Måndag 27 februari

Mats O Karlsson som sitter i Folkrörelsearkivets valberedning har en uppmaning till er.

Folkrörelsearkivet för Uppsala län samlar arkivmaterial från alla folkrörelser och föreningar i Uppsala län. Det är en ideell förening som leder och styr verksamheten. Varje år hålls en årsstämma där en styrelse väljs. Ambitionen är att styrelsen ska vara allsidigt sammansatt med representanter för de “stora” folkrörelserna till vilka Funktionsrättsrörelsen hör. Inför stämman är det en valberedning som tar fram förslag på personer som ska sitta i styrelsen. Även denna valberedning ska vara så representativ som möjligt.

Inför årets stämma i april söker vi därför till valberedningen någon från Funktionsrättsrörelsen med intresse för arkivfrågor och föreningshistoria. Arkivet är alltså länsövergripande så personerna i både styrelsen och valberedningen kan vara verksamma i vilken kommun som helst i Uppsala län.

Ni som är intresserade eller som vill föreslå någon i er organisation till denna valberedning kan meddela namn och adressuppgifter till Mats O Karlsson som sitter i valberedningen inför årets stämma. Hans adress är matsokarlsson43@gmail.com eller telefon 0705 176016.

Mats O

Hemsida: https://www.fauppsala.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *