Måndag 6 mars

Region Uppsala öppnar ny digital ingång till vården

6.3.2023 11:31:50 | Region Uppsala.

Den 7 mars öppnar Region Uppsala en ny digital ingång till hälso- och sjukvården, 1177 direkt. I den nya tjänsten kan invånarna chatta med vårdpersonal på 1177 och vissa vårdcentraler. Patienterna prioriteras automatiskt, så att den som har störst behov får vård först.

– Det är glädjande att vi nu tar ytterligare ett steg i att modernisera vården i Region Uppsala. Digitalisering ska vara en självklar del i verksamhetsutveckling för att öka tillgängligheten till patienterna och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Tjänsten 1177 direkt nås via webbplatsen 1177, när man ringer 1177 och genom de vårdcentraler som är anslutna till tjänsten. Den som behöver hjälp loggar först in med e-legitimation och svarar på frågor om symtomen. Tjänsten gör en automatisk bedömning och prioritering. För vissa kan det räcka med råd om vad man kan göra själv. Andra kan behöva en personlig kontakt, och slussas vidare till en chatt som bemannas av sjukvårdsutbildad personal. Vid behov kan de också erbjudas videosamtal eller bokas in till ett fysiskt besök.

– Det här ett viktigt steg i utvecklingen. Med ny teknik kan invånarna snabbare och enklare få en första bedömning och komma vidare till rätt vårdnivå. Vården blir mer tillgänglig, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för vårdstyrelsen.

I Region Uppsala bemannas 1177 direkt av en central enhet, bemannad av sjuksköterskor. Chattfunktionen håller öppet alla dagar i veckan, 8-21. Vissa tider är chatten även bemannad med läkare.

Den nya tjänsten kommer också att införas på vårdcentralerna, som en digital ingång för deras egna listade patienter. Till att börja med införs 1177 direkt på fyra vårdcentraler i länet, Fålhagens vårdcentral, Familjeläkarna Bålsta, Kåbohälsan och Ultuna vårdcentral, som kommer att ha chattfunktionen öppen på vardagar 8-16. Tjänsten kommer därefter att byggas ut med fler vårdcentraler, Närmast i tur står Aros hälsocenter, Örsundsbro vårdcentral, Eriksbergs vårdcentral, Gimo vårdcentral med filialer och Östervåla vårdcentral. Breddinförandet på vårdcentralerna påbörjas i höst och tanken är att tjänsten så småningom ska ingå i basutbudet för vårdcentraler.

– Det finns stora fördelar med 1177 direkt. Till exempel är det möjligt för vårdpersonalen att skicka vidare ett ärende till en annan vårdcentral. Det blir ett sömlöst flöde och invånaren behöver inte kontakta vården flera gånger. Det sparar tid och gör det enklare för patienterna, säger Louise Hamark, förvaltningsdirektör för Nära vård och hälsa.

Tjänsten 1177 direkt är upphandlad i ett nationellt samarbete mellan tio regioner och Inera.

Kontakter
Björn-Owe Björk (KD), ordförande vårdstyrelsen, tel 072-217 32 78
Louise Hamark, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa, tel 072-247 03 29
Louise Arodén, objektägare invånartjänster e-hälsa, tel 070-699 16 26

Om Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/region-uppsala-oppnar-ny-digital-ingang-till-varden?publisherId=3235664&releaseId=3341760

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *