Torsdag 3 november

Det pågår en viktig utredning – ”Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet” (SOU2022:2) med Magnus Tideman som särskild utredare. Afasiförbundet/Talknuten har valt att lämna in en skrivelse till utredningen för att särskilt lyfta behovet av ökad kunskap kring barn och elever med språkstörning/DLD.

Uppmärksamma språkstörning i skolan

 Publicerad den:  Skriven av:Anna Nilsson

Lyssna

Funktionsrättsrörelsen har under flera år arbetat för att kunskapen om barn och elever med funktionsnedsättning i skolan måste öka och statistik tas fram. En utredning har tillsatts med en särskild utredare, Magnus Tideman.

Utredaren ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten säkerställs. Syftet är att bättre kunna följa upp situationen i skolväsendet för barn och elever med funktionsnedsättning.

Det är en väldigt viktig utredning och Afasiförbundet/Talknuten har därför valt att lämna in en skrivelse till utredning om barn och elever med språkstörning/DLD.

Länk till Afasiförbundet/Talknuten skrivelse till utredningen Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet (SOU 2022:02)

Läs mer:

Länk till utredningsdirektiv Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet

Afasiförbundet/Talknutens var med och debatterade om frågan på Dagens Nyhets debattsida i maj Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever

Källa: https://afasi.se/2022/10/31/uppmarksamma-sprakstorning-i-skolan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *