Astma- Allergiföreningen Mellansverige

Astma-och Allergiföreningen i Uppsala län har under 2021 övergått till Astma – och Allergiföreningen Mellansverige.

Detta medför att länets lokalföreningar är en del av Astma- och Allergiföreningen Mellansverige.

Astma Allergiförbundet logga

Allergi beror på att kroppens immunförsvar bildar antikroppar i kontakt med vissa ämnen.
Föreningens fokus är bland annat att upplysa om allergikers situation.

En av föreningens uppgifter är att arbeta för en bra vård och omsorg
för personer med funktionsnedsättningar på grund av astma, allergi eller annan överkänslighet.

I det arbetet har föreningen kontakt med landstingets olika verksamheter.
Föreningen ingår med representanter i olika samverkansgrupper kring vården.

Ordförande:
Rebecca Juhlin

Kassör:
Ingalill Bjöörn

Kontaktperson Uppsala län:
Maud Sundqvist
E-post: maudsundqvist5@gmail.com
Tfn. 070 – 768 58 38
Astma – och Allergiföreningen Mellansverige
Adress: Södra Kyrkogatan 11
652 24 Karlstad

Ordföranden i respektive lokalförening:

Enköping-Håbo
Agneta Södersten
E-post: agnsod@gmail.com

Norduppland
Christina Hermansson Norberg
Tfn. 070 – 439 37 69
E-post: christinahermansson@live.se

Uppsala-Knivsta
Astrid Mäkitalo
Tfn. 070 – 216 64 94
E-post: astridmakitalo@hotmail.com