Tisdag 22 november

Och där var årets första snöoväder avklarat.
Vad händer i våra lokala Funktionshindersföreningar/samarbetsorgan? Ni får gärna tipsa mig så kan man dela med sig av det här. Nu har i och för sig Funktionsrätt Uppsala kommun en avlönad ombudsman som jobbar på, men ni övriga kanske har något på gång? Mejla mig: linda.sundblom@c.hso.se.

Funktionsrätt Uppsala kommun kom i lördags ut med ett nyhetsbrev som ni kan ta del av här nedan.

Händer i Funktionsrätt Uppsala kommun

Vecka 46

Här kommer ett utskick med information om en liten del av vad som händer i Funktionsrätt Uppsala kommun.

Besök vår hemsida genom att klicka på länken:

Extra årsmöte dem 29 november

Samarbetsorganet Funktionsrätt Uppsala kommun kallar sina medlemsföreningar till extra årsmöte (”höstmöte”) tisdagen den 29 november 2022, start kl. 18:00.

Mötet kommer besluta om verksamhetsplan, rambudget och medlemsavgifter för nästkommande år.

Varje medlemsförening har rätt att delta med ett ombud. Anmäl i förväg vem som ska företräda Din förening till uppsalahso@yahoo.com eller till sms 076-891 65 00. Annan intresserad kan medges vara åhörare.

Plats: stora salen, Kungsgatan 62, 5 tr. (hiss finns). Möjlighet finns att delta från annan valfri plats via internet (Zoom).

Verksamhetsplan för 2023: Ett styrketag för rörelsen

Efter två år av pandemi och en ny politisk mandatperiod kommer verksamhetsåret 2023 fokusera på att nystarta föreningsarbetet. Uppsalas funktionsrättsföreningars verksamhet har stagnerat under de senaste åren och under pandemin har föreningarna haft olika framgång med att ställa om till digitalt arbetssätt. Likt flera av civilsamhällets sektorer är funktionsrättrörelsen väldigt individberoende och pandemins snabba omställning av samhället blottade skörheten i denna typ av verksamhet. Verksamhetsåret 2023 kommer fokusera på att bygga upp hållbarhet och robusta strukturer inom Funktionsrätt Uppsala kommuns medlemsföreningar för att stärka rörelsen i sin helhet.

Läs hela Funktionsrätt Uppsala kommuns verksamhetsinriktning samt budget för 2023 här:

Minsta möjliga ansträngning när kommunen planerar ett ”tillgängligt” samhälle

Hur ska Uppsalas offentliga byggnader se ut? Ska de vara tillgängliga för alla eller ska vi exkludera vissa grupper? Uppsala kommun lägger i snitt ut 2-3 detaljplaner på remiss varje månad, när det gäller offentliga byggnationer. Då finns det möjlighet för funktionsrättsföreningar så som Funktionsrätt att komma med synpunkter på vad som kan förbättras med planen, ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Läs mer på Funktionsrätts hemsida:
https://hsouppsalakommun.wordpress.com/2022/11/02/minsta-mojliga-anstrangning-nar-kommunen-planerar-ett-tillgangligt-samhalle/

God och nära vård – en omställning av vården och omsorgen

– Hela målbilden och grundidén med God och nära vård rimmar väldigt bra med hur funktionsrättsrörelsen sett människor under en lång tid, kommenterar Funktionsrätts ombudsman Michael Jestin. Vi ser människan som en helhet och anser att man inte kan dela upp samhällets bemötande av individen genom stuprör av specifika eller enskilda diagnoser, funktionsnedsättningar, stöd, insatser och kontakter. Man behöver ha hela bilden och hela livspusslet i åtanke när man planerar vård och omsorg för en individ.

Läs mer på Funktionsrätts hemsida:

­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­Vänligen,

Michael Jestin
Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala kommun
Mail: michael.jestin@c.hso.se
Telefon: 076-0223446
Adress: Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala 

Källa: https://hsouppsalakommun.wordpress.com/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *