Astma- Allergiföreningen i Uppsala län

Astma Allergiförbundet logga

Allergi beror på att kroppens immunförsvar bildar antikroppar i kontakt med vissa ämnen.
Föreningens fokus är bland annat att upplysa om allergikers situation.

En av länsföreningens uppgifter är att arbeta för en bra vård och omsorg
för personer med funktionsnedsättningar på grund av astma, allergi eller annan överkänslighet.

I det arbetet har föreningen kontakt med landstingets olika verksamheter.
Föreningen ingår med representanter i olika samverkansgrupper kring vården.

Ordförande:
Astrid Mäkitalo
E-post: astridmakitalo@hotmail.com 

Kassör:
Maud Sundqvist
E-post: maudsundqvist5@gmail.com

Postadress:
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala

Ordföranden i respektive lokalförening:

Enköping-Håbo
Agneta Södersten
E-post: agnsod@gmail.com

Norduppland
Christina Hermansson Norberg
Tfn. 070 – 439 37 69
E-post: christinahermansson@live.se

Uppsala-Knivsta
Astrid Mäkitalo

Vår hemsida: www.foreningar.astmaoallergiforbundet.se