Måndag 19 september

Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer 2023

Statsbidragets ska bidra till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Insatserna ska huvudsakligen rikta sig till personer som är över 62 år.

Utlysningsdatum: 2022-06-30

Sista ansökningsdag: 2022-10-03

Tid kvar att ansöka: 14 dagar

Syfte med statsbidraget

Statsbidragets syfte är att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Bidrag får lämnas för:

  1. anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans bland äldre,
  2. skapande av mötesplatser för äldre och kontaktytor mellan äldre och yngre personer, och
  3. åtgärder som möjliggör att fler äldre kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.

Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre personer.

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller villkor kan söka bidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

Medel att fördela

Statsbidraget för 2023 lyses ut under förutsättningen att riksdagen i december 2022 beviljar medel för ändamålet.

Villkor för ansökan

Du söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med handlingar till:

Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm

Läs mer om villkoren i anvisningarna nedan.

Anvisningar för ansökan 2023

Ansökningsblankett verksamhetsbidrag

Ansökningsblankett projektbidrag

Läs mer och källa: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/organisationer/motverka-ofrivillig-ensamhet-bland-aldre-personer-2023/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *