Måndag 31 oktober

I Dagens medicin kunde man i fredags ta del av en debatt om:

”Höj statsbidraget till patientorganisationerna”

Ökad efterfrågan på företrädare för patienter måste mötas med ökade resurser, skriver Lotta Håkansson, Mikaela Odemyr och Anders Åkesson från Sveriges största patientorganisationer.

Det här är opinionsmaterial.
Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om vi menar allvar med en god och nära vård behöver ytterligare steg tas för att involvera patientföreträdare på alla nivåer. Politiken måste våga satsa på patientorganisationer. 

Det finns en tydlig trend inom svensk sjukvård. Beslutsfattare ser i allt högre utsträckning patienten som en resurs. Vi är många patientorganisationer som välkomnar utvecklingen. 

Läs mer: Seniora läkare: Inrätta särskilda patientsäkerhetsombud 

Patienter som är involverade i sin egen behandling hamnar i lägre utsträckning på sjukhus, sjukhusvistelsen blir kortare, och tilltron till den egna förmågan ökar. Att utgå från individens behov och en mer personcentrerad och nära vård kostar mindre för samhället, samtidigt som chansen till ett bra liv med god livskvalitet ökar.

Men en mer personcentrerad vård handlar inte bara om mötet mellan individ och behandlare. Vår roll som patientorganisation är att uppmärksamma både sjukvård och politiker på brister samt vara medskapare i att göra vård och behandling bättre. Därför behöver vi strukturer som ger patienter möjlighet att komma till tals. 

Ibland möts vi av oförstående när vi vill vara med när beslut fattas. Ofta är man rädd att patienterna ska utmana sjukvårdspersonalen angående vilken behandling som är bäst. Men det är fel. 

I patientmedverkan har vi olika roller. Vårdpersonalen är experter på sjukdomar och behandling och patienter bidrar med kunskap och erfarenhet om vad som är viktigt för patienter. Det är viktigt att patienten förstår varför en behandling sätts in och vad som är målet. Patientorganisationernas medlemmar kan också bidra med unika insatser för sjukvårdens övergripande utveckling.  

Sverige har goda förutsättningar att ta vara på ideellt engagemang. Vi har en lång tradition av ett starkt civilsamhälle. Men dagens ökade efterfrågan på företrädare för patienter måste mötas med ökade resurser. 

När Funktionsrätt Sverige inför valet frågade de politiska partierna hur de ser på statsbidraget svarade sju av åtta partier att de är positiva till höjda statsbidrag. Men statsbidraget till patientorganisationer har bara höjts en enda gång sedan 2008 och antalet organisationer som delar på samma kaka har ökat.

Patientorganisationernas roll är inte att vara kuttersmycken som är med bara för syns skull. Alla tjänar på att företrädarskapet är starkt. Därför har flera patientorganisationer tillsammans med Funktionsrätt Sverige arbetat fram en företrädarutbildning, med syfte att öka kunskapen hos både patienter och patientföreträdare för att kunna arbeta ännu mer konstruktivt. 

Det är vårt sätt att satsa på att möta den ökade efterfrågan. Vi hoppas att våra politiker vågar göra detsamma. Höj statsbidraget för att stärka patientorganisationerna.

Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet 
Mikaela Odemyr, ordförande, Astma- och allergiförbundet
Anders Åkesson, ordförande, Riksförbundet Hjärt Lung

Källa: https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/hoj-statsbidraget-till-patientorganisationerna/

Dagens Medicin är den ledande nyhetstidningen för svensk sjukvård. Tidningen kommer ut en gång i veckan (34 nr per år) och riktar sig till beslutsfattare och legitimerad vårdpersonal i hälso- och sjukvården. På sajten publicerar vi nyheter varje vardag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *