Fredag 25 november

Idag så är det den “Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor”.
Här i Uppsala uppmärksammas det i år genom att lysa upp olika platser i orange.
Detta nedan finns att ta del på Uppsala kommuns hemsida:

Uppsala i orange 25 november

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Den 25 november är den av FN utsedda internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. FN:s generalförsamling instiftade dagen 1999.

Orange Day

2008 startade FN:s dåvarande generalsekreterare kampanjen ”Orange Day”. En dag då människor världen över engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våld mot kvinnor genom att lysa upp kända byggnader i orange, eller genom att ha på sig kläder i orange. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Uppsala i orange

Den 25 november lyser Uppsala kommun tillsammans med andra aktörer upp platser runt om i Uppsala i orange. Det gör vi för att uppmärksamma Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. 

De här platserna lyser i orange 25 november

  • Infartsbollarna in till Uppsala
  • Pelarekarna i Stadsträdgården
  • Nybron
  • Dombron
  • Eddaspången
  • Påvel Snickares gränd
  • Forumsoffan 
  • Stenhammarsparken i Gottsunda
  • Uppsala Stadsteater (i regi av Uppsala Stadsteater)

Energieffektiv LED-belysning

Våld är en allvarlig kränkning mot mänskliga rättigheter

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innanför hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig.

Våldet kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt och innefatta olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

Våld mot kvinnor är ett brott och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våldet drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. 

Läs mer om FN:s Orange Day (unwomen.se)  

Uppsala kommun har nollvision mot våld i nära relationer

I Uppsala kommun kommer vi aldrig att acceptera att det förekommer våld i nära relationer. Därför beslutade kommunstyrelsen 2021 att anta en nollvision mot våld i nära relationer.

– I Uppsala ska du vara trygg. Men hemmet är i dag den farligaste platsen för kvinnor att vara på. Våld i nära relationer är ett gift i vårt samhälle och vi behöver göra mer. Därför ska vi ha en nollvision, precis som vi har i trafiken. Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Det finns stöd och hjälp att få

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten och andra samhällsaktörer. Du som utövar våld kan också få hjälp att sluta.

Här hittar du kontaktvägar till stöd och hjälp

Källa: https://www.uppsala.se/orange

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *