Fredag 10 juni

På torsdagar så hittar ni som oftast Uppsala kommuns brukarombud Jeanette Nordin hos oss. Ni vet väl om att er förening kan kontakta Jeanette om ni vill att hon ska delta på något eller om ni vill prata om delaktighet med mera. Nu finns Jeanettes årsrapport att ta del av längre ned. Men först en liten information om vad brukarombudet gör.

“Som brukarombud kommer jag finnas tillgänglig för individer som vill eller behöver känna till sina rättigheter och hur en kan kräva dessa.
Jag kan erbjuda vägledning, råd och stöd och skapa kontaktvägar, men ska inte driva personärenden. På verksamhetsnivå kommer jag kunna vara en kanal i och utanför kommunens organisation. Jag kommer vara en av dem som medvetandegör om situationen för personer med funktionsnedsättning i Uppsala kommun.

En viktig uppgift är att hänvisa frågor till föreningar i Funktionsrätt Uppsala kommun och de olika råd i kommunen där frågor bör tas upp. På systemnivå kommer jag arbeta strategiskt inom funktionshinderområdet med exempelvis uppföljning och implementering av Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.”

Kontaktuppgifter:
Jeanette Nordin
Tel. 018-727 50 06
Mobil: 0725–67 48 70
E-post: brukarombud@uppsala.se

Full delaktighet kräver struktur

Publicerad:8 juni 2022, kl. 12.17

Full delaktighet är en mänsklig rättighet. Alla i kommunen behöver därför arbeta med full delaktighet för att ingen ska lämnas utanför. Det framgår i brukarombudets årsrapport 2021 som presenterats för kommunfullmäktige.

Som kommunens brukarombud arbetar Jeanette Nordin för att stärka inflytande, delaktighet och egenmakt för alla Uppsalabor som har en funktionsnedsättning.

I sin årsrapport lyfter brukarombudet särskilt att kommunen behöver:

  • fortsätta arbeta med strukturer och metoder för delaktighet och inflytande
  • ta ett helhetsgrepp över den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning och samarbeta med till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • fortsätta arbeta för att minska det digitala utanförskapet
  • lyssna mer på barn med funktionsnedsättningar.

Program för full delaktighet

Program för full delaktighet innehåller mål för hur kommunen ska arbeta för att nå full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Brukarombudet anser att kommunen därmed har metoder, modeller och arbetssätt för att involvera alla verksamheter. Men Jeanette Nordin lyfter att dessa behöver användas på ett mer systematiskt sätt.

– Det är lätt att tänka att full delaktighet framför allt berör vård och omsorg. Men personer som har en funktionsnedsättning är till exempel även föräldrar, badhusbesökare och kulturintresserade vilket gör att hela kommunen måste jobba med full delaktighet, säger Jeanette Nordin.

Brukarombudet lyfter även att det behövs ett helhetsgrepp för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning.

– Jag har noterat att individer hamnar mellan stolarna i de olika välfärdssystemen och att kvinnor är mer missgynnade än män. Kommun behöver ta ett helhetsgrepp och samarbeta med till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att underlätta för individer, säger Jeanette Nordin.

Hon ser samtidigt positivt på det faktum att arbetet med att skapa full delaktighet har lyfts på uppsala.se under 2021.

– Där finns nu till exempel en film som tydliggör kommunens ansvar och en checklista som verksamheter kan använda för att komma vidare i det viktiga arbetet, säger Jeanette Nordin.

Läs brukarombudets årsrapport 2021 (PDF, 300 KB)

Läs en lättläst version av brukarombudets årsrapport 2021

Se en film om hur kommunen arbetar med full delaktighet

Källa: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2022/full-delaktighet-kraver-struktur/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *