Tisdag 16 augusti

Kör väl på med ett par remisser nedan. Svaren ska gå till janne.wallgren@c.hso.se.
Sista datum för respektive remiss ser ni i texten.

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: 

“Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet.”

Läs mer här

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 1 september 2022.

EDF, European Disability Forum vill ha svar senast den 30 september 2022.

Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast tisdagen den 30 augusti klockan 08.00. 

Sammanfattning av remissen:

Utredningen fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning (komvux).

Regeringen beslutade den 8 april 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning (dir 2021:23). Samma dag förordnades som särskild utredare Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Hälsningar

/Janne

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: 

“Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB SOU 2022:31.”

Läs remiss och missiv här

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 30 september 2022.

Socialdepartementet vill ha alla remissvar senast den 17 oktober 2022. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast måndagen den 26 september klockan 12.00. 

Sammanfattning av remissen:

VAB-utredningen har sett över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Meningen har varit att modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll.

Hälsningar

/Janne

Janne Wallgren
Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.
Tfn: 018 – 56 09 11, mobil: 072 – 532 45 22.
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/

E-post: janne.wallgren@c.hso.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *