Fredag 15 oktober

Idag, 15 oktober är vita käppens dag 🧑‍🦯

Tänk på det här när du ser någon med vit käpp:

CYKLAR DU ELLER KÖR ELSPARKCYKEL?

✅Använd ringklockan. Annars är du en trafikfara för oss.

✅Ställ din cykel i cykelstället. Då slipper du bli en fara för oss.

KÖR DU BIL?

✅Stanna om vi med vit käpp eller ledarhund vill korsa gatan.

✅Sätt på varningsljudet på din elbil.

PROMENERAR DU?

✅Fråga gärna om vi behöver din hjälp!

✅Saker som står där många går är hinder för oss, så som elsparkcyklar.

Tack för att du visar käppvett!

#visakäppvett #vitakäppensdag #whitecaneday #vitakäppen #synskadad

#WhiteCaneSafetyDay

Källa: https://www.srf.nu/kalendarium/vita-kappens-dag2/

Torsdagsbladet – nytt nummer ute nu!

Detta nummer innehåller som vanligt lite olika information och inbjudningar, som att Brukarombudet Jeanette Nordin finns hos oss på torsdagar, tillsammans för bättre hälsa, bevara sjukhusbiblioteket med mera.

Onsdag 13 oktober

Talande bussar för ökad tillgänglighet

Den 15 oktober, på Vita käppens dag, startas yttre hållplatsutrop på stadsbussarna i Uppsala. Högtalare på bussar utsida ropar ut linjenummer och bussens destination när bussföraren öppnar framdörren vid hållplatsen.

Syftet med yttre utrop är att öka tillgänglighet och trygghet för synskadade och andra kundgrupper som är i behov av talad information för att kunna lättare välja rätt buss vid hållplatsen.

Yttre utrop aktiveras enbart mellan klockan 6.00 – 23.00 vid hållplatser som trafikeras av fler än en linje.

Utropen införs i tre etapper där Uppsalas stadsbusstrafik, genom Gamla Uppsala Buss AB, startar 15 oktober 2021. Därefter startas lokala linjer, genom Mohlins Bussars AB, i slutet av 2021 för att senare gälla hela länet under juni 2022, genom Keolis Sverige AB.

Region Uppsala, Uppsala kommun och bussförarnas skyddsorganisation har kommit överens om att utvärdera volymen på yttre utrop samt tider på dygnet för yttre utrop efter 6 månader, för att kartlägga om det skulle behövas någon justering.

Källa: https://www.ul.se/kampanjer/talande-bussar-for-okad-tillganglighet/

Tisdag 12 oktober

Funktionsrätt Uppsala läns öppettider

Ni har väl inte missat våra nya receptionstider? Måndag – onsdag kl. 9.00 – 16.00, torsdagar kl. 9.00 – 19.00, fredagar och helger stängt. De som turas om att bemanna reception är Helene Ahlgren, Finn Hedman och Stina Rosén.

Boka konferensrum

Konferensrum Ettan, (för medlemmar med allergi och annan överkänslighet) och konferensrum Tvåan, (för medlemmar som behöver hörselslinga och mikrofon/högtalare) samt konferensrum Trean är bokningsbara.

Även Storan är tillgänglig för bokning. Storan är vår stora konferenslokal uppe på våning 5 i huset bredvid, Kungsgatan 62.
Där finns det hörselslinga, en stor tv där man kan ha olika visningar via sin telefon eller dator. Ett litet kök så att man kan ordna enklare förtäring.

Bokar konferensrum gör du genom att kontakta receptionen:
tfn: 018 – 56 09 00, e-post: info@c.hso.se.

Händer på Infoteket

Vill du veta vad intellektuell funktionsnedsättning är? Då kanske Infotekets utbildningstillfälle om intellektuell funktionsnedsättning (IF) är något för dig. Under förmiddagen får du grundläggande kunskap om diagnosen och lite om vad man kan göra för att underlätta i vardagen när man har IF. Utbildningen passar för dig som inte har så mycket förkunskaper om IF.

Utbildningstillfälle: Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

När: Torsdag 21 oktober kl 8:30 – 11
Var: Webben
Anmälan senast 15 oktober till:
infoteket@regionuppsala.se
eller 018-611 66 77

___________________________________________________________

En del barn har svårare än andra att rätta sig efter regler och kan upplevas som trotsiga och besvärliga. Projektet Trots allt! syftar till att stärka och stödja familjer som har barn med trotsproblemantik. Hur ser det ut för familjerna och vilket stöd kan behövas? Trots allt! är ett treårigt projekt som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan och Attention. Vi får höra om projektet, familjerna och deras upplevelser.

Trots allt! Om trotssyndrom/trotsproblematik och föräldrastyrka

När: Onsdag 27 oktober kl 18-20
Var: Webben
Anmälan senast 22 oktober till:
infoteket@regionuppsala.se

______________________________________________________________

Att barn med cerebral pares (CP) också har autism och/eller adhd är vanligare än vad man kanske tror. Nya undersökningar har visat att det är så många som 45 % av barnen med CP som även har autism eller adhd. Detta är viktigt att uppmärksamma, menar Magnus Påhlman (med. dr. och barnneurolog) för att barnen ska få rätt stöd så tidigt som möjligt. Hör honom berätta resultaten från sin avhandling. Föreläsningen vänder sig i första hand till dig som är förälder eller personal men alla intresserade är välkomna att delta.

Autism och adhd: vanligt hos barn med cerebral pares

När: Onsdag 3 november kl 18-20
Var: Webben
Anmälan senast 29 oktober till:
infoteket@regionuppsala.seeller 018-611 66 77

_______________________________________________________________

Mycket välkomna!

Med vänlig hälsning
Eva Akne
Bibliotekarie

INFOTEKET OM FUNKTIONSHINDER

Nära Vård och Hälsa
Region Uppsala
www.regionuppsala.se/infoteket
S:t Johannesgatan 28 D
752 33 Uppsala
Tel: 018-611 66 76
Öppet måndagar 12-17, tisdagar 12-17, onsdagar 12-19, torsdagar 12-17

Källa: https://regionuppsala.se/infoteket

Fredag 8 oktober

Sjukhusbiblioteket på Akademiska sjukhuset kan komma att läggas ned!

Hej!

Kulturnämnden inom Region Uppsala har tagit ett beslut att lägga ner sjukhusbiblioteket vid ingång 10 på Akademiska sjukhuset. Allt har gått snabbt och föreningarna har ej fått tillfälle att uttala sig. Ingen risk och konsekvensanalys är gjord. Vi inom NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Uppsala län vill jättegärna att alla föreningar i FUL hjälper till att samla in namnunderskrifter.

Vi bifogar en länk till en namninsamling på Facebook:

https://www.skrivunder.com/upprop_for_sjukhusbibliotekets_bevarande

Tack på förhand!!

/NSPH´s AU genom Anki Kärker

Funktionsrätt Uppsala läns öppettider

Ni har väl inte missat våra nya receptionstider? Måndag – onsdag kl. 9.00 – 16.00, torsdagar kl. 9.00 – 19.00, fredagar och helger stängt. De som turas om att bemanna reception är Helene Ahlgren, Finn Hedman och Stina Rosén.

Funktionsrätt Uppsala läns parkeringsplatser

På framsidan av Kungsgatan 62 och 64 så har Funktionsrätt Uppsala län två handikapparkeringar, nummer 301 och nummer 302. På dessa två parkeringsplatser måste man ha ett giltigt handikapptillstånd som man får ansöka om hos kommunen. Men man måste på vardagar även komma in till oss och köpa ett parkeringstillstånd.

Vi har även tre stycken parkeringsplatser som kan användas utan handikapptillstånd. Två av dessa, nummer 21 och 22, finns på baksidan (intill järnvägen), och på framsidan så gäller parkeringsplats nummer 307. Alla tre är tydligt skyltade med HSO/Funktionsrätt.

Även på dessa tre parkeringsplatser måste man köpa ett gult eller blått tillstånd i reception på vardagar, eller hämta upp ett grönt tillstånd efter klockan 16.00/klockan 19.00 och under helgdagar.

(Parkering nummer 21, hyrs av DHR. Denna parkeringsplats kan endast användas om man först kollat med receptionen att den under utsatt tid.)

Vill man endast stå upp till två timmar, köper man en ljusblå parkeringslapp för 25 kronor.

Önskar du stå upp till 5 timmar – köp en gul lapp för 60 kronor.

Efter kl. 16.00 mån -ons och efter kl. 19.00 på torsdagar, samt under fredagar och helger gäller grön lapp, som är gratis och finns att hämta i reception.

Samtliga parkeringslappar kan endast användas en gång!

Andra områden

Alsikegatan 2, vid ”Pianofabriken – Nylund & Son, där är det några betalparkeringar. Det är på andra sidan järnvägen från oss sett.
Ca 400 meter att gå.

Det finns parkeringar vid Willys lite längre söderut på Kungsgatan. Där gäller det att kolla noga vad som gäller på respektive parkering, det är lite olika var man står där. Det är 900 meter att gå till oss.

Torsdag 7 oktober

Brukarombud – Uppsala kommun

På torsdagar kommer Uppsala kommuns brukarombud Jeanette Nordin att finnas här hos oss på Kungsgatan 64, för att ni lätt ska kunna komma förbi och prata med henne.
För att få veta under vilka tider hon finns här, kontakta Jeanette.

Brukarombudet arbetar för att stärka inflytande, delaktighet och egenmakt för alla medborgare som har en funktionsnedsättning. Arbetet omfattar alla kommunens verksamheter och bolag. Arbetet består till exempel av att följa upp kommunens strategiska arbete för personer som har en funktionsnedsättning. Arbetet sker i nära samarbete med brukar- och intresseorganisationer.

Om du har frågor eller behöver tips, råd eller vägledning angående personer med funktionsnedsättning kan du kontakta brukarombudet.

Jeanette Nordin är brukarombud för Uppsala kommun.

Porträtt av Jeanette Nordin

Brukarombudets arbete 2020 – lättläst.

Brukarombudets arbete 2020 – lättläst. (PDF, 76 KB)

Läs Brukarombudets årsrapport för 2020. (PDF, 290 KB)

Läs mer i programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Kontakta brukarombudet
Telefon:
018 – 727 50 06
E-post:
brukarombud@uppsala.se
Postadress:
Brukarombudet, Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen,
753 75 Uppsala

Källa: https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/funktionsnedsattning/stod-och-assistans/brukarombud/

Onsdag 6 oktober

Riksfärdtjänst i jul – dags att börja planera

Har du en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du får extra kostnader för resor till eller från en annan kommun? Då kan du ha rätt till riksfärdtjänst.

Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Du söker riksfärdtjänst hos kommunen där du är folkbokförd.
Källa: https://regionuppsala.se/

Välj din kommun nedan:

Enköpings kommun

Håbo kommun

Knivsta kommun

Tierps kommun

Älvkarleby kommun

Östhammars kommun

I Uppsala kommun gäller följande när det gäller riksfärdtjänst

Rätt till riksfärdtjänst

Om du har en stor funktionsnedsättning med en varaktighet på minst 12 månader kan du ansöka om riksfärdtjänst för resor utanför kommunen. Du kan få riksfärdtjänst om du till exempel måste resa på ett särskilt kostsamt sätt eller om du behöver hjälp av en ledsagare under själva resan. Kraven för att få riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Riksfärdtjänst i jul

Perioden för riksfärdtjänst julen 2021 är 23–27 december.
Du som inte har ett tillstånd för riksfärdtjänst och ska ut och resa
i jul, behöver ansöka om det till särskild kollektivtrafik senast
10 november. Senaste datum för bokning är 24 november.
Information: 018-727 16 00 vardagar 9–12 och 13–15.
Bokning sker via trafikcentralen: 018-727 39 00 vardagar 8–16.

Ansök om riksfärdtjänst

Du måste söka riksfärdtjänst minst en månad innan önskad resdag. Om din ansökan kommer in för sent, eller är ofullständig, kan det innebära att du inte kan resa även om du skulle ha rätt till det.

När du fått ett beslut om riksfärdtjänst till den plats du vill resa till måste du boka din resa minst sju dagar innan avfärd.
Läs mer om hur du bokar din resa

Ansök med blankett

Ladda först ned blanketten till din dator och fyll sedan i den digitalt innan du skriver ut och signerar den.

Ladda ned ansökningsblankett för riksfärdtjänst (PDF, 265 KB)

Du kan också ringa färdtjänstinformationen och få blanketten hemskickad, eller hämta en blankett hos Kontaktcenter på Stationsgatan 12.

Läs mer: https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/fardtjanst/riksfardtjanst/#boka-din-resa

Tisdag 5 oktober

Ni har väl inte missat att Ekolnsnäs serverar julmat några olika datum.

Intresseanmälan till Ekolnsnäs klassiska julbord 1:a. 2:a. och 3:e helgerna i advent.

Covid-19 anpassat, pris per person är 300 kr och först till kvarn gäller.

Vi kan ta emot ett sällskap per tillfälle
(min 15 personer, max 40 personer)
Kl. 13.00, 14.00 eller kl. 15.00 följande datum.

26 november,
27 november,
28 november,
3 december,
4 december,
5 december,
10 december,
11 december,
12 december.

Besöksadress:
Lövängsvägen 49
756 55 Uppsala

Telefon: 018-490 23 23
E-post: ekolnsnas@gmail.com

Kansliets besöks och telefontider:  
Måndag – 08.00 – 13.00
Tisdag   – 08.00 – 13.00
Onsdag – 08.00 – 13.00
Torsdag – 08.00 – 13.00
Fredag  – 08.00 – 13.00

Hemsida: http://ekolnsnas.se/

Syntolkning: Texten är samma som ovan om julbord.

Måndag 4 oktober

Nu har vi öppet som vanligt igen, tjoho! Till och med med lite ändrade tider. Vi ska testa och ha kvällsöppet på torsdagar och stängt på fredagar. Men, det pågår fortfarande en pandemi, så det gäller fortfarande att vara uppmärksam på symptom och är du inte vaccinerad, så ska du ta ännu mera hänsyn till de i riskgrupper och de över 70 år.

Måndag-onsdag kl.9.00-16.00
Torsdag kl.9.00-19.00

Vill ni boka konferensrum, ring 018 – 56 09 00, eller mejla till: info@c.hso.se
Även tryckeriet är det full fart på, ring Jocke för att boka tryck 018 – 56 09 14 eller mejla: jocke.gunnarsson@c.hso.se. Söker du någon annan i personalen, styrelsen eller någon av våra medlemsföreningar, kika här: https://hsouppsalalan.org/kontakta-oss/

Nationella allmänna råden för att inte sprida covid-19

Stanna hemma vid symtom

Var uppmärksam på symtom. Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika att träffa andra.

Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Barn som är yngre än sex år behöver inte testa sig.

Om du inte är vaccinerad

Du som är vuxen och inte är vaccinerad bör vara extra noga för att skydda dig själv och andra mot att smittas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, tarsärskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt, och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.

När du arbetar

Från och med den 29 september finns inte längre någon rekommendation om att arbeta hemifrån.

Men du har fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma, testa dig och undvika att träffa andra. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som inte är vaccinerad.

Läs mer och källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/nationella-allmanna-rad-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

Fredag 1 oktober

Internationella dagen för äldre

Bli inspirerad på internationella dagen för äldre 1 oktober, Äldredagen! Äntligen är det dags för en varsam återgång till ett socialt liv. Uppsala kommun vill tillsammans med föreningar inspirera dig som senior till nya aktiviteter och gemenskap.

Besök våra Träffpunkter 65+. Se vår film på temat: Ett aktivt liv efter pandemin.

Ur programmet vid Träffpunkter 65+:

  • Jacke Sjödin och andra lokala artister underhåller.
  • Föreningar och träffpunkterna berättar om sina aktiviteter och erbjuder dig att prova på.
  • Se vår film tillsammans med andra.
  • Kaffe och smörgås.

Detaljerad information om programpunkterna vid Träffpunkter 65+ hittar du på Mötesplatser för dig som är 65+  . Klicka på länken för att läsa mer.

Ur vår film:

  • Vad är gåfotboll? Spelare från Sirius berättar.
  • Trappträning med VM-medaljören Mattias Sunneborn.
  • Pausövningar med träningsprofilen Sofia Åhman.
  • Kan dataspel vara socialt? Med Ingrid Grotteblad, professionell Counterstrike-spelare.
  • Soffsamtal om vad som är på gång för seniorer. Med Uppsalas föreningsliv och äldrenämndens ordförande Eva Christiernin (S). Moderator kommunens äldreombudsman Heléne Stenlund.

Se den 45 minuter långa filmen. Klicka på länkarna nedan för att starta filmen.

Se filmen med text. 

Se filmen med text och teckentolkning. 

Tidsangivelser för filmen:

00:07 – Hej och välkomna!

00:38 – I studion har vi Eva Christiernin, äldrenämndens ordförande.

03:31 – Taha Baroudi från Träffpunkter 65+ gästar studion

07:05 – Filminslag med Sirius gå-fotboll.

11:53 – I studion Peter Levin och Thomas Rosander från Sirius gå-fotboll.

19:13 – Christoffer Johansson från RF-SISU Uppland gästar studion.

24:50 – Filminslag med Gympa-Sofia.

27:44 – Inger Grotteblad, världsmästare i datorspelet Counter strike.

34:37 – Filminslag med idrottsprofilen Mattias Sunneborn.

39:30 – Sammanfattning av filmen.

43:31 – Jacke Sjödin avslutar.

Torsdag 30 september

Torsdagsbladet – nytt nummer ute nu!

Innehåller bland annat, Stroke Uppsalas höstprogram, Studieförbundet Vuxenskolans höstprogram, inbjudan till ABF:s halvårsmöte, Uppsala kommuns brukarombud kommer att vara hos oss på torsdagar och att man kan boka in julbord på Ekolnsnäs, bara för att nämna en del av innehållet.