Måndag 30 maj

Funktionsrätt Uppsala kommun har kommit ut med ett nytt Nyhetsbrev, finns att ta del av längre ned. Men först ett tips från Reumatikerdistriktet Uppsala län.

Hej!
Den 2 juni är det Internationella Artrosdagen. Gör ett test, läs mer och gå en kurs.

Gör ett test! Tar ca 5 minuter, läs mer eller gå en kurs om Atros

Ont i lederna? (reumatiskt.se)

Ont i lederna?
Om reumatiska sjukdomar. Det finns flera typer av reumatiska ledsjukdomar. Ledgångsreumatism är en inflammatorisk ledsjukdom som oftast börjar med svullnad eller värk och stelhet i leder, ofta i de små lederna i händer eller fötter.
reumatiskt.se

Läs mer!
Att leva med artros – Reumatikerförbundet

Gå en kurs!
Att leva med artros – Reumatikerförbundet

Händer i Funktionsrätt Uppsala kommun

Vecka 21

Här kommer ett utskick med information om en liten del av vad som händer i Funktionsrätt Uppsala kommun.

Besök vår hemsida genom att klicka på länken:
https://hsouppsalakommun.wordpress.com/

Årsmötet tackar av Finn Hedman
Under måndagen höll Funktionsrätt Uppsala kommun 2022:s årsmöte. Pia Ek väljs om som ordförande för samarbetsorganet. Astrid Mäkitalo, Fredrik Larsson, Gunilla Ekholm och Ingor Lind väljs om som ledamöter samt Gunilla Lundell som ersättare. Finn Hedman väljer att lämna sitt uppdrag i Funktionsrätts styrelse och årsmötet avtackar Finn för sina år av gott arbete.

Läs mer om årsmötet och hitta verksamhetsberättelsen här:
https://hsouppsalakommun.wordpress.com/2022/05/25/arsmotet-tackar-av-finn-hedman/

Frågor inför kommunalval ses över av föreningar och intressegrupper
Inför höstens val till Uppsalas kommunfullmäktige har Funktionsrätt nu skickat ut ett samlat underlag med ett antal intressepolitiska frågor som lyfter områden gemensamma för personer med bred variation av funktionsnedsättningar.
Frågorna ställs i relation till Uppsala kommuns Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, som är Uppsalas styrdokument för funktionsrättsfrågor och baserat på FN:s funktionsrättskonvention. Även Funktionsrätts uppfattning i de specifika frågorna finns att hitta i texten.

Frågorna i underlaget utgår ifrån följande punkter:

Vård och omsorg
– Samverkan mellan huvudmän och mellan organisationer
– Rehabilitering och habilitering
– Nedskärningar i stödet till personer med funktionsnedsättning

Stadsbyggnad och samhällsplanering
– Färdtjänsten
– Bullerstörningar och luftföroreningar
– Handikapparkeringar

Utbildning och sysselsättning
– Barn med funktionsnedsättning har svårare att klara skolkraven
– Fler specialpedagoger i Uppsala
– En kommunal resursskola
– Svårigheten att vara arbetssökande
– Friytor på för- och grundskolor

Funktionsrättsrörelsen, brukar- och patientföreningar
Hela underlaget hittar du här:

Möjligheten att rösta och tillgängligheten till demokratiska val
Just nu förbereder sig funktionsrättsrörelsen och svenska samhället på höstens riksdags-, regions och kommunalval. Funktionsrättsrådet har diskuterat frågan om tillgängligheten till valen för personer med funktionsnedsättning och Funktionsrätt har även samarbetat med valkansliet för att se över hur dom kan göra processen mer tillgänglig. För att tydliggöra brister och förbättringsområden gällande valprocessen har Funktionsrätt tagit fram en lista för ökad delaktighet.

Läs mer om tillgängligheten till valet och se listan här:
https://hsouppsalakommun.wordpress.com/2022/05/27/mojligheten-att-rosta/

Slutrapport: samverkansarbete om barn och unga med NPF i skola och socialtjänst
I ett gemensamt arbete som letts av Funktionsrätt, Barnombudet i Uppsala län och kommunens brukarombud har det synliggjorts problembilder, möjligheter och konkreta utvecklingsbehov inom flera av de sammanhang där barn och unga befinner sig. Ett av målen med arbetet är att belysa vikten av samverkan mellan myndigheter. En problembild som har uppmärksammats kan till exempel handla om när skolan inte har gjort nödvändiga anpassningar och är den största grunden till långvarig skolfrånvaro, men då det i stället blir ett ensidigt fokus hos socialtjänsten på att det saknas stöd i familjen.

Den 11e maj presenterades rapporten över resultatet. Arbetssättet har utgått ifrån att ta in synpunkter från alla berörda, föräldrar och barn liksom politiker och tjänstepersoner. Detta ser vi som viktigt både för att få så stor del av bilden som möjligt, men också för att förankra de förändringar som behöver ske.

Läs mer och ta del av rapporten i sin helhet genom att klicka på länken:
https://hsouppsalakommun.wordpress.com/2022/05/13/slutrapport-samverkansarbete-om-barn-och-unga-med-npf-i-skola-och-socialtjanst/

Trevlig helg!

Michael Jestin
Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala kommun
Mail: michael.jestin@c.hso.se
Telefon: 076-0223446

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *