Astma- Allergiföreningen i Uppsala län

Astma och Allergiföreningen i Uppsala Län har under 2021 övergått
till Astma och Allergiföreningen Region Mellansverige.
Vilket medför att länets lokalföreningar är en del av Sjukvårdsregion Mellansverige.

Astma Allergiförbundet logga

Allergi beror på att kroppens immunförsvar bildar antikroppar i kontakt med vissa ämnen.
Föreningens fokus är bland annat att upplysa om allergikers situation.

En av föreningens uppgifter är att arbeta för en bra vård och omsorg
för personer med funktionsnedsättningar på grund av astma, allergi eller annan överkänslighet.

I det arbetet har föreningen kontakt med landstingets olika verksamheter.
Föreningen ingår med representanter i olika samverkansgrupper kring vården.

Ordförande:
Uppdatering pågår

Kassör:
Uppdatering pågår

Postadress:
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala

Ordföranden i respektive lokalförening:

Enköping-Håbo
Agneta Södersten
E-post: agnsod@gmail.com

Norduppland
Christina Hermansson Norberg
Tfn. 070 – 439 37 69
E-post: christinahermansson@live.se

Uppsala-Knivsta
Astrid Mäkitalo
Tfn. 070 – 216 64 94
E-post: astridmakitalo@hotmail.com

Vår hemsida: www.foreningar.astmaoallergiforbundet.se