Måndag 20 februari

Idag så kommer det att installeras en ny telefonväxel hos Funktionsrätt Uppsala län.
Så att vi ber er att ha lite överseende med oss nu när vi ska lära oss det nya systemet.

Här nedan får ni ta del av en rapport som jag läste hos Synskadades Riksförbund.

Dubbelt så vanligt att barn med funktionsnedsättning utsätts för övergrepp och våld

Idag (14 februari) presenterade Stiftelsen Allmänna Barnhuset rapporten “Mer utsatta än andra”, som tagits fram på uppdrag av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Barn med funktionsnedsättning löper större risk att bli mobbad under uppväxten. Man är oftare utsatta för fysisk och psykisk misshandel.

Risken är högre risk att bli utsatt för sexuellt våld och dessutom är det så att barn med funktionsnedsättning lider av ett ännu sämre psykiskt mående efter övergreppet.

Rapportens resultat är nedslående, men tyvärr inte en nyhet. Barn med funktionsnedsättning måste få kunskap om sina rättigheter och få göra sina röster hörda även när det gäller frågor om våld. Det behövs en medvetenhet och kunskap om problemets utbredning för att kunna vända utvecklingen.

Tillräckliga resurser måste skjutas till rättsvårdande myndigheter, skola och aktörer som arbetar med förebyggande insatser. Dessutom måste det till stora attitydförändringar.

Syntolkning: Illustration. Rapportens framsida som visar en pojke som hoppar över ett staket.

Ta del av rapporten här: https://allmannabarnhuset.se

Källa: https://www.facebook.com/synskadadesriksforbund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *