Fredag 17 februari

Inbjudan till sakråd om arbetet med att förebygga och motverka diskriminering

Publicerad 10 februari 2023

Den 17 mars bjuder Regeringskansliet in till ett sakråd om arbetet med att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ladda ner:

Inbjudan till sakråd den 17 mars 2023

Syftet med sakrådet är att inhämta synpunkter och därmed höja kvaliteten i regeringens underlag samt att informera om pågående processer i regeringens arbete mot diskriminering.

Källa: https://www.regeringen.se/sakrad/2023/02/inbjudan-till-sakrad-om-arbetet-med-att-forebygga-och-motverka-diskriminering/

Sakråd från Arbetsmarknadsdepartementet om Barnets rättigheterDemokrati och mänskliga rättigheterFunktionshinderHbtqi-personers lika rättigheter och möjligheterSamlat grepp mot rasism och hatbro

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *