Torsdag 30 juni

11 september är det dags för val i Sverige. Och nu kommer alla dessa olika valkompasser/väljarbarometrar där vi får svara på olika frågor och då få en uppfattning om vilket parti som står just mig/dig närmast.

Här kommer några av dessa olika, bara att köra på så får du se vart du hamnar:

https://valkompassen.tv4.se/

https://www.dn.se/valkompass/

https://www.svt.se/special/valjarbarometern/

https://valkompass.com/

https://www.expressen.se/nyheter/val-2022/testa-dig-med-valkompassen-2022-vilket-parti-tycker-mest-likt-dig/

https://bulletin.nu/valet-2022-gor-bulletins-valkompass-valbarometern-2022-2

Tisdag 28 juni

Äldre och personer med funktionsnedsättning – förebygg brott

Äldre och personer med funktionsnedsättning som drabbas av brott råkar oftast ut för stöld i hemmet eller bedrägerier. Var kritisk mot okända besökare eller personer som ringer upp dig per telefon.

Äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga kan drabbas av brott på grund av sin nedsatta funktionsförmåga. Ofta handlar det om att någon stjäl pengar eller värdesaker genom att på olika sätt försöka lura sig in i bostaden.

Bedrägerier

Det är också vanligt att äldre drabbas av olika typer av bedrägerier, exempelvis att man via telefon luras att logga in på banken och att bedragare sedan tömmer bankkontot.

Skydda dig mot falska telefonsamtal  

 • Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
 • Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som kontaktar dig. Ingen seriös aktör skulle be dig om det per telefon.
 • Skaffa gärna en nummerpresentation till din telefon och var kritisk om någon ringer och utger sig för att vara en släkting eller en avlägsen bekant som vill låna pengar.
 • Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
 • Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
 • Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.

Skydda dig inomhus

Var kritisk mot okända besökare. Begär legitimation och försök att kontrollera den. Ofta finns telefonnummer för kontroll. Om du släpper in någon okänd person, var uppmärksam på att inte fler personer smiter in när du är distraherad.

 • Ha gärna ytterdörren låst när du är hemma, så att ingen tar sig in utan att du märker det.
 • Förvara helst inte stora summor pengar hemma.
 • Undvik att förvara pengar och värdesaker synligt, till exempel i hallen. Förvara dem gärna inlåsta. Då kan en tillfällig besökare inte ta något.
 • Var försiktig med bankkort, bankomatkoder och även portkoder. Förvara inte koden till bankomatkortet tillsammans med kortet.
 • Fotografera gärna dina värdesaker och se över hur du förvarar dem.

Skydda dig utomhus

Lämna inte handväskan utan uppsikt, till exempel i en kundvagn och ha gärna plånbok och mobiltelefon i innerfickan, inte i bakfickan. Ha inte mer pengar och kort i plånboken än vad du behöver.

 • Tänk på att skydda din kod när du betalar eller tar ut pengar. Förvara inte koden tillsammans med bankkortet.
 • Undvik att förvara plånbok, nycklar, legitimation och kontokort på samma ställe.

Se ”Försök inte lura mig” på UR Play

Polisen har i samarbete med UR Samtiden spelat in en serie samtal baserade på utbildningen ”Försök inte lura mig”. Där möter vi brottsoffer som delar med sig av sina erfarenheter av romans- och investeringsbedrägerier, bedrägerier i hemmet och telefonbedrägerier. Syftet är att stärka äldres förmåga att stå emot bedrägeribrott och minska känslan av skam för den som drabbats.
Se ”Försök inte lura mig” på UR Play.

Läs mer och källa: https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/

Måndag 27 juni

Vi har öppet som vanligt två veckor till sen så är det dags för lite semesterstängt, se datum längre ned.

På TV4 i morse så tipsades det om hur vi kan skydda oss mot nätbedragarna, exempelvis när vi är ute och reser: https://www.tv4.se/klipp/va/13776376/sakerhetsexperten-sa-skyddar-du-dig-mot-natbedragarna

Semesterstängt
11 juli – 5 augusti (veckorna 28-31).

Under 18 juli – 31 juli (veckorna 29 och 30) är det ej tillåtet att gå in i lokalerna fast ni har nyckel på grund av golvpolering.

Kansliets ordinarie öppettider:

Måndag – onsdag kl. 9.00 – 16.00
Torsdag kl. 9.00 – 19.00
Fredag stängt
Med reservation för det oförutsägbara, som sjukdom osv.

Onsdag 22 juni

Till                                                                                         
Funktionsrätt Uppsala läns alla medlemsorganisationer, samt till alla kommun-HSO/Funktionsrätt i Uppsala län.

Funktionsrätt Uppsala län kommer den 29/8 klockan 14.00 – 16.00 att ha ett möte/dialog med alla politiker som representerar Uppsala län i Sveriges Riksdag.
Följande politiker har fått en inbjudan: 

Catarina Deremar, Centerpartiet,
Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna,        
Lina Nordquist, Liberalerna,
Maria Gardfjell, Miljöpartiet,
Ulrika Karlsson, Nya Moderaterna,
Jessika Roswall, Nya Moderaterna,
Marlene Burwick, Socialdemokratiska Arbetarepartiet,
Gustaf Lantz, Socialdemokratiska Arbetarepartiet,
Sanne Lennström, Socialdemokratiska Arbetarepartiet,        
Pyry Niemi, Socialdemokratiska Arbetarepartiet,
David Perez, Sverigedemokraterna,
Michael Rubbestad, Sverigedemokraterna,                 
Ilona Szatmari Waldau, Vänsterpartiet.

Funktionsrätt Uppsala län vill inbjuda samtliga politiker som representerar Uppsala län i Sveriges Riksdag till ett möte/dialog med frågestund. Funktionsrätt Uppsala län har valt att lägga detta möte:

Måndag 29 augusti klockan 14.00 – 16.00. 

Mötet arrangeras i Funktionsrätt Uppsala läns konferenslokal ”Storan”, Kungsgatan 62, 5 trappor upp, Uppsala.

Agenda:

14.00 – 14.05 Funktionsrätt Uppsala län presenterar sig och hälsar välkommen!

14.05 – 14.45 Samtliga politiska partier/politiker presenterar sig och får berätta om hur de tänker driva arbetet i Sveriges Riksdag för rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med funktionsrättskonventionen.

14.45 – 15.00 Paus

15.00 – 16.00 Öppet forum för enskilda frågor och dialog.
Mötet avslutas senast klockan 16.00.

Av utrymmesskäl får ni utse en representant per medlemsförening och kommun HSO/Funktionsrätt. Meddela, senast den 25/8, vem/vilka som kommer den 29 augusti, till Janne.wallgren@c.hso.se

Observera att det finns människor närvarande med bland annat rörelsehinder, nedsatt syn, hörsel, kognitiv funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, allergi och annan överkänslighet, utvecklingsstörning och/eller läs- och skrivsvårigheter.

Tillför inte mötet några starka dofter (parfym/rakvatten)!

Välkommen!

Uppsala 2022-06-21

Hälsningar
/Janne
Janne Wallgren
Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala.
Telefon: 018 – 56 09 11, mobil: 072 – 532 45 22.
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/
E-post: janne.wallgren@c.hso.se

Måndag 20 juni

Tänk, på fredag är det midsommar. I lördags så presenterade Funktionsrätt Sveriges sin partianalys. Denna tog även Marcus Oscarsson upp i TV4 Nyhetsmorgon samma dag. Kika på klippet här: https://tv4.se/program/nyhetsmorgon/13775365

Här kan du läsa om alla olika partiernas svar: https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/valet-2022/valkompass/

Infoteket i Region Uppsala bjuder in alla våra föreningar till en kväll med anhörigtema.

Inbjudan kommer här nedan:

Hej alla!

Infoteket planerar en kväll med anhörigtema under hösten.

Kvällen arrangeras apropå den nya nationella anhörigstrategin och Mona Pihl från NKA inleder med att berätta om av det innebär.

Anhörigcentrum och habiliteringens anhörigmottagning berättar om hur de kan stötta anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Kvällen avslutas med ett Infotekssamtal med anhöriga kring deras erfarenheter av att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning.

Under kvällen skulle vi också vilja ge möjlighet att få träffa representerar från olika brukarföreningar.

Se program:

Om anhöriga inte fanns? (regionuppsala.se)

Onsdag 16 november
17:30 – 20:30

Hoppas många av er har lust att delta och ta tillfället att visa upp er förening!

Med vänlig hälsning
Eva Akne
Bibliotekarie

INFOTEKET OM FUNKTIONSHINDER

Nära Vård och Hälsa
Region Uppsala
www.regionuppsala.se/infoteket
S:t Johannesgatan 28 D
752 33 Uppsala
Tel: 018-611 66 76
Öppet måndagar 12-17, tisdagar 12-17, onsdagar 12-19, torsdagar 12-17

Onsdag 15 juni

Hej alla!

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: 

”Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) –  Tillgänglighetsdelegationen”

Läs remissen här

Missivet bifogas detta mejl.

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 12 september 2022.

Socialdepartementet vill ha alla remissvar senast den 30 september 2022. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast torsdagen den 8 september klockan 12.00. 

Remissmöte för Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund kommer att hållas den 30 augusti 10.00-11.30

Sammanfattning av remissen:

Tillgänglighetsdelegationen har haft i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med inriktningen att korta väntetiderna.
I uppdraget har även ingått att

 • stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
 • stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
 • stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.

I slutbetänkandet föreslås bland annat förändringar i den lagstadgade vårdgarantin, både när det gäller primärvård och specialiserad vård

Funktionsrätt Sverige, liksom flera av medlemsförbunden, har medverkat i utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer.

Länkar: 

”Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning” av Funktionsrätt Sverige med flera i Dagens Medicin den 10 juni 

Funktionsrätt Sverige inför valet 2022: Jämlik vård för alla på youtube samt fördjupande rapport.

Ta del av utredningen i massmedia.

Hälsningar

/Janne

Janne Wallgren
Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.
Tfn: 018 – 56 09 11, mobil: 072 – 532 45 22.
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/

E-post: janne.wallgren@c.hso.se  

Tisdag 14 juni

Märks nu att det börjar att lugna ned sig med föreningsträffar, det börjar att bli ”lugna gatan” här på Kungsgatan 64. Då kanske det är en hel del som börjar att sitta ute i solen lite mer. Man tar en fika och bara njuter av tillvaron. Men då gäller det att komma ihåg detta med solskydd, hur ska man tänka, kika här på klippet från TV4 Nyhetsmorgon:

https://tv4.se/program/nyhetsmorgon/13773241

Fredag 10 juni

På torsdagar så hittar ni som oftast Uppsala kommuns brukarombud Jeanette Nordin hos oss. Ni vet väl om att er förening kan kontakta Jeanette om ni vill att hon ska delta på något eller om ni vill prata om delaktighet med mera. Nu finns Jeanettes årsrapport att ta del av längre ned. Men först en liten information om vad brukarombudet gör.

”Som brukarombud kommer jag finnas tillgänglig för individer som vill eller behöver känna till sina rättigheter och hur en kan kräva dessa.
Jag kan erbjuda vägledning, råd och stöd och skapa kontaktvägar, men ska inte driva personärenden. På verksamhetsnivå kommer jag kunna vara en kanal i och utanför kommunens organisation. Jag kommer vara en av dem som medvetandegör om situationen för personer med funktionsnedsättning i Uppsala kommun.

En viktig uppgift är att hänvisa frågor till föreningar i Funktionsrätt Uppsala kommun och de olika råd i kommunen där frågor bör tas upp. På systemnivå kommer jag arbeta strategiskt inom funktionshinderområdet med exempelvis uppföljning och implementering av Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.”

Kontaktuppgifter:
Jeanette Nordin
Tel. 018-727 50 06
Mobil: 0725–67 48 70
E-post: brukarombud@uppsala.se

Full delaktighet kräver struktur

Publicerad:8 juni 2022, kl. 12.17

Full delaktighet är en mänsklig rättighet. Alla i kommunen behöver därför arbeta med full delaktighet för att ingen ska lämnas utanför. Det framgår i brukarombudets årsrapport 2021 som presenterats för kommunfullmäktige.

Som kommunens brukarombud arbetar Jeanette Nordin för att stärka inflytande, delaktighet och egenmakt för alla Uppsalabor som har en funktionsnedsättning.

I sin årsrapport lyfter brukarombudet särskilt att kommunen behöver:

 • fortsätta arbeta med strukturer och metoder för delaktighet och inflytande
 • ta ett helhetsgrepp över den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning och samarbeta med till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • fortsätta arbeta för att minska det digitala utanförskapet
 • lyssna mer på barn med funktionsnedsättningar.

Program för full delaktighet

Program för full delaktighet innehåller mål för hur kommunen ska arbeta för att nå full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Brukarombudet anser att kommunen därmed har metoder, modeller och arbetssätt för att involvera alla verksamheter. Men Jeanette Nordin lyfter att dessa behöver användas på ett mer systematiskt sätt.

– Det är lätt att tänka att full delaktighet framför allt berör vård och omsorg. Men personer som har en funktionsnedsättning är till exempel även föräldrar, badhusbesökare och kulturintresserade vilket gör att hela kommunen måste jobba med full delaktighet, säger Jeanette Nordin.

Brukarombudet lyfter även att det behövs ett helhetsgrepp för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning.

– Jag har noterat att individer hamnar mellan stolarna i de olika välfärdssystemen och att kvinnor är mer missgynnade än män. Kommun behöver ta ett helhetsgrepp och samarbeta med till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att underlätta för individer, säger Jeanette Nordin.

Hon ser samtidigt positivt på det faktum att arbetet med att skapa full delaktighet har lyfts på uppsala.se under 2021.

– Där finns nu till exempel en film som tydliggör kommunens ansvar och en checklista som verksamheter kan använda för att komma vidare i det viktiga arbetet, säger Jeanette Nordin.

Läs brukarombudets årsrapport 2021 (PDF, 300 KB)

Läs en lättläst version av brukarombudets årsrapport 2021

Se en film om hur kommunen arbetar med full delaktighet

Källa: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2022/full-delaktighet-kraver-struktur/

Torsdag 9 juni

Uppsala brandförsvar förstärks med nytt skogsbrandvärn i Östhammar.

Räddningsnämnden har beslutat att bygga upp ett skogsbrandvärn i Östhammars kommun. Därmed kommer brandförsvaret, tillsammans med ett 30-tal av LRF:s medlemmar att skapa ett lokalt skogsbrandvärn.

– Med de stora bränderna i färskt minne får vi nu extra styrka, om vi får ännu en torr sommar. Ett skogsbrandvärn med lokal kännedom blir en bra resurs för brandförsvaret och ger ytterligare trygghet för Östhammarsborna, säger Lennart Owenius (M), ledamot i den gemensamma räddningsnämnden.

Med organisationen på plats kommer brandförsvaret att vara ännu bättre rustat vid släckinsatser och skogsbränder. Värnet blir ett komplement till den ordinarie organisationen och kommer utöver brandsläckning bland annat att kunna bidra vid evakuering av djur.

 – Vi tror på en sådan här lösning, och vi är mycket glada för engagemanget och intresset, fyller Margareta Widén-Berggren (S), ledamot i räddningsnämnden, i. Vi tar nu tillvara den gedigna kunskapen om skogs- och lantbruksarbete som LRF:s medlemmar har.

Liknande samarbeten av frivilliga med god skogskunskap finns i bland annat Heby och Örnsköldsvik. Innan organisationen tas i drift återstår utbildning och insatsplanering.

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/uppsala-brandforsvar

Onsdag 8 juni

Hej alla!

Funktionsrätt Uppsala län har fått

Remiss: Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Se länk nedan:

sou-2022_11-handlingsplan-for-en-langsiktig-utveckling0.pdf

Region Uppsala vill ha vårt remissvar senast den 10 juli 2022.

Jag börjar min semester den 1 juli, av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast torsdagen den 30 juni 2022, klockan 08.00. 

Hälsningar                                                                                                                                                             /Janne

Janne Wallgren

Kanslichef/Ombudsman

Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.

Tfn: 018 – 56 09 11, mobil: 072 – 532 45 22.

Hemsida: https://hsouppsalalan.org/

E-post: janne.wallgren@c.hso.se