Måndag 13 mars

Nu har kallelsen till Funktionsrätt Uppsala läns årsmöte mejlats ut. Hoppas att vi har rätt kontaktuppgifter till just er förening. Har ni inte fått kallelsen, mejla mig så får jag ändra era kontaktuppgifter hos oss: linda.sundblom@c.hso.se.

Hjärnkoll Uppsala län har en inbjudan inför sin planering av årets psykiatrivecka, läs mer längre ned. Först kommer kallelsen till Funktionsrätt Uppsala läns årsmöte.

Härmed kallas Funktionsrätt Uppsala läns samtliga medlemsorganisationer till ordinarie årsmöte onsdag den 24 maj klockan 17.00.

Lokal: Kungsgatan 62 5 tr. i Uppsala, eller via Zoom.

Varje organisation representeras av sin ordförande, eller den organisationens styrelse utser.

Anmälan om deltagande, som är obligatorisk, ska göras senast den 8 maj, och innehålla namnet på den som representerar organisationen, och vad organisationen heter.

Anmälan görs till Funktionsrätt Uppsala läns sekreterare Lilian Larsson med e-postadress: funktionsrattuppsalalan@c.hso.se

Handlingarna till årsmötet skickas ut två veckor före mötet.

Uppsala dag som ovan

Bo Östen Svensson
Ordförande

Hej!

Planeringen av Psykiatriveckan 2023 är igång, och årets tema är Samsjuklighet – i bred betydelse.
Psykiatriveckan äger rum under v 45 i hela Sverige. Här i Uppsala Län samverkar Hjärnkoll med framförallt Region Uppsala och Studieförbundet Vuxenskolan.
Förra årets föreläsningar, under temat Tillsammans för en bra psykiatri4 dagar och 5 filmer, finns att se på Hjärnkolls Youtubekanal https://www.youtube.com/watch?v=f2TBf1LCSA0.

Vi vill bjuda in föreningar och organisationer inom Funktionsrätt Uppsala län och kommun att ge sitt perspektiv på temat. Vad kan samsjuklighet vara?  Hur kan det vara om man har psykisk ohälsa och andra somatiska eller psykiska diagnoser samtidigt? Förslag på idéer, innehåll och föreläsare under dagarna tas tacksamt emot! Vid vårt nästa planeringsmöte den 11 april kommer era förslag att tas upp.

Det går bra att skicka till mig på Hjärnkoll såhär på mejlen, och jag svarar givetvis på frågor och funderingar.

Vänliga hälsningar
Lotte

Lotte Sederholm 
Samordnare
+46760082420
lotte@hjarnkoll-uppsalalan.se

Hjärnkoll Uppsala Län
Kungsgatan 70 D, 75341 Uppsala

Hemsida: https://uppsala.hjarnkoll.se

Hjärnkoll arbetar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *