Fredag 25 augusti

Här kommer ett tips från Hjärnkoll Uppsala län.

Välkomna till höstens första digitala Hjärnkollsseminarium!

Det här seminariet är det första för höstens program om totalt fem.

Om föreläsaren:
Gunilla Ekholm är Hjärnkollambassadör och även Seniorambassadör. I den här föreläsningen talar hon om hur resan från att vara anhörig till att komma till insikt om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och diagnoser. Gunilla är också verksam i OCD förbundet.

Hjärnkoll Uppsala läns digitala seminarier är kostnadsfria och vill erbjuda alla intresserade att lyssna till en föreläsning av en Hjärnkollambassadör, och delta i ett samtal med frågor och reflektioner.

Seminariet leds av en samtalsledare och sänds via plattformen Zoom.

Anmäl dig här:https://www.sv.se/…/hjarnkollsseminarium—resan-fran…/

Läs mer om våra hjärnkollsseminarium på :
https://uppsala.hjarnkoll.se/hjarnkollsseminarium/

Men vad är då Hjärnkoll?

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer. Då kan vi ta död på fördomar och bryta isolering.
Våga prata om psykisk ohälsa. Det gör skillnad.

Riksförbundet Hjärnkoll och föreningarna

Sedan 2015 är Hjärnkoll ett Riksförbund som jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Bakom Riksförbundet Hjärnkoll står patient- brukar- och anhörigorganisationerna i nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Alla organisationerna finns representerade i Riksförbundet Hjärnkolls styrelse.

Föreningen Hjärnkoll Uppsala län bildades i november 2014 och är en av landets första föreningar inom Hjärnkoll.

Runtom i landet finns flera regionala Hjärnkollföreningar som på olika sätt arbetar för att förbättra attityderna till psykisk ohälsa.
Mellan 2009 – 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH.

Källa: https://uppsala.hjarnkoll.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *