Ataxiföreningen

Ataxiföreningen

Ataxi innebär svårighet till samordning av muskelkoordination, som ett resultat av skada eller biverkning.

Svenska Ataxiföreningen upphörde som förening 2012 men lever vidare på Facebook under namnet Swedish Ataxia Association.

På Facebook är vi en internationell grupp och delar gemensamma problem kommer med lösningar och har kontakter med forskningen över hela världen.

Kontaktperson:

Eva Aronelius
Tfn. 070 – 467 57 85
E-post: eva.aronelius@gmail.com