Afasiföreningen i Uppsala län

Afasiföreningen

Afasi är en nedsatt förmåga att tala, förstå tal, läsa eller skriva. Afasi kan även innebära nedsatt koncentrationsförmåga, minnesfunktion eller psykisk ohälsa.

Afasiförbundet arbetar för att på olika sätt förbättra livssituationen för drabbade eller deras anhöriga.

Det är en demokratisk förening och arbetar för att bredda förståelsen för personer drabbade av afasi.

Ordförande: 
Lilian Larsson
Tfn. 0703 – 43 95 78

Kansli:
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala
E-post: kansli@afasiforeningen.org

Mötesplats Afasi

Mötesplats Afasi är en träffpunkt där man språktränar, fikar och har trevligt. Personer med afasi hjälper varandra att få ett aktivt och meningsfullt liv. Det finns 4 st datorer med olika träningsprogram, böcker och tidningar man läsa eller kika i.

Adressen till Mötesplats Afasi är: Kungsgatan 62 5tr hiss finns

Just nu så har vi Mötesplats Afasi på onsdagar 11.00-13.00.
Kontakta föreningen innan ditt första besök på:
Tfn. 0703 – 43 95 78
Stöd och egen tid viktigt för anhöriga till afasidrabbade,
läs om detta här

Afasiförbundets hemsida: www.afasi.se/