Onsdag 19 april

Här nedan kommer det några inbjudningar från Centrum för forskning om funktionshinder.
Vad är då Centrum för forskning om funktionshinder?

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Den 25 april klockan 14 är det dags för ett öppet föredrag som ges det går bra att ta del av på plats i universitetshuset eller via Zoom.

Den här gången är det specialistlogopeden och medicine doktorn Margareta Gonzalez Lind som ska berätta om sin forskning

Sväljsvårigheter vid lungsjukdomar Förekomst och riskfaktorer vid KOL och Covid-19

I sitt föredrag kommer Margareta att berätta om sin forskning, som handlar om hur förmågan att äta och dricka, svälja saliv och mediciner, kan påverkas när andning och lungfunktion är påverkade.

Sväljsvårigheter, dysfagi, är ett vanligt, ibland farligt och ofta förbisett tillstånd som drabbar en stor mängd människor av olika anledningar. Sväljsvårigheter kan orsaka allvarliga komplikationer som exempelvis närings- och vätskebrist, ofrivillig viktnedgång, hosta och felsväljningar och ibland till och med för tidig död. Det är därför det är viktigt att vi lär oss om detta och att den som har besvär får hjälp.

Sväljning är en aktivitet som vi oftast tar för given och som vi utför 500 – 700 gånger under en dag. Föredraget kommer dels att handla om hur det går till när vi sväljer och hur precis koordinationen mellan andning och sväljning är. Margareta kommer att berätta om sitt avhandlingsarbete. Det bestod av tre forskningsstudier där man testade sväljfunktionen hos personer med KOL i både stabil och akut sjukdomsfas samt en forskningsstudie om sväljfunktionen hos personer som varit svårt sjuka i Covid-19 (första vågen) och vårdats i respirator. Margareta är kliniskt verksam som specialistlogoped på Gävle sjukhus där hon bedömer och behandlar barn och vuxna med ät- och sväljsvårigheter. Hon kommer att komplettera informationen om sin forskning med kliniskt relevanta erfarenheter.

Välkomna att delta!

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.se eller telefon 018-471 64 45 ange då om du vill delta via Zoom eller på plats i universitetshuset Sal IV.

Den 9 maj kommer vårens sista föredrag hollas av Johan Wejryd och Jonas Hultin Rosenberg

Lika politiska möjligheter för personer med olika intellektuell förmåga

Frågor besvaras via cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45

En zoom-länk till respektive digitala föredrag kommer att skickas ut till de som har anmält sig till föredragen dagen innan via e-post.

Platsen för föredragen är Universitetshuset Sal IV , Biskopsgatan 3 Uppsala
Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D

Med vänlig hälsning

Centrum för forskning om funktionshinder
Uppsala universitet
Box 564
751 22 Uppsala
Besöksadress: BMC, ingång A11 rum A11:201b
Tel.018-471 64 45 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *