Onsdag 15 juni

Hej alla!

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: 

“Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) –  Tillgänglighetsdelegationen”

Läs remissen här

Missivet bifogas detta mejl.

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 12 september 2022.

Socialdepartementet vill ha alla remissvar senast den 30 september 2022. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast torsdagen den 8 september klockan 12.00. 

Remissmöte för Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund kommer att hållas den 30 augusti 10.00-11.30

Sammanfattning av remissen:

Tillgänglighetsdelegationen har haft i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med inriktningen att korta väntetiderna.
I uppdraget har även ingått att

  • stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
  • stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
  • stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.

I slutbetänkandet föreslås bland annat förändringar i den lagstadgade vårdgarantin, både när det gäller primärvård och specialiserad vård

Funktionsrätt Sverige, liksom flera av medlemsförbunden, har medverkat i utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer.

Länkar: 

”Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning” av Funktionsrätt Sverige med flera i Dagens Medicin den 10 juni 

Funktionsrätt Sverige inför valet 2022: Jämlik vård för alla på youtube samt fördjupande rapport.

Ta del av utredningen i massmedia.

Hälsningar

/Janne

Janne Wallgren
Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.
Tfn: 018 – 56 09 11, mobil: 072 – 532 45 22.
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/

E-post: janne.wallgren@c.hso.se  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *