Tisdag 3 maj

Hej alla!

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: 

“Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.”

Remiss och missiv hittar du längre ned.

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 2 juni 2022.

Finansdepartementet vill ha alla remissvar senast den 5 augusti 2022. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast måndagen den 30 maj klockan 12.00. 

Sammanfattning av remissen:

Inför budgetpropositionen för 2023 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering. Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2023, och med vilken utformning, blir beroende bl.a. av ekonomiskt utrymme i de offentliga finanserna och utvecklingen av det ekonomiska läget. I promemorian lämnas förslag på ytterligare skattesänkningar för personer med inkomster i form av sjukersättning och aktivitetsersättning. Syftet med förslaget är att ta bort den skillnad i beskattning av sådan ersättning och av arbetsinkomster som fortfarande finns i vissa inkomst-intervall. Enligt förslaget bör skatten sänkas genom att den befintliga skattereduktionen förstärks för personer som har ett underlag som överstiger ca 44 000 kronor per år. Personer med sådan inkomst beräknas få en skattesänkning på i genomsnitt 1 130 kronor per år.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Hälsningar

/Janne

Janne Wallgren
Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.
Tfn: 018 – 56 09 11, mobil: 072 – 532 45 22.
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/

E-post: janne.wallgren@c.hso.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *