Fredag 25 november

Idag så är det den ”Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor”.
Här i Uppsala uppmärksammas det i år genom att lysa upp olika platser i orange.
Detta nedan finns att ta del på Uppsala kommuns hemsida:

Uppsala i orange 25 november

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Den 25 november är den av FN utsedda internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. FN:s generalförsamling instiftade dagen 1999.

Orange Day

2008 startade FN:s dåvarande generalsekreterare kampanjen ”Orange Day”. En dag då människor världen över engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våld mot kvinnor genom att lysa upp kända byggnader i orange, eller genom att ha på sig kläder i orange. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Uppsala i orange

Den 25 november lyser Uppsala kommun tillsammans med andra aktörer upp platser runt om i Uppsala i orange. Det gör vi för att uppmärksamma Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. 

De här platserna lyser i orange 25 november

 • Infartsbollarna in till Uppsala
 • Pelarekarna i Stadsträdgården
 • Nybron
 • Dombron
 • Eddaspången
 • Påvel Snickares gränd
 • Forumsoffan 
 • Stenhammarsparken i Gottsunda
 • Uppsala Stadsteater (i regi av Uppsala Stadsteater)

Energieffektiv LED-belysning

Våld är en allvarlig kränkning mot mänskliga rättigheter

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innanför hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig.

Våldet kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt och innefatta olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

Våld mot kvinnor är ett brott och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våldet drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. 

Läs mer om FN:s Orange Day (unwomen.se)  

Uppsala kommun har nollvision mot våld i nära relationer

I Uppsala kommun kommer vi aldrig att acceptera att det förekommer våld i nära relationer. Därför beslutade kommunstyrelsen 2021 att anta en nollvision mot våld i nära relationer.

– I Uppsala ska du vara trygg. Men hemmet är i dag den farligaste platsen för kvinnor att vara på. Våld i nära relationer är ett gift i vårt samhälle och vi behöver göra mer. Därför ska vi ha en nollvision, precis som vi har i trafiken. Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Det finns stöd och hjälp att få

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten och andra samhällsaktörer. Du som utövar våld kan också få hjälp att sluta.

Här hittar du kontaktvägar till stöd och hjälp

Källa: https://www.uppsala.se/orange

Torsdag 24 november

Ikväll så är det dags för Funktionsrätt Uppsala läns ordförandemöte. Hoppas att det mötet rullar på smidigt.

På lördag så kan man få prova på E-sport på Kappa Bar i Uppsala. Det är för de som gillar e-sport och de som bjuder in till detta är Parasport Uppland och Kappa Bar. Kolla på inbjudan nedan.

Onsdag 24 november

Vi har fått denna förfrågan nedan. Ni får själva avgöra om detta är något för just er förening och då kontakta analysgrupp.gapul@regionuppsala.se om ni vill vara med.

Förfrågan om patient- och brukarrepresentation

Vi söker representanter enligt bifogad beskrivning.
Maila oss senast 12 december så återkopplar vi så snart som möjligt därefter.
Vi behöver namn, kontaktuppgift och område som personen kan representera.

Trevlig helg!
Karolina Mark & Linus Frost

Karolina Mark
Verksamhetsutvecklare samordning och samverkan
Akademiskt primärvårdscentrum (APC) – utveckling, FoUU-enheten
018-6173821
St Johannesgatan 28 G, 75233 Uppsala
Nära vård och hälsa
Region Uppsala
www.regionuppsala.se/nvh

Förfrågan om patient- och brukarrepresentation

I arbete för att ta fram patientinformation som gäller samtycke till informationsdelning behövs representation från patienter, brukare och anhöriga.
Vi som arbetar från Region Uppsala och länets kommuner med uppdraget är medlemmar i en gemensam analysgrupp för samverkansprocesser i Uppsala län (GAP-UL).

I samverkan mellan vårdgivare och socialtjänst behöver samtycken inhämtas för att möjliggöra att verksamheterna tar del av varandras information exempelvis genom sammanhållen journalföring och gemensamma IT-system.
Det är viktigt att förstå vad den enskilde förväntas samtycka till och villkoren för detta.
Det saknas idag en sammanhållen patientinformation kring dessa samtycken.

De samtycken som berörs av arbetet är framför allt:

 • Samtycke till enhetskoppling.
 • Samtycke till informationsdelning mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.
 • Samtycke till sammanhållen journalföring.
 • Samtycke till att ta kontakt med anhörig.
 • Samtycke till att inskrivningsmeddelande skickas.

I arbetet med att ta fram patientinformation vill vi ha patient- och brukarrepresentation. Personerna ska representera sin och andras erfarenheter inom följande områden:

 • psykiatri
 • äldre
 • barn och unga
 • somatiska sjukdomar
 • anhöriga

Omfattningen av uppdraget beräknas handla om total 10 timmar per person och pågå under några månader.
VI önskar förslag på representant/er som kan representera ovanstående grupper senast 16 november.
Maila till analysgrupp.gapul@regionuppsala.se

Arvodering utgår enligt beslutad ersättningsmodell i länets riktlinjer för patient- och brukarmedverkan.

Tisdag 22 november

Och där var årets första snöoväder avklarat.
Vad händer i våra lokala Funktionshindersföreningar/samarbetsorgan? Ni får gärna tipsa mig så kan man dela med sig av det här. Nu har i och för sig Funktionsrätt Uppsala kommun en avlönad ombudsman som jobbar på, men ni övriga kanske har något på gång? Mejla mig: linda.sundblom@c.hso.se.

Funktionsrätt Uppsala kommun kom i lördags ut med ett nyhetsbrev som ni kan ta del av här nedan.

Händer i Funktionsrätt Uppsala kommun

Vecka 46

Här kommer ett utskick med information om en liten del av vad som händer i Funktionsrätt Uppsala kommun.

Besök vår hemsida genom att klicka på länken:

Extra årsmöte dem 29 november

Samarbetsorganet Funktionsrätt Uppsala kommun kallar sina medlemsföreningar till extra årsmöte (”höstmöte”) tisdagen den 29 november 2022, start kl. 18:00.

Mötet kommer besluta om verksamhetsplan, rambudget och medlemsavgifter för nästkommande år.

Varje medlemsförening har rätt att delta med ett ombud. Anmäl i förväg vem som ska företräda Din förening till uppsalahso@yahoo.com eller till sms 076-891 65 00. Annan intresserad kan medges vara åhörare.

Plats: stora salen, Kungsgatan 62, 5 tr. (hiss finns). Möjlighet finns att delta från annan valfri plats via internet (Zoom).

Verksamhetsplan för 2023: Ett styrketag för rörelsen

Efter två år av pandemi och en ny politisk mandatperiod kommer verksamhetsåret 2023 fokusera på att nystarta föreningsarbetet. Uppsalas funktionsrättsföreningars verksamhet har stagnerat under de senaste åren och under pandemin har föreningarna haft olika framgång med att ställa om till digitalt arbetssätt. Likt flera av civilsamhällets sektorer är funktionsrättrörelsen väldigt individberoende och pandemins snabba omställning av samhället blottade skörheten i denna typ av verksamhet. Verksamhetsåret 2023 kommer fokusera på att bygga upp hållbarhet och robusta strukturer inom Funktionsrätt Uppsala kommuns medlemsföreningar för att stärka rörelsen i sin helhet.

Läs hela Funktionsrätt Uppsala kommuns verksamhetsinriktning samt budget för 2023 här:

Minsta möjliga ansträngning när kommunen planerar ett ”tillgängligt” samhälle

Hur ska Uppsalas offentliga byggnader se ut? Ska de vara tillgängliga för alla eller ska vi exkludera vissa grupper? Uppsala kommun lägger i snitt ut 2-3 detaljplaner på remiss varje månad, när det gäller offentliga byggnationer. Då finns det möjlighet för funktionsrättsföreningar så som Funktionsrätt att komma med synpunkter på vad som kan förbättras med planen, ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Läs mer på Funktionsrätts hemsida:
https://hsouppsalakommun.wordpress.com/2022/11/02/minsta-mojliga-anstrangning-nar-kommunen-planerar-ett-tillgangligt-samhalle/

God och nära vård – en omställning av vården och omsorgen

– Hela målbilden och grundidén med God och nära vård rimmar väldigt bra med hur funktionsrättsrörelsen sett människor under en lång tid, kommenterar Funktionsrätts ombudsman Michael Jestin. Vi ser människan som en helhet och anser att man inte kan dela upp samhällets bemötande av individen genom stuprör av specifika eller enskilda diagnoser, funktionsnedsättningar, stöd, insatser och kontakter. Man behöver ha hela bilden och hela livspusslet i åtanke när man planerar vård och omsorg för en individ.

Läs mer på Funktionsrätts hemsida:

­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­Vänligen,

Michael Jestin
Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala kommun
Mail: michael.jestin@c.hso.se
Telefon: 076-0223446
Adress: Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala 

Källa: https://hsouppsalakommun.wordpress.com/

Måndag 21 november

Men ett så härligt besked som kom i fredags från Riksförbundet Cystisk Fibros, äntligen!! Ibland så lönar det sig faktiskt att kämpa.

ETT HISTORISKT JA TILL KAFTRIO

JOHAN MOSTRÖM
18 NOVEMBER 2022

Kaftrio ingår i läkemedelsförmånen från och med den 1 december 2022. Det beslutade TLVs förmånsnämnd vid sitt sammanträde för en liten stund sedan.

Dagens besked är en enorm lättnad för alla oss som berörs av det. Det är ett historiskt och livsavgörande beslut för alla som nu kan få behandling eller som har en familjemedlem som behöver det. Sverige tar äntligen steget och gör det enda rimliga genom att säga ja till Kaftrio. Drygt två års väntan efter att behandlingen godkändes i Europa är nu över.

Det är många som har jobbat länge och hårt för det här beslutet och som har gjort oerhört betydelsefulla insatser för att nå ut med vårt budskap. Ideella krafter har varit ovärderliga, men det har dessutom spelat en central roll att RfCF i början av året valde att prioritera en heltidstjänst som har fokuserat på detta arbete. Aldrig tidigare har vi nått ut så bra i medier och aldrig tidigare har vi kunnat nå och påverka beslutsfattare och beslutsprocesser på det sätt vi nu gjort.

Det har också varit avgörande med de berättelser som våra medlemmar har delat med sig av. Det går inte att överskatta betydelsen av rapportering i radio och TV, tidningar och sociala medier kring enskilda individers liv för att göra det begripligt för allmänhet och beslutsfattare vad avsaknaden av behandling får för absurda konsekvenser. Ett stort tack till alla som har ställt upp.

Nu återstår några veckor av formalia innan förskrivningen kan börja och därefter kan vården börja sätta in behandlingen utifrån sin planering. Hur de tänker sig den processen kommer vi att få höra mer om vid RfCFs webinarium imorgon.

Det kommer att komma fler behandlingar framöver, nya processer att arbeta med och nya strider för oss att utkämpa för tillgång till bästa möjliga behandling. Men just nu är det tillfälle att fira den här segern och glädjas över vår gemensamma framgång med Kaftrio!

Johan Moström
Förbundsordförande i Riksförbundet Cystisk Fibros

Källa: https://www.cfbladet.se/alla/2022/11/17

Ekot rapporterar om en historisk dag för svenska CF-patienter!

800 dagars kamp är över, men den långa tid som gått återspeglar ett systemfel i Sverige som måste åtgärdas och dagens beslut borde har varit en självklarhet redan från början.

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio P1! https://sverigesradio.se/artikel/medicin-mot-cystisk-fibros-subventioneras-kostar-tva-miljoner-om-aret

Källa: https://www.facebook.com/RiksforbundetCystiskFibros

Fredag 18 november

Missade du Fråga doktorn på SVT1 i måndags?
Du vet väl att du kan se gamla avsnitt på SVT Play.

Programmet i måndags handlade bland annat om Alzheimers sjukdom och hur det är att leva med stomi. Så här står det på SVT Play om måndagens program:

”Hur kan personer med Alzheimers sjukdom få bäst stöd i vardagen? Vi möter Lisa Agerling och Susanne Åsander som själva har Alzheimers sjukdom, och som varit centrala i arbetet med den nystartade Alzheimerguiden. Hur är det att leva med stomi? Stina Hägglund berättar. Doktor Karin Granberg svarar på tittarnas frågor. Programledare: Sofia Rågenklint. Del 13 av 18.”

Vill du kolla klicka här: https://www.svtplay.se

Här hittar du alla gamla avsnitt och där är det bara att välja och vraka: https://www.svtplay.se/fraga-doktorn

Torsdag 17 november

Lite från Infoteket

Infoteket om funktionshinder finns för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Här kan du få kunskap, vägledning, tips och verktyg för ett fungerande vardagsliv.

Grundläggande om autism
Webbutbildning onsdag 7 december kl 18–20

Sedan hösten 2020 har utbildningen ”Vad är autism?” funnits med i infotekets program. En uppskattad webbutbildning som vi ger i samverkan med habiliteringen i Uppsala län flera gånger per år. Den riktar sig särskilt till den som inte har så mycket förkunskaper om autism. Ta chansen att ta del av årets sista utbildningstillfälle. 

Läs mer om nästa utbildningstillfälle och hur du anmäler dig.

Depression och utmattning eller? 
… dyslexi och adhd? 
Föreläsning i Tierp torsdag 8 december kl 18–20.

Välkommen till föreläsning med Sara Jonsson, som kämpat under hela uppväxten med nedstämdhet, utmattning och läs- och skrivsvårigheter. Som 23-åring fick hon diagnosen dyslexi, men hon skulle hinna bli 39 år innan hon fick diagnosen add.

Under kvällen får du också träffa Carl-Johan Bachofner från föreningen Balans. Han är poet och grundare av Promenader i Balans, en drop in-aktivitet i Uppsala för återhämtning och samvaro för psykisk hälsa. Carl-Johan läser ur sin bok ”Sår i själen” med dikter om hur människor hanterar och upplever sin psykiska ohälsa.

Läs mer om evenemanget med Sara och Carl-Johan och om hur du anmäler dig.

Månadens tips från visningstorget

I visningstorget finns nu information och råd kring återhämtning. Här kan du hämta material om sömn och få förslag på aktiviteter som ger återhämtning. Det finns också tips på hur du tar reda på mer kring din egen ork och energi. Besök oss gärna så berättar vi mer.

Vi har en ny lista med sammanställning över appar för återhämtning och aktivitet. Den hittar du på infotekets webbsida med apptips.

Apptips på Infotekets webbplats.

Du har väl besökt Samhällsguiden?

Känner du till att Infotekets webbplats har en samhällsguide? Där hittar du information om samhällets stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning eller är anhörig.

Besök Samhällsguiden på Infotekets webbplats.

Månadens bok i november 

Föräldraguiden vid autism & adhd.
Av Katarina A Sörngård

Den här boken vänder sig i första hand till dig som har ett vuxet barn med autism eller adhd. Den tar upp olika strategier för föräldrar. Exempelvis om att hantera låsningar och självskade-beteende. Eller att uppfatta varnings-signaler på depression, ångest och beroende. Men den handlar också om att hantera sin egen oro och ta hand om sig själv.

Läs mer om månadens bok på Infotekets webbplats.

Källa: https://regionuppsala.se/infoteket/

Onsdag 16 november

Kanske någon av er som har missat att Funktionsrätt Uppsala län har ordförandemöte nästa torsdag. Har ni inte anmält någon representant för er förening än, gör det nu!

KALLELSE

Funktionsrätt Uppsala län kallar härmed sina medlemsorganisationer till

Ordförandemöte den 24 november klockan 17.00 på ”Storan”, Kungsgatan 62 i Uppsala

för att behandla aktuella intressepolitiska frågor.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Funktionsrätt Uppsala län

Kontakta Lilian Larsson för anmälan och eventuella frågor: lilian.am.larsson@gmail.com

Tisdag 15 november

Undersökning om SVT:s tillgänglighetstjänster!

SVT vill lära sig mer om hur du tittar på tv.

Använder du textning, uppläst textning, tydligare tal, teckenspråkstolkning eller syntolkning?

Klicka för att vara med i undersökningen:

https://survey.alchemer.com/s3/7062773/SVT

Enkäten är öppen till mitten av december.

Läs om undersökningen på svt.se:

https://omoss.svt.se/…/2022-11-10-svt-gor…

Läs om undersökningen på begripsam.se:

https://www.begripsam.se/forskning/svt-tittarundersokning

Källa: https://www.facebook.com/begripsam

Måndag 14 november

Lungmånaden 2022 sätter lungorna i fokus

Riksförbundet Hjärtlung har utnämnt november till Lungmånaden. Runt om i landet riktar våra föreningar fokus på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering. Våra lokalföreningar arrangerar föredrag, träffar och andra aktiviteter under hela Lungmånaden.

Syftet med Lungmånaden är att medverka till att de ansvariga vårdpolitikerna får större kunskap om patienternas behov, att lyfta de frågor som Riksförbundet HjärtLung driver samt att bedriva opinionsarbete tillsammans med föreningarna.

Målet är ökad kunskap om diagnos och behandling

Målet med Lungmånaden är att öka kunskapen om lungsjukdom, den vård och behandling som finns. Att människor med till exempel KOL ska få en tidig diagnos och tillgång till behandling. Vi vill öka medvetenheten om de lungdiagnoser som ingår i Riksförbundet HjärtLungs verksamhet – med fokus på diagnos, behandling och rehabilitering.

Vi vill också att den som blir sjuk lätt ska hitta den information som behövs för att bättre förstå symtom och den behandling som rekommenderas.

Källa: https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/lungmanaden/

Hjärtinfarkter kan drabba vem som helst, när du som minst anar det. Men det kan vara jobbigt att prata öppet om. Skammen som kan uppstå, känslan av att vara ett offer eller att inte vilja oroa familj och vänner. Det vill vi förändra.

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som erbjuder gemenskap och socialt stöd runt om i landet där du kan träffa människor som varit med om liknande erfarenheter.

Genom utbildning och livsstilsaktiviteter arbetar vi varje dag för att människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och deras närstående ska få de bästa förutsättningarna för ett bra liv.

Gå in på https://www.hjart-lung.se/vi-finns-har/ för att lära dig mer, ge stöd eller få stöd.

Vi finns här för dig.

Källa: https://www.hjart-lung.se/

HjärtLung Uppsala länsförening: https://hsouppsalalan.org/hjartlung/