Tisdag 8 november

Påminner om att jag gärna tar emot tips om vad just er förening har på gång som man kan tipsa om här. Mejla mig linda.sundblom@c.hso.se.

PSYKIATRIVECKAN 2022 i Uppsala län

Tillsammans för en bra psykiatri!
Hur vill vi ha vård och omsorg i framtiden för att vi ska vara trygga och må bra?
Hur kan patienters, brukares och anhörigas erfarenheter förbättra verksamheten?

Det är frågor vi ställer oss vid årets Psykiatrivecka. Vi vänder oss till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal, patienter/brukare och anhöriga/närstående. Här finns något för alla!

Psykiatriveckan startar idag!

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. Det är det vi använder psykiatriveckan till!
/Hjärnkoll Uppsala.

Psykiatriveckan sänds live på webben/Teams under vecka 45. Ingen anmälan krävs. Samma länk gäller för alla dagarna.

Länk till Psykiatriveckan 2022
Du kan logga in från 12.45 den aktuella dagen.

PSYKIATRIVECKAN 2022 i Uppsala län

Tillsammans för en bra psykiatri!
Hur vill vi ha vård och omsorg i framtiden för att vi ska vara trygga och må bra?
Hur kan patienters, brukares och anhörigas erfarenheter förbättra verksamheten?

Det är frågor vi ställer oss vid årets Psykiatrivecka. Vi vänder oss till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal, patienter/brukare och anhöriga/närstående. Här finns något för alla!

PROGRAM

Tisdagen den 8 november, kl. 13.00-16.00

13.00 Vi minns Ing-Marie Wieselgren – Marie-Louise Sahlberg, moderator
13.05 Välkommen till psykiatriveckan! – Roland Säll, verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
13.15 Presentation av Hjärnkoll Uppsala län – Kurt Nyberg, ordförande
13.20 Framtidens psykiatri – inflytande och nära vård

Emma Manner, projektledare för Stegvis vård psykisk hälsa samt verksamhetsutvecklare Nära vård och hälsa, Region Uppsala
Anna Thurang, projektledare och tf avdelningschef, verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala

14.00 Paus
14.20 Ökat inflytande för patienter och brukare
Ulrika Toresten, Regional utvecklingsledare, FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, Region Uppsala
Petra Rohrer, brukarrepresentant NSPH och Hjärnkollambassadör samt deltagare i studiecirkeln ”Med starkare röst”

15.00 Bensträckare
15.10 Infoteket: Information och kunskap för ökad självständighet – Eva Akne, bibliotekarie, Infoteket, Region Uppsala
15.50 Tack för idag!

Onsdagen den 9 november, kl. 13.00-16.00

13.00 Välkommen till dagens program! – Marie-Louise Sahlberg, moderator
13.05 Peer support – stöd av personer med egen erfarenhet
Information om den pågående utredningen om Peer support i Uppsala län –
Hanna Bozkurt Åhman
, Regional utvecklingsledare, FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, Region Uppsala

14.00 Paus
14.20 Peer support – kamratstödjare
Stefan Scott-Johansson, Peer support inom psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus,
Magnus Skog, verksamhetschef för Vuxenpsykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus’

15.50 Tack för idag!

Torsdagen den 10 november, kl. 13.00-16.00

13.00 Välkommen till dagens program! – Marie-Louise Sahlberg, moderator
13.05 Socialstyrelsens riktlinjer om adhd och autism
Vad är en nationell riktlinje? – Ulrika Toresten, Regional utvecklingsledare, FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, Region Uppsala

Socialstyrelsens riktlinjer om adhd och Autism – David Ardler, psykolog och avdelningschef inom psykiatrin

14.00 Paus
14.20 Blir det bättre nu? – ett brukarperspektiv på de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid adhd och autism – Billie Breiwald, Hjärnkollambassadör
15.00 Dialog – Hur ser behoven ut i Uppsala län och hur vill vi ha det framåt?
15.50 Tack för idag!

Fredagen den 11 november, kl. 13.00-15.00

13.00 Välkommen till dagens program! – Marie-Louise Sahlberg, moderator
13.05 Psykosvårdens Ungdomsteam – en framgångsrik verksamhet
Åsa Wicklén, avdelningschef, psykosvårdens ungdomsteam
Linda Sundell, styrelseledamot IFS Uppsala, Hjärnkollambassadör

14.00 Paus
14.20 Nyttan med Personligt ombud – 20 års lärdomar som PO i Uppland – Ulrika Lundblad, personligt ombud i Enköping och Håbo
14.50 Tack för den här gången, vi ses igen nästa år!

Psykiatriveckan arrangeras av Hjärnkoll Uppsala län i samverkan med Region Uppsala, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

Källa: https://uppsala.hjarnkoll.se/psykiatriveckan/?fbclid=IwAR0nAm80EZgNNy_kpqpjgfN4StG7CMnyDywX4RDUyX6c3i_5TgvkJOl97f4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *