Onsdag 3 maj

I torsdags så hade vi besök av Elisabet Pettersson som är informatör och föreläsare på Riksföreningen Äldres Hälsa. Hon berättade lite om vad just den föreningen gör. Egentligen så är det ju samma som våra föreningar också gör, fast vi är mer inriktade på just vår respektive målgrupp.

ÄLDRES HÄLSA I FOKUS!

I Sverige är en femtedel av befolkningen 65 år eller äldre, vilket motsvarar ca två miljoner invånare. Vi vill stärka äldres hälsa och välbefinnande genom att sprida information och bedriva påverkansarbete.

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

När man tänker på åldrande tänker kanske många främst på fysiska krämpor och begränsningar men faktum är att många äldre idag lider av psykisk ohälsa, något som inte alltid syns på individen. För många äldre kan det kännas skamfyllt att tala öppet om sitt psykiska mående, vilket kan göra det svårt att upptäcka.

Den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa hos äldre är depression. En del tror kanske att nedstämdhet hör till den naturliga åldrandeprocessen, men så är det inte. Vid vissa sjukdomstillstånd ökar risken för depression, en uppskattning visar att ca 50 % av personer som är drabbade av Alzheimers sjukdom lider av depression. Några andra exempel på sjukdomstillstånd som, likt Alzheimers sjukdom, kan utlösa depression är hjärtinfarkt, Parkinson, migrän och cancer. Depression kan även i sig utlösa fysiska sjukdomar.

Detta, menar vi, visar hur komplex människan är och hur svårt det är att ibland skilja på fysisk och psykisk ohälsa då dessa aspekter påverkar varandra och individen som helhet.

Källa och läs mer här: https://aldreshalsa.com/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *