Autism- & Aspergerföreningen Uppsala län

Autism och Aspergers syndrom är diagnoser, båda under spektrumet för autism med nedsatt funktion för är social- och kommunikationsförmåga, föreställningsförmåga, vilket innefattar olika slags funktioner för lek och fantasi.

Denna förening arbetar aktivt med de aktuella områdena och att bredda förståelsen för de olika diagnoserna.

Ordförande:
Eva Hessling Jansson
Telefon ordf: 0734-33 32 31

Kansli:
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala
E-post: info.uppsalaautismasperger@gmail.com 

På vår hemsida hittar du mer info om föreningen och kontaktuppgifter till styrelsen.

www.autism.se/uppsala