Föreningen Balans Uppsala län

Föreningen Balans Uppsala Län är en lokalförening i Riksförbundet Balans. Föreningen Balans inriktar sig främst på affektiva sjukdomarna depression och bipolär sjukdom, egenupplevd eller anhörig. Vi välkomnar naturligtvis alla som vill stödja oss och vår sak.

Föreningen är ideell och finansieras av medlemavgifter och bidrag. Vi arbetar humanitärt, strategiskt och operativt inom Uppsala län.

I Uppsala har vi medlemsträffar, självhjälpsgrupper som är uppdelade i bipolärgrupper, depressionsgrupper och anhöriggrupper.
Vi har också en promenadgrupp.

Grupperna börjar vanligtvis vid vårtermin- och höstterminstart och leds av en ledare från Balans.
Allt detta är gratis för våra medlemmar men observera att utbudet kan variera från termin till termin.

Som medlem i Balans Uppsala blir du samtidigt medlem i riksförbundet och får tillgång till alla lokalföreningars aktiviteter, närliggande lokalföreningar finns i Gävle, Stockholm och Västerås.

Ordförande:
Siri Lindén
E-post: info@balansuppsala.se

Tfn. Riksförbundets kansli: 08 – 618 13 33
E-post Riksförbundet: info@balansriks.se 

www.balansuppsala.se/

Calles tankar och åsikter blir poesi, finns att läsa på UNT, klicka här på texten