Måndag 14 november

Lungmånaden 2022 sätter lungorna i fokus

Riksförbundet Hjärtlung har utnämnt november till Lungmånaden. Runt om i landet riktar våra föreningar fokus på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering. Våra lokalföreningar arrangerar föredrag, träffar och andra aktiviteter under hela Lungmånaden.

Syftet med Lungmånaden är att medverka till att de ansvariga vårdpolitikerna får större kunskap om patienternas behov, att lyfta de frågor som Riksförbundet HjärtLung driver samt att bedriva opinionsarbete tillsammans med föreningarna.

Målet är ökad kunskap om diagnos och behandling

Målet med Lungmånaden är att öka kunskapen om lungsjukdom, den vård och behandling som finns. Att människor med till exempel KOL ska få en tidig diagnos och tillgång till behandling. Vi vill öka medvetenheten om de lungdiagnoser som ingår i Riksförbundet HjärtLungs verksamhet – med fokus på diagnos, behandling och rehabilitering.

Vi vill också att den som blir sjuk lätt ska hitta den information som behövs för att bättre förstå symtom och den behandling som rekommenderas.

Källa: https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/lungmanaden/

Hjärtinfarkter kan drabba vem som helst, när du som minst anar det. Men det kan vara jobbigt att prata öppet om. Skammen som kan uppstå, känslan av att vara ett offer eller att inte vilja oroa familj och vänner. Det vill vi förändra.

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som erbjuder gemenskap och socialt stöd runt om i landet där du kan träffa människor som varit med om liknande erfarenheter.

Genom utbildning och livsstilsaktiviteter arbetar vi varje dag för att människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och deras närstående ska få de bästa förutsättningarna för ett bra liv.

Gå in på https://www.hjart-lung.se/vi-finns-har/ för att lära dig mer, ge stöd eller få stöd.

Vi finns här för dig.

Källa: https://www.hjart-lung.se/

HjärtLung Uppsala länsförening: https://hsouppsalalan.org/hjartlung/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *