Måndag 15 augusti

Tjoho, nu är det dags att komma igång igen. Vi har haft öppet här i en vecka redan men jag har min första arbetsdag idag efter min semester. Märks redan att föreningarna har börjat lite smått med möten.

Här nedan kommer ett tips från Louise Solheim som arbetar som brandingenjör på Enheten för tillsyn och tillstånd, Uppsala brandförsvar. Louise har i sitt uppdrag att jobba med brandskydd för riskgrupper. Checklistan finns även för nedladdning längst ned.

Checklista för att skydda hemmet från bränder.

Vill du lära dig mer om brandskydd och om vad du kan göra för att
minska risken för brand hemma hos dig eller hos personer som

• är äldre
• har en funktionsnedsättning
• är särskilt riskutsatta på annat sätt?

Följ den här checklistan för att brandsäkra ditt eget eller någon annans hem.
Kan du kryssa i rutan med svaret Ja på varje fråga? Då har du gjort det du kan för att
brandsäkra hemmet.

Testa brandvarnaren

Finns fungerande brandvarnare?
Ja
Testas brandvarnaren och byts
batterier?
Ja
Kan den som bor i hemmet höra
ljudet från brandvarnaren?
Ja
Är brandvarnaren rätt placerad?
Ja

Förslag på vad du kan göra:
• Skaffa och sätt upp en eller flera brandvarnare.
• Placera brandvarnaren rätt. Den ska sitta i taket, helst i mitten av rummet, minst 50 centimeter från väggen. Det bör finnas en brandvarnare på varje våningsplan i en
bostad. Det bör finnas minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter.
• Testa brandvarnaren en gång i månaden genom att hålla in testknappen tills det hörs en signal och släpp sedan. Signalerar den inte är det dags att byta batteri.
• Byt batteri en gång om året och torka av damm.
• Kontrollera brandvarnaren regelbundet. Byt batteri.
Tips: Använd testhorn. Det är ett skohorn som du kan använda för att lättare nå
testknappen på brandvarnaren.
• Har du behov av hjälpmedel för att höra brandlarmet kan du kontakta en klinik som kan skriva ut hjälpmedel som gör att du hör bättre.
• Vid behov kan du koppla brandvarnaren till ett trygghetslarm eller ha sammankopplade brandvarnare för att få ett tidigare larm, höra bättre och därmed få mer tid att agera vid en brand.

Håll rent runt spis och fläkt

Hanteras spisen på ett säkert sätt?
Ja
Rengörs spisfläkten regelbundet?
Ja

Förslag på vad du kan göra:
• Ta bort brännbara föremål från spisen och området runt spisen.
• Rengör spisen regelbundet.
• Stäng av spisen efter användning eller installera en timer eller spisvakt till spisen, så att den stänger av sig automatiskt efter användning.
• Rengör spisfläkten regelbundet.

Att röka är en brandrisk

Stämmer det att ingen i hemmet röker, alternativt att den som röker gör det på ett säkert sätt?
Ja

Förslag på vad du kan göra:
• Var uppmärksam på om en person som röker i hemmet har brännmärken på kläderna, textilierna, sängen eller golvet. Det är tecken på att rökningen inte sker på ett
säkert sätt.
• Se till att du – eller personen som det berör – röker utomhus eller slutar att röka.
• Se till att det alltid finns ett brandsäkert underlag under en brinnande cigarett, till exempel en bricka av plåt.
• Ställ en kanna med vatten nära personen som röker.
• Skaffa rökförkläden eller sängkläder och filtar som inte kan brinna.
• Använd hellre tändare än tändstickor.

Ha koll på levande ljus och öppen eld

Hanteras levande ljus på ett säkert
sätt?
Ja
Är ljusstakarna i hemmet stadiga och av ett material som inte är brännbart?
Ja
Används öppen spis, kakelugn eller värmepanna på ett säkert sätt?
Ja

Förslag på vad du kan göra:
• Ha ljusen under uppsikt.
• Ha brandsäkra ljusstakar. Ta bort ljusstakar som är ostadiga och som är gjorda av ett material som kan börja brinna.
• Placera ljus på ett underlag som inte kan börja brinna.
• Använd batteridrivna ljus.
• Se till att sotaren kommer regelbundet och följ eldningsinstruktionen för din kamin.
• Lägg askan i en plåthink med lock och ställ den på ett brandsäkert underlag.

Håll elektroniken i gott skick

Är elektronikföremål, sladdar och uttag i ett gott skick?
Ja
Laddas telefonen, surfplattan och datorn på ett säkert sätt?
Ja
Hanteras elektroniska apparater till exempel kaffebryggare, tv och strykjärn på ett säkert sätt?
Ja
Hanteras värmeelement på ett säkert sätt?
Ja

Förslag på vad du kan göra:
• Se till att kontakterna och uttagen är hela. Ingen kontakt får glappa.
Inga sladdar ska ligga i kläm. Inga lysrör får blinka.
• Flytta elektronik som är felplacerad, laga trasiga sladdar och byt ut brandfarlig elektronik.
• Skaffa timer till kaffebryggaren, spisen och strykjärnet.
• Ladda telefonen, surfplattan och datorn på ett brandsäkert underlag
under uppsikt, inte när du sover.
• Ta bort föremål som står på tv:n eller på värmeelementet.

Larma, utrym och släck

Kan alla som bor i hemmet upptäcka en brand, larma 112 och beskriva vad som har hänt?
Ja
Kan alla som bor i hemmet utrymma själva inom två till tre minuter?
Ja
Är utrymningsvägarna fria från hinder?
Ja
Finns det utrustning för att släcka en brand i bostaden, till exempel en brandsläckare och en brandfilt?
Ja
Kan alla i hemmet släcka en mindre brand själva?
Ja

Förslag på vad du kan göra:
• Skaffa en brandfilt och en pulversläckare (sex kilo). Är du svag i musklerna? Välj då en mindre och lättare pulversläckare.
• Ha en fungerande telefon.
• Se till att alla kan nödnumret 112 och vet sin adress. Ha annars en minneslapp med nödnumret
112 och hemadressen på en väl synlig plats.
• Flytta möbler och mattor som försvårar utrymningen, så att utrymningsvägarna blir fria.
• Har någon som bor i hemmet en tal- eller hörselskada? Använd då SMS112.
Läs mer om tjänsten på www.sosalarm.se.

Rädda, varna, larma, släck

Om det börjar brinna ska du

  1. först rädda dig själv och de som är i fara
  2. varna alla som hotas av ­branden
  3. larma 112
  4. släcka branden om du tror att du klarar det.

    112
    Vi samverkar i en gemensam räddningsnämnd:
    Tierp, Uppsala och Östhammars kommun.

Brandsäkerhet i hemmet (uppsalabrandforsvar.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *