Blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion

Vi finns till:

för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, deras närstående och personal inom hematologi.

Våra övergripande mål:

  • att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas god, likvärdig vård och rehabilitering.
  • ökad satsning på forskning,
  • öka kännedomen om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen.

För att uppnå dessa mål bedriver vi:

  • intressepolitiskt arbete för en god, likvärdig vård och rehabilitering.
  • information om blod- och blodcancersjukas erfarenheter och livsvilkor.
  • utbildnings- och informationsinsatser
  • skapande av samhörighet med andra cancersjuka i samma situation.
  • ett aktivt arbete som remissinstans, där vi tillvaratar blod- och blodcancersjukas intresse genom att ställa krav på myndigheter och politiker.
  • stödjande av forskning och utveckling inom hematologi.
  • kunskapsspridning om blod- och blodcancersjukdomar till exempel genom att ge ut medicinska informationsskrifter.

Blodcancerförbundet är en ideell organisation med statsbidrag. Förbundet är medlem i Funktionsrätt, och aktiva medlemmar i Nätverket mot cancer.

Blodcancerföreningen i Uppsala Sjukvårdsregion

Kontaktperson: Viola Andersson
E-post: vivi.andersson22@gmail.com

Ordförande: Hanna Fredholm
Telefon: 070-141 41 15
E-post: hanna@blodcancerforbundet.se

Hemsida: www.blodcancerforbundet.se/uppsala