Måndag 5 september

Vad händer i era föreningar? Jag tar gärna emot tips om vad som är på gång eller något ni har gjort som kan vara bra för andra att ta del av. Här nedan kommer två saker från Riksförbundet HjärtLung och Riksförbundet Cystisk fibros.

KOL-patienter – Riksförbundet HjärtLung

Hör Ekots inslag om hur KOL-patienter inte har kunnat följas upp under pandemin. Det gjordes många färre spirometrier, som mäter lungfunktionen.

– Det har inneburit att man inte kunnat följa sjukdomen. Dessutom har man inte kunnat diagnosticera nya med KOL, säger Anders Åkesson, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.

Enligt det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret gjordes ca hälften så många spirometrier både 2020 och förra året jämfört med 2019. Riksförbundet HjärtLung tycker att regionerna behöver satsa på den här patientgruppen och på den eftersatta KOL-vården.

Lyssna här: https://sverigesradio.se/artikel/kol-sjukvarden-drabbad-under-pandemin

Källa: https://www.facebook.com/RiksforbundetHjartLung

Riksförbundet Cystisk fibros

Fler och fler patienter med cystisk fibros (CF) lämnar Sverige. I ett trettiotal andra länder har de nämligen något vårt land inte kan erbjuda dem – en framtid. Att unga barn ska tvingas fly vårt land bara för att de råkat födas med CF är inte bara ett misslyckande för det svenska läkemedelsförmånssystemet, det är också en enorm förlust för vårt land. Riksförbundet Cystisk Fibros önskar Alice och hennes familj ett varmt lycka till med deras nya liv i Spanien!

Läs om Alice och hennes familj här: https://www.allas.se/relationer

Källa: https://www.facebook.com/RiksforbundetCystiskFibros

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *