Tisdag 29 november

Men vi måste ju gratulera Hörselskadades förening i Enköping-Håbo som fått ett stipendium från Enköpings kommun!

Den 24 november blev HRF Enköping-Håbo en av fyra mottagare av Enköping kommuns nyinrättade Civilsamhällesstipendium.

Kommunen skriver på sin hemsida:
Samtliga stipendiater har tagit initiativ till samverkan och hitta nya lösningar på utmaningar de uppmärksammat i sitt närområde. De fyra utvalda stipendiaterna bidrar alla på olika sätt med värdefulla insatser för utvecklingen av Enköping.

Motivering:

Hörselskadades förening i Enköping-Håbo granskar kontinuerligt publika lokaler för att se om de har en fungerande hörslinga. En sådan krävs för att hörselskadade ska kunna vara delaktiga i både det offentliga livet och för att kunna uppleva precis samma saker som andra medborgare, till exempel kultur, föredrag, information, privata sammankomster. Föreningen gör en teknisk kontroll och ställer frågor om rutiner och skyltning samt ger ofta goda råd. Initiativet bidrar till en ökad förståelse för vikten av att hörslingan finns, fungerar och kontrolleras regelbundet. Att ingen ska behöva känna sig utanför i något sammanhang är föreningens motto. Om alla hörselskadade vet att det finns fungerande hörslingor i alla lokaler kommer de också att bli mer aktiva och delta i det sociala livet.

// Lena Thorén, ordförande

Hörselskadades förening i Enköping-Håbo

Läs mer: https://via.tt.se/pressmeddelande/de-fyra-ar-arets-civilsamhallesstipendiater?publisherId=3236045&releaseId=3335186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *