Onsdag 24 november

Vi har fått denna förfrågan nedan. Ni får själva avgöra om detta är något för just er förening och då kontakta analysgrupp.gapul@regionuppsala.se om ni vill vara med.

Förfrågan om patient- och brukarrepresentation

Vi söker representanter enligt bifogad beskrivning.
Maila oss senast 12 december så återkopplar vi så snart som möjligt därefter.
Vi behöver namn, kontaktuppgift och område som personen kan representera.

Trevlig helg!
Karolina Mark & Linus Frost

Karolina Mark
Verksamhetsutvecklare samordning och samverkan
Akademiskt primärvårdscentrum (APC) – utveckling, FoUU-enheten
018-6173821
St Johannesgatan 28 G, 75233 Uppsala
Nära vård och hälsa
Region Uppsala
www.regionuppsala.se/nvh

Förfrågan om patient- och brukarrepresentation

I arbete för att ta fram patientinformation som gäller samtycke till informationsdelning behövs representation från patienter, brukare och anhöriga.
Vi som arbetar från Region Uppsala och länets kommuner med uppdraget är medlemmar i en gemensam analysgrupp för samverkansprocesser i Uppsala län (GAP-UL).

I samverkan mellan vårdgivare och socialtjänst behöver samtycken inhämtas för att möjliggöra att verksamheterna tar del av varandras information exempelvis genom sammanhållen journalföring och gemensamma IT-system.
Det är viktigt att förstå vad den enskilde förväntas samtycka till och villkoren för detta.
Det saknas idag en sammanhållen patientinformation kring dessa samtycken.

De samtycken som berörs av arbetet är framför allt:

  • Samtycke till enhetskoppling.
  • Samtycke till informationsdelning mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.
  • Samtycke till sammanhållen journalföring.
  • Samtycke till att ta kontakt med anhörig.
  • Samtycke till att inskrivningsmeddelande skickas.

I arbetet med att ta fram patientinformation vill vi ha patient- och brukarrepresentation. Personerna ska representera sin och andras erfarenheter inom följande områden:

  • psykiatri
  • äldre
  • barn och unga
  • somatiska sjukdomar
  • anhöriga

Omfattningen av uppdraget beräknas handla om total 10 timmar per person och pågå under några månader.
VI önskar förslag på representant/er som kan representera ovanstående grupper senast 16 november.
Maila till analysgrupp.gapul@regionuppsala.se

Arvodering utgår enligt beslutad ersättningsmodell i länets riktlinjer för patient- och brukarmedverkan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *