Fredag 9 juli

Semesterstängt på kansliet under veckorna 28-30

Några på kansliet har redan gått på semester och några tar semester efter idag.
Jocke som har hand om tryckeriet är på plats igen den 3 augusti. Janne, vår ombudsman är tillgänglig igen 9 augusti. Tanken är att vi ska kunna öppna kansliet efter/under denna pandemi den 16 augusti, får se hur läget är längre fram.

Under den 19 juli – 1 augusti, alltså veckorna 29 och 30, är det inte tillåtet för någon att gå in i våra lokaler för att ens kolla till sin post då Arkan ska snygga till golven. Och går man då på golvet, så förstörs behandlingen.

Ha en skön sommar hälsar Linda, åter på plats vid datorn den 16 augusti.

Fjällvandring – Polisen informerar

Att fjällvandra är ett populärt semesternöje. För att du ska kunna njuta så mycket som möjligt av din vandring behövs förberedelser inför, och planering av, den rutt du tänker gå.Här är några saker du bör tänka på:
• Börja med korta dagsturer så att du får känna på och utvärdera både utrustning och din fysiska förmåga.
• Vädret förändras snabbt i fjällvärlden, följ lokala väderprognoser.
• Ta del av råd och rekommendationer från lokala guider eller anläggningar om du är ovan den terräng du kommer att röra dig i. Då kan du få dagsaktuella råd om bästa färdväg.
• Ta med karta och kompass eftersom du inte kan vara säker på att det finns mobiltäckning.
Skulle du bli nödställd och i behov av hjälp så kan en fjällräddning vara aktuell.
Om du behöver akut hjälp vid en skada eller sjukdom, kontakta polisen genom att ringa 112 och är det inte är akut kan du nå polisen på telefon 114 14.

Läs mer:https://polisen.se/…/rad-for-en-saker-vistelse-i-fjallen/

Torsdag 8 juli

Man kan säga att det är ”lugna gatan” här just nu. Många har gått på semester och försöker leva så normalt som det bara går i denna pandemi. Vet att jag inte är ensam om att känna att DET FÅR RÄCKA NU. Men snart så, snart.

Bada säkert

Att drunkna innebär inte stora plask, viftande armar och ett skrik på hjälp. Att drunkna går fort och sker oftast i tysthet. Därför kan barn och vuxna drunkna bara meter ifrån andra personer.

Genom att följa några enkla råd kan vi förhindra detta – sprid gärna budskapet till andra!

• Bada alltid tillsammans med någon 🤽‍♀️🤽‍♂️
• Lägg ifrån dig mobiltelefonen om du badar med barn📱
• Gå ut från land och simma in eller längs med strandkanten, inte rakt ut.🏊‍♀️
• Hoppa eller dyk först när du kontrollerat att det är riskfritt.🕵️‍♀️
• Överskatta inte din simförmåga. När simmade du 200 meter senast?
Källa: https://www.facebook.com/uppsalabrandforsvar/

Information om eldning och eldningsförbud

Sedan 16 juni avråder brandförsvaret från all eldning. Det råder inte eldningsförbud så du kan grilla på egen tomt. Däremot ska du vara mycket försiktig med att tända en eld i skog och mark. Du kan alltid ringa telefonsvarare 018-727 30 55 för att få veta om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud. https://www.uppsalabrandforsvar.se/privatperson/fritid-och-aktiviteter/eldning-och-eldningsforbud/

Fredag 2 juli

Funktionsrätt Uppsala län kallar härmed sina medlemsföreningar till ordinarie halvårsmöte 2021.

På grund av den pågående coronapandemien kommer årsmötet att genomföras digitalt, via Zoom och telefon.

Inloggningsuppgifter samt förslag till dagordning och övriga möteshandlingar kommer senare.

Vi vill ha in anmälan om deltagande senast den 9 september, så att Ni kan få möteshandlingarna i stadgeenlig ordning.
Anmäl dig till Lilian Larsson lilian.am.larsson@gmail.com

Dag: Den 30 september (2021)

Tid: Kl 18.00.

Styrelsen

Tisdag 29 juni

Vi fortsätter att ha stängt hos oss på grund av pandemin. Planerat att vi ska öppna den 16 augusti, så vi hoppas på det. Men det går att nå oss personal om ni behöver eftersom vi jobbar på med det som går hemifrån. Jocke finns på tryckeriet tisdagar och torsdagar så han trycker det ni önskar. Här hittar ni kontaktuppgifter till Funktionsrätt Uppsala läns personal. Önskar ni få tag på styrelsen, så hittar ni deras kontaktuppgifter här.

Funktionsrätt Sverige

Mer än hälften av personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar, har någon gång utsatts för sexuella övergrepp. Det visar en ny kartläggning gjord av Funktionsrätt Sverige och RFSU som presenteras i rapporten ”Vill du ligga med mig då?” som lanseras idag.

– Att personer med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld är känt sedan tidigare. Vi ser att detta hör tätt samman med vilken tillgång personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i praktiken. Vår kartläggning bekräftar denna utsatthet, säger Hanna Öfors, projektledare Funktionsrätt Sverige.

Rapporten är en del av arvfondsprojektet ”Min sexualitet – min rätt”https://funktionsratt.se/press-ny-undersokning-personer…/

Fredag 18 juni

Nu är det varmt, tänk på att dricka mycket vatten. Igår var det dags för ett nytt Torsdagsblad, som vanligt med lite blandad information.

Stöd vid hörselnedsättning

Nedsatt hörsel kan vara medfödd eller utvecklas med åren. Nedsättningen kan också vara tillfällig, som till exempel vid öroninflammation eller en vaxpropp. Sjukdomar, skador, ärftliga förändringar och buller kan leda till bestående nedsatt hörsel. Du kan få hjälp och stöd när du har nedsatt hörsel.

Vid plötsligt nedsatt hörsel

Det finns situationer då du ska vara särskilt uppmärksam och söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Det gäller om du eller ditt barn:

  • Plötsligt får svårare att höra med ena örat.
  • Har nedsatt hörsel efter dykning eller efter ett slag mot örat eller huvudet.
  • Har nedsatt hörsel och samtidigt får ont i örat eller huvudet.
  • Plötsligt får nedsatt hörsel och samtidigt känner dig yr.  
Så här får du stöd från Region Uppsala
För barn

Du som är 0–20 år ska alltid kontakta läkare vid hörselproblem. Vid behov remitterar läkaren dig vidare till specialistsjukvården eller till Hörcentralen i Uppsala för stöd och hjälpmedel.

Hörcentralen i Uppsala – kontaktuppgifter på vårdguiden 1177.se.

För vuxna

Du som är över 20 år ska kontakta en audionommottagning som har avtal med Region Uppsala om du hör dåligt och tror att du behöver hörapparat. Vid behov får du där hjälp vidare till specialistsjukvården eller till Hörcentralen i Uppsala för stöd och hjälpmedel. 

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information kring olika funktionsnedsättningar. Här kan du också få vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd.

Du som har hörselnedsättning får låna talböcker från Legimus som hjälp för hörselträning, till exempel om du har ett hörselimplantat. Infoteket hjälper dig att komma igång med talböcker.

Om infoteket.  

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med Hörcentralen.

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga – kontaktuppgifter på vårdguiden 1177.se. 

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Ansökan gör du via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Kommunens syn- och hörselinstruktörer kan ge stöd och träning som underlättar för dig att klara vardagslivet i din hemmiljö och ditt närområde.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. På deras webbplats finns information om stöd, ersättningar och bidrag.

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning – information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning – information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Frågor
1177 Vårdguidens telefonrådgivning

Telefon 1177.

Hörcentralen i Uppsala

Telefon 018-611 67 10.

Måndag–fredag klockan 8–10.

E-post: hoercentralen@regionuppsala.se.

Bildtelefon: hc.uppsala@t-meeting.se.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77.
Måndag–torsdag klockan 12–17, onsdag klockan 12–19.
E-post: infoteket@regionuppsala.se.

Fråga infotekets vägledare

Få svar på dina frågor om samhällets stöd och service.

Källa: https://regionuppsala.se/infoteket/fa-vagledning/har-far-du-hjalp-och-stod/stod-vid-horselnedsattning/

Måndag 14 juni

Vad gör era föreningar under pandemin, träffas ni via nätet, har ni telefonmöten eller ses ni på riktigt? Har ni börjat att planera höstens aktiviteter? Vi tipsar gärna här om vad ni har för olika aktiviteter. Kontakta linda.sundblom@c.hso.se för att få med det här på bloggen. Vill ni ha med det i Torsdagsbladet, kontakta janne.wallgren@c.hso.se.

Neuro Uppsala – Knivsta, Uppsala län ska börja med bassängträning till hösten tillsammans med Parasport och UH-idrott på Fyrishov. För att få delta så måste du vara medlem i Neuro. Anmälan till: uppsala-knivsta@neuro.se. Har man funderingar om bassängträningen så kontakta: ordforande.uppsala-knivsta@neuro.se.

Händer i Funktionsrätt Uppsala kommun vecka 23

Kika in på vår hemsida genom att klicka på länken:https://hsouppsalakommun.wordpress.com/

Region Uppsala – Infoteket om funktionshinder
Stöd vid synnedsättning

Vissa synnedsättningar kan behandlas men inte alla. Det finns ändå bra hjälp att få för att kompensera för synnedsättningen. Det kan underlätta ditt vardagsliv och hjälpa dig att leva ett aktivt liv.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län
För barn

Barn behöver gå till en ögonläkare vid misstanke att barnet ser dåligt. En optiker får inte skriva ut recept på glasögon till ett barn som är under 8 år. Detta för att barnets syn utvecklas och det är viktigt att få en bedömning om vad det är som orsakar en dålig eller försämrad syn.

När det gäller äldre barn går det att vända sig till en skolsköterska för en första kontroll. Det går också bra att gå direkt till en optiker.

För vuxna

Är du vuxen kan du ta kontakt med en optiker för en synundersökning om du upplever att din syn förändrats. Vid behov hjälper optikern dig vidare till en ögonläkare.

Vid plötslig synförändring 

För både barn och vuxna gäller att man snabbt ska kontakta vårdcentral, ögonläkare eller akutmottagning vid plötslig förändring av synförmågan. Du kan alltid ringa 1177 för rådgivning.

Bidrag för glasögon

Barn som behöver glasögon eller kontaktlinser kan få bidrag. I vissa fall kan även vuxna få bidrag. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer.

Bidrag för glasögon – information på vårdguiden 1177.se.

Specialistverksamhet inom Region Uppsala

Du som har fler frågor om din syn kan också vända dig direkt till en ögonläkare. Det är särskilt viktigt om det finns ärftliga ögonsjukdomar i din släkt, till exempel glaukom (grön starr). Då är det viktigt att sjukdomen upptäcks så tidigt som möjligt så att du kan få behandling. Ögonläkare finns på ögonkliniken på Akademiska sjukhuset och på en del mottagningar i länet. I Uppsala finns också privatpraktiserande ögonläkare. Kontakta 1177 Vårdguiden för mer information.

Syncentralen

Du som har en betydande synnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälpmedel från syncentralen. Till syncentralen kommer du via remiss från en ögonläkare.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till en person som har kontakt med syncentralen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket.

Stöd från din kommun

Kommunens syn- och hörselinstruktörer kan ge stöd och träning som underlättar för dig att klara vardagslivet i din hemmiljö och ditt närområde.

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Ansökan gör du hos din hemkommun.

Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. 

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning – information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning – information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hjälpmedel

Ibland hjälper inte glasögon eller kontaktlinser för att helt kompensera för en synnedsättning. Det finns många typer av hjälpmedel som kan hjälpa dig att vara delaktig och leva ett så självständigt liv som möjligt. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om synhjälpmedel och vart du ska vända dig för att få hjälpmedel.

Synhjälpmedel – information på vårdguiden 1177.se.

Frågor
1177 Vårdguidens telefonrådgivning

Telefon 1177.

Syncentralen i Uppsala län

Telefon 018-611 67 25.

Måndag–fredag, klockan 9–10.30.

Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset

Telefon 018-611 51 28.

Måndag–torsdag klockan 7.30–14.30, fredag 8.30–11.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77.

Måndag–torsdag klockan 12–17, onsdag klockan 12–19.

Fråga infotekets vägledare

Få svar på dina frågor om samhällets stöd och service.

Källa: https://regionuppsala.se/infoteket/fa-vagledning/har-far-du-hjalp-och-stod/stod-vid-synnedsattning/

Fredag 11 juni

Vi fortsätter att hålla stängt pga pandemin to 15 augusti.
Det går ändå att boka tryck av material hos Jocke och det går att boka konferensrum med Linda. E-post: jocke.gunnarsson@c.hso.se och linda.sundblom@c.hso.se.

Vaccination pågår av befolkningen och vi alla hoppas att detta ska göra att vi snart kan leva som vanligt. Tyvärr så har det ju nu kommit in en ny variant ”Delta” som är ett orosmoln. Kika här på SVT:s reportage: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/smittan-dyker-men-indiska-mutanten-nytt-orosmoln

Nu kan du äntligen boka din biljett till Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg!

Årets andra upplaga av Mänskliga Rättighetsdagarna närmar sig med stormsteg och kommer att gå av stapeln 6-7 december på Svenska Mässan i Göteborg. Nu släpper vi ett begränsat antal biljetter till rabatterat pris!
Temat för konferensen är ”Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!”, det kommer att bli två dagar späckade med spännande seminarier, utställningar och mycket mer! Säkra din plats på MR-dagarna innan sommaren och ta del av vår boka-tidigt-rabatt. Till och med 8 juli erbjuder vi 10% rabatt på ordinarie priser och hela 20% rabatt om du bokar för en grupp på minst fem personer. Om du bokar senast 8 juli ingår även en biljett till vår digitala plattform från arrangemanget i Uppsala (värde 100kr).

Biljettpriser med boka-tidigt-rabatt

Myndigheter & företag
2 dagar: 2475kr (2200kr/st om du bokar fem eller fler biljetter)
1 dag: 1620kr (1440kr/st om du bokar fem eller fler biljetter)

Ideella organisationer & lärare
2 dagar: 855kr (760kr/st om du bokar fem eller fler biljetter)
1 dag: 675kr (600kr/st om du bokar fem eller fler biljetter)

Alla priser inkluderar möjligheten att se det digitala programmet från MR-dagarna i Uppsala i efterhand. Erbjudandet gäller till och med den 8 juli 2021. Se bokningssidan för fullständiga villkor.

Biljetter med förmånliga priser till studenter, ungdomar under 20 år, arbetslösa och pensionärer kommer att släppas under hösten.
Boka din biljett till MR-dagarna i Göteborg här!

Digitala Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala – nu endast 100kr!
Nu sänker vi även priset rejält på biljetterna för det digitala programmet från arrangemanget i Uppsala som genomfördes 19-21 april. För bara 100kr får du nu tillgång till vår digitala plattform med över 100 seminarier, ett 80-tal digitala utställningar med mera! Materialet ligger uppe till 20 juli.
Köp biljett till digitala MR-dagarna här!

Planering av MR-dagarna med anledning av Covid-19
Med anledning av den alltjämt pågående pandemin så finns det vissa osäkerheter i hur formerna för genomförandet av MR-dagarna kommer att se ut. Folkhälsomyndighetens senaste prognos är att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Det gör att vi vågar tro på att kunna ses i december. Samtidigt är vi ödmjuka inför att prognoser kan komma att ändras och att restriktioner kanske inte lättas så snabbt som vi hoppas.

Utifrån den information som getts från regeringen om öppningen av Sverige ser det i dagsläget ut som att MR-dagarna kan genomföras i stort sett som vanligt. Vi följer självklart utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om restriktioner kring publikt deltagande kvarstår/införs med anledning av Covid-19 kan arrangemanget komma att genomföras fysiskt men med mindre publik och flödesstyrning i kombination med fler digitala inslag, delas upp på fler platser, alternativt genomföras helt digitalt. Köpta biljetter gäller då för det arrangemang som är möjligt att genomföra.

Källa: https://www.mrdagarna.nu/

Fredag 4 juni

Igår var det så dags för ett nytt Torsdagsblad. Dessa blad innehåller lite blandade informationer och inbjudningar. Klicka på valfri länk nedan för att ladda ned Torsdagsbladet. Undrar du vad som stod i ett gammalt nummer, klicka här för att komma till arkivet.

Torsdag 3 juni

Imorgon är det dags för årets student i Region Uppsala, eller i vart fall under denna vecka. Det kan ju vara upplagt på lite olika dagar. Precis som förra året så blir det ett annorlunda studentfirande. ABF i Uppsala län bjuder in till halvårsmöte, inbjudan laddar du ned här nedan.

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.
https://play.mediaflowpro.com/ovp/14/74AM6DB7MS

Genom att vaccinera dig skyddar du dig själv, du hjälper också till att skydda de som kan bli allvarligt sjuka och de som inte kan vaccinera sig . I filmen får du veta mer om varför det är bra att vaccinera dig.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Ring inte 1177 om tid för vaccination

1177 Vårdguiden på telefon kan inte hjälpa dig att boka, omboka eller avboka en tid för vaccination mot covid-19.

När kan jag vaccinera mig?

Det är regionerna som ansvarar för vaccinering mot covid-19. Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

I texten När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om hur vaccineringen går till i din region.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen. Du får stanna kvar i 15 minuter efter att du har fått sprutan. Det är för att se att du mår bra.

Du behöver två doser av vaccinet 

Du får vaccinet mot covid-19 i två doser. Hur lång tid det ska vara mellan doserna beror bland annat på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig vad som gäller för dig.

Du behöver inte börja om din vaccinering eller ta någon extrados om det har gått längre tid än rekommenderat mellan doserna.

En till två veckor efter att du har fått din sista spruta har du det bästa möjliga skyddet mot sjukdomen på längre sikt.

Du har ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 tre veckor efter första dosen, för de vaccin som ges i två doser. Men det är viktigt att du tar båda doserna.

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. https://play.mediaflowpro.com/ovp/14/70AMLGL1VD

Vaccinet gör att kroppen skapar de antikroppar som skyddar mot covid-19. I filmen får du veta mer om vad som händer i kroppen vid vaccinationen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, må illa, få feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos de som fått vaccin mot covid-19.  

Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn. 

Du kan ta receptfria läkemedel om du har ont eller mot febern, om det behövs.

Stanna hemma om du får symtom efter vaccinationen  

Stanna hemma om du får symtom som feber, får ont i lederna och musklerna eller får ont i huvudet inom ett till två dygn efter vaccinationen. Det är förmodligen biverkningar av vaccinationen. Stanna hemma så länge du har symtom. 

Om symtomen inte går över inom ett dygn behöver du lämna prov. Det är för att få veta om du har covid-19, till exempel för att du blev smittad innan du vaccinerade dig.   

Kraftiga biverkningar kan göra att du behöver vänta med andra dosen

Det är ovanligt men några som har fått kraftiga biverkningar av dos ett kan behöva vänta med att ta dos två.

Det gäller om något av följande stämmer in på dig:

  • Du fick så kraftiga biverkningar av den första dosen att du behövde söka vård.
  • Du har tidigare haft covid-19 och fick hög feber och kände dig mycket sjuk i mer än ett dygn efter den första dosen vaccin.

Prata med en läkare om hur du ska göra.

Läs mer här: https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/