Måndag 13 februari

Här kommer en uppmaning och en kallelse till årsmöte från Funktionsrätt Knivsta.
De har ett avhopp i sin styrelse och behöver nu få in nytt blod.
Kanske det finns någon bra person i just din förening boende i Knivsta kommun?!

Kontakta valberedare
Astrid Mäkitalo
Tel: 070-216 64 94
E-post: astridmakitalo@hotmail.com

Knivbladet – Funktionsrätt Knivsta

Du läser just nu första numret av vårt nya informationsblad.
Det vänder sig till våra medlemmar och avsikten är att förbättra kommunikation med våra föreningsmedlemmar.
Vi planerar fyra blad per år att utkomma mellan våra möten med Knivsta kommun
i Kommunala Funktionsrättsrådet KFR.

Vi vill berätta vad som avhandlas i KFR men vill också att få er att komma med önskemål och tips om sådant ni tycker vi ska ta upp med kommunen.

Ytterligare ett syfte är att berätta om vad vi gör i Funktionsrätt Knivsta.
Bakgrunden är att vi upplever ett för stort avstånd till våra medlemsföreningar och det vill vi ändra på.

Kallelse till Årsmöte

28 februari 2023 klockan 18.00 Knivsta kommunhus, rum Kvallsta.

Vi är till för er medlemmar. Därför är det viktigt att ni är med och väljer styrelse och påverkar vad vi skall prioritera i vår verksamhet.

Varje medlemsförening har rätt att utse två ombud till årsmötet.

Handlingar till mötet kommer att mailas ut senast 21 februari till alla medlemsföreningar och till de ombud som är anmälda.

I samband med mötet bjuder vi på smörgåstårta. Det är viktigt att
ni anmäler att ni kommer så vi kan planera inför mötet.

Anmäl dig senast 24 februari till frknivsta@gmail.com eller mobil
070 – 661 64 90 (Leif Wall).

Våra medlemmar
Astma & Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta
Autism & Aspergerföreningen i Uppsala län
Diabetesföreningen i Uppsala län
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Uppsala – Knivsta
FUB – Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Uppsala
lokalförening
HRF – Hörselskadades förening i Uppsala och Knivsta
NHR – Neuroförbundet, lokalavdelningen i Uppsala Knivsta
RBU – föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar i Uppsala län
Reumatikerföreningen i Uppsala – Knivsta
SCF – Svenska Celiakiföreningen i Uppsala län
SRF – Synskadades Riksförbund i Uppsala – Knivsta

Styrelse

Varje medlemsförening har rätt att utse en ordinarie och en ersättare i styrelsen.
För att ingå i styrelsen måste man vara bosatt i Knivsta kommun. Formellt väljs styrelsen på årsmötet.
Nomineringar till styrelsen skickas till valberedningen som för närvarande består
av Astrid Mäkitalo, tel 070 – 216 64 94 eller astridmakitalo@hotmail.com.

Fram till årsmötet har styrelsen följande sammansättning:
Leif Wall Ordf HRF Uppsala Knivsta
Ingela Stern V.ordf Reumatikerföreningen
Johanna Lindholm Sekr Autism och Aspergerföreningen
Karin Nordström Sjörs Ledamot Neuroförbundet lokalavdelning
Sten Arnekrans Ledamot SRF Uppsala Knivsta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *