktivt få in tips om översatta informationsmaterial som vi sedan kan lägga upp på samlingssidan så att fler kan ta del av de översättningar som finns. För att MSB ska kunna lägga upp en länk till ett översatt material är kravet att det finns en tydlig beskrivning på svenska om syfte, innehåll och budskap.

Samlingssidans adress:
https://www.msb.se/coronavirusetandrasprak

Tips på översatta material skickas till:
samverkancorona@msb.se

Dela gärna med dig av goda exempel

Varje bransch, organisation eller verksamhet ställs inför särskilda utmaningar under pandemin. MSB vill hjälpa till att sprida goda exempel från andra som på olika sätt informerat och gjort insatser för att minska smittspridningen. Dela gärna med er av goda exempel från er verksamhet så att fler får ta del av det ni gör och får tips på hur deras verksamhet kan utvecklas till att bli mer smittsäker.

Maila goda exempel till: 
samverkancorona@msb.se

Tack för att du hjälper till att sprida samhällsviktig information – tillsammans bromsar vi smittan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB

Fredag 30 april

Dags för valborg, som i Uppsala brukar firas stort. För andra året i rad så blir det ett annorlunda firande. Vi ska tänka personlig lockdown. Inga ansökningar om tillstånd gällande majbrasor har kommit in till polisen. Majbrasan vid Gamla Uppsala är inställd. Enligt länsstyrelsen, som är ansvariga för tillsyn av pandemilagen, är det åtta personer som gäller även vid majbrasor.

De som har möjlighet kan följa en direktrapportering på UNT under dagen.

Även SVT kommer att ha en rapportering under dagen. De kommer att rapportera från flera olika platser i Uppsala under dagen, och vill gärna att ni är med och bidrar. Skicka en hälsning, berätta om ditt bästa sista april-minne, eller visa hur du firar idag.

Mejla dina bilder eller videos till: uppsala@svt.se

Är du äldre, har vårdats för covid-19, sepsis eller annan livshotande sjukdom?

Samariterhemmet Samtalsmottagning för Äldre erbjuder kostnadsfria samtal med psykoterapeuter, själva 60+.

Telefontid måndagar kl.9.00-11.00
santalsmottagning1@samariterhemmet.se
samariterhemmet.se/samtalsmottagning

Samariterhemmet Diakoni

Resor till och från vaccination av covid-19

Ta en vaccinationslinje direkt till vaccinationslokalen

Speciella vaccinationslinjer kör dig som ska vaccineras till vaccinationslokalerna i Fyrishov och på Rapsgatan 8. Bussarna kör två gånger i timmen mellan klockan 9.00 och 15.30 från flera olika platser i Uppsala. Din vaccinationskallelse gäller som biljett för dig och din följeslagare.

Vilka datum körs linjerna?

19-23 april
26-30 april
3-7 maj
10-12 maj

Här kan du läsa om vaccinationslinjernas körväg och se tidtabeller.

Du som reser med UL:s bussar och tåg

Du som kallas till vaccination i fas 2 eller 3 kan resa utan avgift med UL:s bussar och tåg. Välj ett av följande alternativ:

 • Hämta ut en 24-timmarsbiljett utan kostnad i UL-appen den dag du har ditt bokade vaccinationsbesök. Läs mer om resa till vårdbesök.
 • Ta med din vaccinationskallelse tillsammans med giltig legitimation. Kallesen gäller tillsammans med legitimation som biljett de dagar som står i kallelsen för dig och en följeslagare.
Du som reser med egen bil

Resor med privat bil ersätts enligt gällande regelverk och utan krav på intyg från vården.

Du som inte kan ta dig till vaccination med kollektivtrafik eller privat bil

Om du inte själv har möjlighet att ordna din resa kan du i vissa fall erbjudas färdtjänst eller sjukresetaxi. Om du har giltigt färdtjänstbeslut eller tillstånd för sjukresa talar du om det när du bokar.

Om du inte har beslut om färdtjänst eller sjukresa behöver du kontakta våden i god tid innan din vaccination. Vården gör en bedömning av ditt medicinska behov och skriver ett intyg om sjukresa om de bedömer att du har rätt till det. Om du inte får ett intyg måste du ordna din resa på egen hand.

Boka resan i god tid, senast tre dagar innan på telefonnummer: 018-68 15 90.

Viktigt!

 • Tänk på att du inte får resa om du eller någon i ditt hushåll har symtom.
 • Du måste ha på dig munskydd när du reser.
 • För vissa resor kan du behöva samåka tillsammans med andra i bilen.

Källa: https://www.ul.se/vaccination

Onsdag 28 april

Internationella Ledarhundsdagen idag.
Inför Valborg – tänk först, skjut sedan. Låta bli att använda fyrverkerier på gator och torg!

Trots att alla större valborgsfiranden är inställda även i år vädjar Synskadades Riksförbund till allmänheten att låta bli att använda fyrverkerier på gator och torg.

Under nyårshelgen skrämdes ledarhunden Milton i Jönköping av fyrverkerier så illa att den inte kunde arbeta på flera dagar. Något som många medier rapporterade om.
Länk till SVT Nyheter

– Det kunde ha slutat värre. En allvarligt skrämd ledarhund kan sluta fungera helt, säger ledarhundsföraren och Synskadades Riksförbunds andra vice ordförande Maria Thorstensson.

För drygt 260 personer med synnedsättning i Sverige är ledarhunden ett ovärderligt hjälpmedel. Ledarhunden är tränad att väja för hinder av olika slag, hitta stolpar, trappor och stanna vid övergångsställen. 
En ledarhund, utrustning och samträning kostar 280 000 kronor.

– Fira gärna in våren, men undvik fyrverkerier och smällare i gatumiljön, säger ledarhundsföraren och förbundsstyrelseledamoten Annika Östling.

#syntolkning En himmel med fyrverkerier. I nedre vänstra hörnet syns en bild på en ledarhund som korsar ett övergångsställe.

Läs mer på: https://www.srf.nu/…/vara-nyheter/2021/ledarhundens-dag/

Yngre i riskgrupp erbjuds vaccination mot covid-19

Pressmeddelande 27.4.2021 13:34:44 | Region Uppsala

Nu tar Region Uppsala nästa steg i vaccinationerna mot covid-19. Kallelser med förbokade tider börjar i dagarna att skickas ut till personer i riskgrupp i åldrarna 18-59 år. Det rör sig om cirka 20 000 personer, som får sin första vaccination under maj och början av juni.

– Vi går nu snabbt framåt i vaccinationsarbetet, tack vare ökade leveranser säger Erik Sköldenberg, chefsläkare vid Region Uppsala och produktionsansvarig för vaccinationerna.
Huvudfokus för vaccinationsarbetet just nu är personer över 65 år. Enligt regionernas överenskommelse med regeringen skulle 80 procent av alla över 65 år ha fått sin första dos i mitten av maj. Detta mål kommer att uppnås redan denna vecka. Vaccinationerna har också påbörjats av personer med LSS, vårdpersonal och de som är 60-65 år gamla.
Därefter börjar fas 3, då bland annat personer i riskgrupp i åldrarna 18-59 år erbjuds vaccination. Som riskgrupp räknas personer med vissa sjukdomar eller tillstånd som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Vilka dessa är har definierats av Folkhälsomyndigheten.
Följande sjukdomar och tillstånd ingår:
• kronisk hjärt- eller kärlsjukdom inklusive högt blodtryck
• kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma
• mycket kraftig övervikt, BMI 40 eller högre
• neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
• flera funktionsnedsättningar
• kronisk leversvikt eller njursvikt
• diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
• kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling
• Downs syndrom.

 • Den som har någon av dessa sjukdomar eller tillstånd behöver inte göra något själv, utan man ska lugnt invänta att brevet med kallelse till vaccination kommer. Vi vet vilka vi ska kalla genom de kontakter man har haft med vården tidigare. Utskicken kommer att pågå under en månads tid, så om kallelsen dröjer ska man inte bli orolig, säger Erik Sköldenberg.
 • För några kommer det att komma som en överraskning att man är prioriterad och blir kallad redan i den här fasen. Man känner sig frisk och stark, sköter sin medicinering och har inte tänkt på sig själv som en person i riskgrupp. Det kan också hända att barn blir vaccinerade före sina föräldrar, eftersom faserna överlappar. Men det är i sin ordning, vi följer den nationella prioriteringen.
  I fas 3 ingår förutom riskgrupper också personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder.
  Fas 4, då den breda allmänheten kommer att erbjudas vaccination, kommer enligt nuvarande prognoser att inledas i början av juni.

Information om vaccination mot covid-19 i Uppsala län på 1177.se

https://www.regionuppsala.se/
Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Tisdag 27 april

ST: Socialstyrelsens logga

Hej,

I samband med vaccinationerna mot covid- 19 pågår finns behov av lättillgänglig
och anpassad information om vaccinen och vaccinationerna till olika grupper.
I det här brevet har vi samlat material från bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MSB som kan vara bra stöd vid kommunikation med personer som behöver få information som är anpassat utifrån deras behov.
Nedan finns korta beskrivningar om respektive material och länkar.
Sprid gärna denna information vidare till dina kontakter och nätverk.

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19,
inklusive faktablad och filmer. Informationen finns tillgänglighetsanpassad och
översatt till många språk.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/
covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos MSB (krisinformation.se).
Informationen vänder sig till allmänheten.

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/
myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccin

På Krisinformation.se finns även regional information om coronaviruset.
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/
myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset


Polisen har tagit fram information om bedrägerier kopplat till vaccinationerna
mot covid- 19.

https://polisen.se/bedrageri

Läkemedelsverket reder ut vanliga missuppfattningar och myter om vaccinen.
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-coronavaccin

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa
och vård. Här finns även regional information om vaccination mot covid-19.

https://www.1177.se/

Tack för att du delar och sprider!
Vänliga hälsningar Socialstyrelsen

Måndag 26 april

Har er förening lyckats att få till ett årsmöte trots denna pandemi?

Det kanske har blivit ändringar i er styrelse, gäller såväl län som lokalföreningar.

På vår hemsida så finns de uppgifter ni uppgett att ni önskar ha där, stämmer dessa fortfarande?

Kika via länken: https://hsouppsalalan.org/medlemsforeningar/

Vi har även en intern medlemskatalog med fler uppgifter om er styrelse, har ni ändrat personer så stämmer kanske inte dessa uppgifter.

Kontakta undertecknad för att veta vad som står om just er förening.
E-post: linda.sundblom@c.hso.se

Händer i Funktionsrätt Uppsala kommun.

Vecka 16 – 2021

Här kommer ett utskick med lite information om vad som hänt inom Funktionsrätt Uppsala kommun den senaste tiden.

Besök vår hemsida genom att klicka på länken: https://hsouppsalakommun.wordpress.com/

Enkät: Så blir det blir bättre för barn och unga med NPF i skola och socialtjänst

Som ett led i arbetet med barn och unga med NPF har Funktionsrätt tagit fram en enkät tillsammans med Uppsala kommuns brukarombud och barnombudet i Uppsala län. Enkäten handlar om hur skola och socialtjänst kan bli bättre för barn och ungdomar med NPF. Vi önskar nu hjälp med att sprida enkäten till barn och unga, föräldrar, brukarföreningsrepresentanter, tjänstepersoner som arbetar med barn och unga samt politiker i de aktuella nämnderna. Hoppas att du utifrån din roll kan hjälpa oss att sprida den.

Enkäten har tolv frågor. Det tar ungefär 5 minuter att svara på frågorna. Sista dag för att svara på enkäten är 30 april. Svaren kommer redovisas till chefer och politiker i Uppsala kommun. När alla svar kommit in kommer resultatet finnas på www.boiu.se/npf.
Det kommer inte synas vem som svarat på enkäten. Alla svar är anonyma.

Länk till enkäten har du här: https://link.webropol.com/s/boiu2021

Funktionsrättssamtal med Liberalerna

Den 22 april samtalade Funktionsrätt Uppsala kommun med stadens liberala politiker. Situationen för personer med funktionsnedsättningar diskuterades och Funktionsrätt lyfte ett antal punkter där kommunen behöver förbättra sitt arbete. Även riksdagspolitiker närvarade och man samtalade om vikten av god och anpassad information och kommunikation från det offentliga samt om det som ibland kallas den ”nya policyn” som leder till avslag när insatser söks.

Läs mer om samtalet med Liberalerna på vår webbplats:
https://hsouppsalakommun.wordpress.com/2021/04/23/samtal-om-funktionsratt-med-liberalerna/

Remisser om skolan

Funktionsrätt Uppsala kommun har yttrat sig över följande remisser under den senaste tiden:

1. ”Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler”

2. ”Skolverkets remiss avseende föreskrifter om vilka kurser fjärrundervisning får användas i”

3. ”Revideringen av det Allmänna rådet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”

För att ta del av remissvaren eller för att få mer information om Funktionsrätt Uppsala kommuns yttranden vänligen kontakta ombudsman Michael Jestin.

michael.jestin@c.hso.se

Årsmöte 25 maj!

Den 25 maj är datum satt för Funktionsrätt Uppsala kommuns årsmöte. Medlemsföreningar måste ha betalt medlemsavgiften på 500 SEK innan datumet för årsmötet för att kunna delta.

Om ni som medlemsförening vill nominera någon till en styrelsepost så kontakta valberedning via mejl eller telefon.

Bosse Wedin: 070-295 89 30, bo.wedin@hotmail.com
Ann-Charlotte Nyqvist: uppsala-knivsta@neuro.se

/ Michael Jestin
Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala kommun

Mail: michael.jestin@c.hso.se
Telefon: 076-0223446
Adress: Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala

Fredag 23 april

Funktionsrätt Uppsala läns styrelse har nu tagit beslut att vi ska hålla stängt till och med 15 augusti på grund av den pågående pandemin.

Tryckeriet har öppet, men på begränsade tider, tisdag och torsdag eftermiddag. Kontakta Jocke för att boka tryck via tfn. 018 – 56 09 14 eller via e-post: jocke.gunnarsson@c.hso.se.
För att få kontakt med Funktionsrätt Uppsala läns ombudsman Janne Wallgren,
ring 072 – 532 45 22 eller skicka e-post till: janne.wallgren@c.hso.se.

Ni vet väl att det går att boka konferensrum hos oss fast vi har stängt?
I storan får man vara max 7st och i de mindre konferensrummen, ettan och tvåan, får man vara max 2st, enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner.
Vill ni boka rum, kontakta jocke.gunnarsson@c.hso.se eller linda.sundblom@c.hso.se.

Igår kom ett nytt Torsdagsblad ut med lite blandad information och inbjudningar.
Finns att ta del av här nedan i två olika format, en docx och en pdf.

Tisdag 20 april

Det här är en enkät om sex och relationer.

Enkäten är för dig
som har en funktionsnedsättning
som gör det svårt att läsa eller förstå,
till exempel intellektuell funktionsnedsättning.
Det här är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige
och RFSU.
Vi vill att människor med funktionsnedsättning
och kronisk sjukdom
ska må bra i sin sexualitet.

https://surveys.ipsosinteractive.com/mrIWeb/mrIWeb.dll

Hälsar Funktionsrätt Sverige och RFSU

Vill du också att pollenprognoserna ska få en säker framtid även i södra Sverige? Hjälp oss berätta något som kan tyckas självklart – att pollenprognoserna behövs i hela landet! #mätpollen

Under lång tid har Astma- och Allergiförbundet drivit frågan om en långsiktig finansiering av pollenmätningarna. I år har situationen blivit akut i samband med att mätstationerna i norra Sverige har lagts ner. Det är dags att mäta pollen. Skriv under här.

Pollenallergi är en folksjukdom. Var tredje svensk är drabbad. Många har stora svårigheter i vardagen under pollensäsongen. Trötthet, försämrad sömn och koncentrationssvårigheter är de vanligaste besvären. Sjukskrivning eller problem att klara skolan är inte ovanligt.

Att följa pollenprognoserna är ett sätt för personer med pollenallergi att veta när de behöver börja ta sin medicin och när de kan vara utomhus. 8 av 10 med pollenallergi säger att de har nytta av prognoserna. Att hålla koll på prognoserna är ett av de första råden en person med allergi får av vården. Mätningarna behövs också för forskning om klimat och miljö.

Men i halva Sverige görs inte längre några pollenprognoser. Ingen vill betala. Läget är akut. Nu måste regeringen lösa frågan och betala för pollenmätningar över hela landet.

Naturhistoriska Riksmuseet som sammanställer informationen på hemsidan pollenrapporten.se skriver att ’de fyra nordligaste mätstationerna i Sverige, de i Boden, Umeå, Östersund och Sundsvall, är stängda. Det beror på att bemanning och finansiering saknas. Därför finns det tyvärr inga uppmätta pollenhalter från dessa områden och Naturhistoriska riksmuseet har inga prognoser att publicera på pollenrapporten.se.’

Astma- och Allergiförbundet har följande krav:

 • Ett stabilt rikstäckande nätverk med en långsiktig statlig finansiering som säkrar och stabiliserar driften
 • Nationellt uppdrag till en statlig myndighet – en huvudman
 • Fler stationer är önskvärt på sikt – ca 25 i ett nationellt nätverk

https://www.mittskifte.org/petitions/matpollen

Måndag 19 april

Majblomman 2021

Vi ger barn det de har rätt till

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning ger vi barn i Sverige det de har rätt till.

Barnkonventionen är grunden för Majblommans arbete. Den säger bland annat att alla barn har rätt till skälig levnadsstandard som bostad, kläder och mat. Att de har rätt till utbildning som är kostnadsfri och tillgänglig. Samt rätt till lek, vila och fritid. Så är det inte i Sverige idag. Det ska vi ändra på.

Vi samlar in pengar genom att barn och volontärer i hela Sverige deltar i försäljningen av majblommor varje år. Barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd till och med det år då barnet fyller 18 år. Det kan gälla ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till fritidsaktivitet eller en jacka. Hur många barn som kan få hjälp beror på hur många majblommor som sålts genom den lokala majblommeföreningen. Majblommans volontärer har ofta erfarenheter från jobb inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra områden där barn finns. Det gör att de har kunskap om hur barn i deras närområde har det.

https://majblomman.shop/