Aktuellt

Under aktuellt hittar du Torsdagsbladet som kommer ut ungefär två gånger i månaden samt bloggen, som uppdateras nästan varje vardag.

Tips mottages tacksamt till både Torsdagsblad och blogg.

Torsdagsbladet – kontakta Janne Wallgren
E-post: janne.wallgren@c.hso.se
Tfn. 018 – 56 09 11
Mobil. 072 – 532 45 22

Blogg – kontakta Linda Sundblom Eriksson
E-post: linda.sundblom@c.hso.se
Tfn: 018 – 56 09 22