Onsdag 14 december

Här nedan kommer en inbjudan till ett öppet föredrag som äger rum redan nu på fredag den 16 december om “Hur går det i framtiden för barn och ungdomar som lidit av depression?” Även några föredrag för nästa år finns det att ta del av. Det är Centrum för forskning om funktionshinder som bjuder in till dessa.

Vad är då Centrum för forskning om funktionshinder?

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Hej,

Varmt välkomna att delta på höstens sista föredrag som ges både digitalt och på plats på Universitetshuset Sal IV klockan 14:00

Hur går det i framtiden för barn och ungdomar som lidit av depression?

En översikt över sambandet mellan depression i unga år och långsiktiga utfall i vuxenlivet, med särskilt fokus på psykisk (o)hälsa och socioekonomiska förhållanden

Föredraget hålls av Iman Alaie, med. dr, leg. psykolog, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Varmt välkomna att anmäla er!

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.se eller telefon 018-471 64 45

Frågor besvaras via cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45

Universitetshuset Sal IV , Biskopsgatan 3 Uppsala

Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D

En zoom-länk till kommer att skickas ut till de som har anmält sig till föredragen dagen innan via e-post.

Nu är också föredragsprogrammet klart för våren 2023. Då ges föredragen också både digitalt och på plats på Universitetshuset Sal IV

Den 16 februari: Tommie Forslund

En intervjustudie om hur föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning upplevt Covid-19-pandemin Effekter på föräldraskapet och påverkansfaktorer

Den 24 mars: Helene Wernöe von Granitz

Uppfyller personlig assistans genom den statliga assistansersättningen funktionshindrades rättigheter enligt LSS och FN:s funktionshinderkonvention?

Den 25 april: Margareta Gonzalez Lind

Sväljsvårigheter vid lungsjukdomar Förekomst och riskfaktorer vid KOL och Covid-19

Den 9 maj: Johan Wejryd och Jonas Hultin Rosenberg

Lika politiska möjligheter för personer med olika intellektuell förmåga

Mera information om vårens program på hemsidan www.cff.uu.se senare

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.se eller telefon 018-471 64 45

Frågor besvaras via cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45

Platsen för föredragen är Universitetshuset Sal IV , Biskopsgatan 3 Uppsala

Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D

En zoom-länk till respektive digitala föredrag kommer att skickas ut till de som har anmält sig till föredragen dagen innan via e-post.

Med vänlig hälsning
Centrum för forskning om funktionshinder
Uppsala universitet
Box 564
751 22 Uppsala
Besöksadress: BMC, ingång A11 rum A11:201b
Tel.018-471 64 45 

Läs mer: https://www.cff.uu.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *