Onsdag 23 september

Har er förening haft årsmöte, kom ihåg att uppdatera oss med eventuella ändringar.
Ni kanske inte ens vet vad vi har för uppgifter om just er förening, det kanske inte alls stämmer. Kontakta jocke.gunnarsson@c.hso.se eller linda.sundblom@c.hso.se för att få reda på om vi har de rätta uppgifterna.

Möten hos oss – funkar

Ni vet väl om att det går att boka konferensrum hos oss, fast vi har stängt. Det som gäller är att det är ”corona-säkert”.

Boka konferensrum

Konferensrum Ettan, (för medlemmar med allergi och annan överkänslighet) och konferensrum Tvåan, (för medlemmar som behöver hörselslinga och mikrofon/högtalare) samt konferensrum Storan (för medlemmar som behöver hörselslinga mikrofon/högtalare) är numer bokningsbara.

Det som gäller för att kunna genomföra ett möte är att det genomförs med ansvar för att hålla avstånd, 2 meter, och att ingen trängsel uppstår.

Samt att alla besökare har god handhygien och använder den handsprit som finns intill toaletterna på kansliet.

Vidare så måste det hinnas med att städas och sprita av de ytor och utrymmen som använts i konferenslokalerna mellan varje möte.

Möte i konferensrum Ettan får inte genomföras samtidigt som ett möte i konferensrum Tvåan.

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar ett möte. Deltagare måste kunna hålla avstånd och tvätta/sprita händerna.

Den som ansvarar för mötet har även ansvar för att informera de som deltar på mötet om vilka regler som gäller.

Bokar konferensrum gör du genom att kontakta:
Linda Sundblom Eriksson
Tfn: 018 – 56 09 22
E-post: linda.sundblom@c.hso.se

Tisdag 22 september

Idag är det höstdagjämning och det inträffar i det ögonblick när solens centrum passerar himmelsekvatorn på väg söderut. Detta innebär att dagen och natten kring denna exakta tidpunkt är ungefär lika långa. Vill du läsa mer om detta, så kika här på SMHI:s sida: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hostdagjamning-och-vardagjamning-1.4185

HSO Uppsala kommun – egen hemsida

Ni har väl inte missat att HSO Uppsala kommun numer har en egen hemsida där Ombudsman Michael Jestin informerar lite om vad de gör för att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättningar. https://hsouppsalakommun.wordpress.com/

Omsorgsnämndens föreningsbidrag – Ansökningsblankett finns nu

Omsorgsnämnden har ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde, det vill säga till föreningar för personer med funktionsnedsättning. Bidraget är ett stöd till föreningar/organisationer som kompletterar nämndens egna verksamheter och som riktar sig till kommunens invånare.  Det går att söka bidrag för ett eller tre år i taget.

Nu finns ansökningsblankett för ansökan om omsorgsnämndens föreningsbidrag publicerad på webbsidan.

Ni hittar blanketten här: https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stod-och-bidrag/stod-till-funktionshinderforening/

Måndag 21 september

Uppsala kommun förvaltar donationsstiftelser som det är möjligt att söka pengar från. Stiftelserna delar ut pengar enligt ändamålet för respektive stiftelse, mer information finns nedan under ”vilka sociala donationsstiftelser finns?”.  

Utdelning av pengar från stiftelserna sker en gång per år. I år är det möjligt att ansöka om utdelning mellan den 1 september och 30 september.

Vem som kan ansöka

För att ansöka om pengar från kommunens donationsstiftelser ska du 

 • vara privatperson
 • vara folkbokförd i Uppsala kommun
 • vara 18 år fyllda vid ansökningstillfället.
Ansökningsperiod 

Ansökningsperioden är alltid på hösten. Vi annonserar på webben, i lokal media och på Facebook och Instagram när ansökningsperioden pågår. Vi tar bara emot ansökningar under ansökningsperioden. Årets ansökningsperiod är öppen 1–30 september.

Tänk på att
 • utdelning från en stiftelse kan påverka utbetalningen av ekonomiskt bistånd och andra förmåner
 • ansökningar tas endast emot via det digitala ansökningsformuläret på uppsala.se
 • bara skicka en ansökan
 • din ansökan gäller för alla stiftelser (du behöver inte ange något stiftelsenamn)
 • vi beviljar endast en ansökan per hushåll
 • vi behandlar inga ansökningar som inte är kompletta
 • vi ger inga förhandsbesked
 • beslut inte går att överklaga.
Utdelningen varierar år för år

Stiftelsernas avkastning varierar och utdelning kan endast göras när det finns utdelningsbart kapital. Utdelningsnivån och mängden pengar beror därmed på stiftelsernas avkastning och antalet beviljade ansökningar. 

Inget ekonomiskt bistånd

Utdelning från en stiftelse är inte samma sak som ekonomiskt bistånd. Det är inte kommunens pengar som delas ut och du har ingen rättighet att få pengar från en stiftelse eller rätt till ett visst belopp.

Pengarna tillhör respektive stiftelse och de bedömer själva hur mycket de kan dela ut och vem som kan få ta del av pengarna. Kommunen måste följa stiftelsernas ändamål.

Läs mer på Uppsala kommuns hemsida: https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/privatekonomi-och-ekonomiskt-stod/utdelning-fran-donationsstiftelser/

Fredag 18 september

Igår kom det ut ett nytt Torsdagsblad, som innehåller lite blandad information.
Här nedan kan du ladda ned den fil du önskar. Vill du kika i ett gammalt nummer, gå vidare hit till arkivet. Önskar du få den direkt till din inkorg, kontakta janne.wallgren@c.hso.se eller jocke.gunnarsson@c.hso.se.

Har du fyllt 65 år, är förtidspensionär eller förmånstagare?

Då reser du förmånligt med bussarna och tågen inom vår trafik. Pensionärsbiljetten finns som 30, 90-dagar, årsbiljett och gäller för obegränsat resande med Stadsbussarna, Regionbussarna, Upptåget och SL-pendeln fram till Arlanda. Biljetten kan dessutom användas av flera men endast av en person i taget. Bestämmelser & villkor.

Kombinerade 30-dagarsbiljetter med SL laddas på ett SL Accesskort som gäller tillsammans med kvitto.

Biljetten gäller för dig som fyllt 65 år eller har intyg från Försäkringskassan ”Intyg för förmånstagare” eller Pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg”. 

Priser:
30 dagar 590 kr.
30 dagar + SL 1140 kr.
90 dagar 1595 kr.
Årsbiljett kontant 4950 kr.
Autogiro 430 kr/mån från 1 februari 2020.

7-dagarsbiljett

Biljetten gäller i 7 dagar för obegränsat antal resor på regionbussar, stadsbussar och Upptåget samt SL-pendeln mellan Uppsala, Knivsta och Arlanda*. Biljetten finns att köpa hos våra försäljningsombud, automater och i UL-appen.

* Startar eller slutar din tågresa på Arlanda C tillkommer en passageavgift för dig som fyllt 18 år.

Priser:
7-dagarsbiljett 210 kr, 7 dagar dygnet runt.

Källa: https://www.ul.se/biljetter/periodbiljett/pensionarformanstagare/


Torsdag 17 september

Ikväll så är det dags för Funktionsrätt Uppsala läns extra årsmöte. Det ska väljas några nya personer till bland annat styrelsen. Läs mer i gårdagens inlägg.

Europeiska Trafikantveckan körde igång igår.
Detta innebär att det händer det lite olika saker här i Uppsala. Exempelvis idag mellan kl. 7.00 – 8.00, då delar kommunen ut reflexer och sadelskydd till de som reser hållbart vid Resecentrum.

Senare idag, kl. 11.30 – 13.30 kommer NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) att vara utanför cykelparkeringshuset vid Resecentrum. NTF vill att fler ska skydda sina tankar, känslor och minnen med cykelhjälm.
https://detsomardu.ntf.se/om-evenemang/uppsala-17-september/

Cykelparkera schysst

När du parkerar din cykel i ett cykelställ underlättar du för synskadade, räddningstjänst och varutransporter att ta sig fram. Under veckan delar cykelvärdarna ut reflexer som tack för att du parkerar din cykel schysst. 

Läs mer på Uppsala kommuns hemsida: 
https://www.uppsala.se/kampanjsidor/europeiska-trafikantveckan/

Nyhetsbrev Uppdrag Psykisk Hälsa

Ett litet utdrag:

Imorgon fredag kl. 9.00 – 10.30, så bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa in kontaktpersoner för överenskommelsen psykisk hälsa samt andra intresserade personer i kommuner och regioner till en webbsändning. Sändningen kommer att behandla senaste nytt angående överenskommelsen psykisk hälsa 2020.

Information uppdateras löpande:
Webbsändning: Överenskommelsen psykisk hälsa 2020

Stödlista: psykisk hälsa i kristid
SKR har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Stödlistan uppdateras kontinuerligt.
Stödlistan

Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se

Läs hela nyhetsbladet här: https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=462851&userid=88965128&readid=528014CB6613&umailid=3886686273

Onsdag 16 september

Så igår kom då det äntligen, det besked många har väntat på. Det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre ska upphöra efter den 30 september. Detta efter att Folkhälsomyndigheten analyserat förbudet utifrån dagens situation och kunskapsläge kring covid-19. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter

Funktionsrätt Uppsala läns extra årsmöte 17 september

Brev från valberedningen:

Hej alla föreningar!

Sent om sider kommer här några dokument inför extra årsmötet den 17 september.

Ni fick ju förlängd nomineringstid till 10 september på grund av att det kommit in så få förslag till styrelse, 5 föreningar skickade in nomineringsförslag. Men tyvärr inkom det inga nya förslag till valberedningen. Uppmaning att skicka in eller ringa in förslag har stått i torsdagsbladet i juni och i augusti. Det har även gått ett brev/mail från oss samtidigt.

Fredagen den 11 september var det tänkt att dessa dokument skulle skickas ut till er.

Då visade det sig ett problem som inte valberedningen kunde råda över, där av det sena utskicket idag.

Valberedning och en revisor har suttit som medhörande på alla styrelsemöten sedan april månad framtill nu för att bilda sig en uppfattning av styrelsens intresse för att fortsätta som medlem i funktionsrätts styrelse för att reda upp situationen som har uppstått. Tyvärr kan inte Christina Brännström väljas den här gången då hon flyttat från länet. Hon har tagit ett tungt ansvar för att få styrelsen att fungera då några i nuvarande styrelse inte gått att få kontakt med under denna tid.

Så valberedningens förslag grundar sig på detta underlag.

1. Valberedningens förslag
2. Ordförandes avgång i förtid
3. Skrivelsen från revisorer och valberedningen om krav på ett extra årsmöte där det enbart ska avhandlas styrelseval.

Med vänliga hälsningar

Valberedningen genom Birgitta Lång (sammankallande)

Ladda ned handlingarna nedan

Tisdag 15 september

Här längre ned kommer det viktig information från Christina Brännström, vice ordförande i ”FUL” till de som är anmälda till Funktionsrätt Uppsala läns extra årsmöte den 17 september.
Folkhälsomyndigheten ska tydligen komma med något besked idag gällande eventuella ändringar i rekommendationer för de som är 70 år eller äldre. Klockan 14.00 är denna pressträff som går att följa SVT 2 och TV4, välj den kanal som passar dig bäst.

Svenska kyrkan – Samtalsjour för döva via bildtelefon

Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och sorg. Du kan ringa om du behöver vägledning i din tro eller om du vill få stöd i en tid av tvivel. De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.Alla döva/teckenspråkiga är välkomna att ringa!

https://www.svenskakyrkan.se/samtalsjour-for-dova-via-bildtelefon

Funktionsrätt Uppsala läns extra årsmöte

Ett viktigt meddelande till alla som ska delta på Funktionsrätt Uppsala läns extra årsmöte torsdag 17 september. Du ska vara utsedd som ombud för din förening för att anmäla dig till och delta på det extra årsmötet.

För att säkerställa röstningsförfarandet genomförs mötet på Zoom. 

Även telefonnumret med möteskod som ska knappas in är nytt. Kontakta Christina Brännström om du inte har fått dessa koder.

E-post: christina.brannstrom@c.hso.se
Mobil: 070-749 32 07

Om Du inte redan har Zoom i din dator/padda/smartphone, är det är nödvändigt att Du först laddar ner programmet. Det kommer upp som ett av alternativen när Du trycker på länken.
Var därför ute i god tid innan mötet!

För att slå på och av ditt ljud under mötet trycker Du 6* 

Läs kallelsen här.

Idag startar kampanjen #respektförrättigheter

Samtidigt lanseras webbplatsen www.respektforrattigheter.se  Trots en lång ekonomisk tillväxt har risken för fattigdom ökat och stödet till personer med funktionsnedsättning försämrats. När samhällsbygget efter coronapandemin nu planeras är det viktigare än någonsin att ingen lämnas efter. Det är dags för en ambitionshöjning!

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/idag-startar-kampanjen-respektforrattigheter-24552

https://www.altinget.se/artikel/funktionsratt-sverige-vi-kraver-en-ambitionshojning

Måndag 14 september

Ny vecka nya tag. I torsdags så kom Funktionsrätt Uppsala län ut med ett nytt Torsdagsblad, detta innehåller som vanligt en del olika information. Finns att ladda ned här nedan.

Kulturnatten gick ju av stapeln i helgen som var, detta år digitalt.

HSO Uppsala kommun hade ett bidrag med samtal om funktionsrätt i kulturlivet med aktiva i funktionsrättsrörelsen och beslutsfattare. Vill du kika på den filmen, så klickar du här: https://hsouppsalakommun.wordpress.com/?p=183

Funktionsrätt Uppsala län har fått en remiss: Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten SOU 2020:45, för yttrande av Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 13 november.
Justitiedepartementet vill ha allas remissvar senast den 3 december 2020. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast torsdagen den 12 november klockan 13.00. Så att vårt remissvar kan behandlas/antas på Funktionsrätt Uppsala läns styrelsemöte samma dag klockan 17.00.

Sammanfattning av remissen:

2018 års tryck-och yttrandefrihetskommitté har bland annat haft i uppdrag att:
Göra en översyn och en analys av den så kallade webbsändningsregeln

Överväga om förpackningar bör undantas från tryckfrihetsförordningens (TF) tillämpningsområde och om det behövs grundlagsändringar för att kunna ställa krav på vidaresändningsplikt av tekniska tilläggstjänster för personer med funktionsnedsättning.

Överväga om det bör vara möjligt att ställa upp villkor för public serviceföretagens sändningar och tillhandahållanden oavsett vilken teknik som används, samt att analysera om oberoendet för public service behöver stärkas i grundlag.

Källa: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202045/:

Handläggare på Funktionsrätt Sverige:
Mia Ahlgren:  mia.ahlgren@funktionsratt.se 

Hälsningar
Janne Wallgren
Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.
Tfn: 018 – 56 09 11, mobil: 072 – 532 45 22.
Fax: 018 – 56 09 01.
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/
E-post: janne.wallgren@c.hso.se

Torsdag 10 september

Den 10 september på den internationella suicidpreventiva dagen, den dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan, arrangerar Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES samt Suicide Zero ett webbsänt seminarium. https://www.suicidezero.se/suicidpreventiva-dagen

Inga barn ska dö i självmord – Skriv på vårt upprop – Hjärnfonden

Påminn politikerna om den nollvision de antog 2008. Skriv på uppropet till socialminister Lena Hallengren.

Vi vill att regeringen gör verklighet av nollvisionen och avsätter de resurser som krävs.

Vi kan inte acceptera att barn dör.

168 barn och unga tog sina liv 2019*. 2008 antog regeringen en nollvision för självmord. Ändå har antalet självmord bland unga inte minskat. Det borde vara självklart att prioritera barn och unga, men i dagsläget satsas det för lite resurser för att en nollvision ska vara möjlig. Det behövs mer forskning, mer kunskap och fler samhällsinsatser. Nu.

Socialminister Lena Hallengren måste avsätta resurser så att nollvisionens strategier blir verklighet. Det finns beslut – nu behövs det handling.

Vi står bakom strategierna i Nollvisionen, nu vill vi att makthavarna håller vad de lovat:

 • Att förbättra livschanser för mindre gynnade grupper
 • Att minska alkoholkonsumtionen generellt och i högriskgrupper
 • Att minska tillgänglighet till höggradigt dödliga medel för suicid
 • Att börja hantera suicid som psykologiska olycksfall
 • Att tidigt uppmärksamma personer i behov av medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
 • Att sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
 • Att öka kunskapen om självmordsnära personer hos personal och andra nyckelpersoner i vården.
 • Att införa händelseanalys av Lex Maria-anmälda suicid.
 • Att stödja frivilligorganisationer

*15 procent utgjordes av skadehändelse med oklar avsikt,”osäkra självmord”.

Skriv på uppropet här: https://www.hjarnfonden.se/nollvisionen/

Onsdag 9 september

Anhörigcentrum – Nyhetsbrev

September
Så var det då höst detta märkliga annorlunda år som vi alla får känna av på olika sätt. Vardagen är inte riktig som vanligt med hemester, hemarbete och karantän men vi får hoppas att vi går mot bättre tider och småningom får återgå till lite mer normala förhållanden.

Arbetet är i alla fall åter igång efter semestrar och för oss är det lite nystart för vi har fått ny chef på Anhörigcentrum. Vi hälsar Therese Lundgren välkommen till oss!
Här på Anhörigcentrum har vi fått tänka om lite kring hur vi kan ge anhörigstöd. Våra anhörigkonsulenter och demensvårdskonsulenter ger mycket stöd genom telefonsamtal nu istället för fysiska möten. Vi försöker hitta individuella lösningar. Vi kan erbjuda att ha möten utomhus eller samtal under en promenad, ”Walk and talk” så att den som ger stöd åt en närstående ska bli sedd och få hjälp att orka. Vi kan även erbjuda digitala möten.

Våra programaktiviteter kommer nog delvis bli inställda även under hösten men håll gärna utkik på hemsidan.

Torsdag den 17 september blir det ett författarsamtal i samarbete med Stadsbiblioteket som kommer livesändas. Maria Hedberg berättar om sin bok Titanium Under flera år levde Maria med en cancersjuk son. Han friskförklarades men insjuknade flera gånger igen. I sin bok Titanium berättar hon om hur det är att vara nära anhörig under många års tid och även om hur syskonen finns med och påverkas.
Se mer information på vår hemsida om livesändningen. https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/anhorigstod/

Vi är även snart framme vid den Nationella anhörigdagen, 6 oktober, som vi på Anhörigcentrum brukar uppmärksamma. Det kommer snart att läggas upp information på hemsidan och även skickas ut till denna sändlista vad vi kommer erbjuda den dagen.

Anhörigcentrum tipsar:
Informationsmaterial om fallolyckor för seniorer.
”Här finns material med tips och råd för äldre personer om vad man kan göra själv för att minska risken att falla. Det handlar om att äta näringsriktigt, träna balans och styrka och att ha kunskap om sina mediciner.”
https://www.socialstyrelsen.se/balanseramera

Unga provar vuxenliv på idyllisk skärgårdsö i UR:s nya realityserie – En särskild sommar.
I serien ”En särskild sommar” flyttar nio ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning in i ett hus i skärgården för att testa vuxenlivet. Kommer de att klara av att gå från skyddade tonåringar till självständiga vuxna – innan sommaren är slut?
https://www.mynewsdesk.com/se/utbildningsradio/pressreleases/unga-provar-vuxenliv-paa-idyllisk-skaergaardsoe-i-ur-s-nya-realityserie-en-saerskild-sommar-3026563

Dokumentär om att vara förälder till ett barn som missbrukar
En serie av Tom Alandh. Vad hände med Pia Sjögren? Hon som i trettio år levt det hårda livet. Med missbruk och hemlöshet och män som slog. Som stod och sålde Situation Sthlm när Tom Alandh träffade henne första gången 2001. Och vad hände med hennes mor Ann-Mari, som i hela sitt liv kämpat för sin dotter? Och vad hände med Pias två barn? Nu finns svaren. Resan med Pia är över. Efter nästan tjugo år. I två delar.
https://www.svtplay.se/video/27885735/det-skora-livet/det-skora-livet-2011-2014?fbclid=IwAR3xWi0EXuks_t4wGKuMZrF6SxDU0c5seOaJy01cb4sSKRIZjWQluqGesEY

Källa: https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/anhorigstod/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng