Fredag 29 april

Riskbruk, missbruk och beroende: om trauma

Datum: 18 maj
Tid: 13:00 – 16:00
Plats: Digitalt via Teams

Anmäl dig här. Senast den 12 maj.

FÖRDJUPNING. Under detta seminarium erbjuds möjlighet till både fördjupning och breddad förståelse av komplexiteten inom temat trauma och beroende av alkohol och andra droger.

Att ha upplevt eller bevittnat svåra händelser i livet såsom krig, flykt, övergrepp och våld kan utvecklas till trauma och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Personer som drabbats av traumatiska händelser löper en ökad risk att bli beroende av alkohol eller andra droger och bland de personer som har PTSD finns också en överrepresentation i beroendestatistiken.

Vid detta fördjupningsseminarium utgår vi från några olika perspektiv och infallsvinklar för att veta mer om vad trauma är och innebär och hur det kan påverka. Vad kan vi göra bättre för att uppmärksamma och stödja både barn och vuxna med trauma och beroende?

Målgrupp

Fördjupningsseminariet riktar sig till dig som vill få fördjupad, men också breddad kunskap och förståelse för trauma och beroende.

Tillfället är främst tänkt för medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Exempelvis medarbetare inom:

 • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
 • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård).
 • Primärvård /vårdcentral, inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
 • Elevhälsa.
 • Enheten för studenthälsa.

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt egenerfarna och brukarrepresentanter är välkomna att delta. Du behöver inte ha genomgått den tidigare basutbildningen för att delta i fördjupningsseminariet.

Dag, tid och upplägg

Fördjupningsseminariet sker digitalt via plattformen Teams på onsdag den 18 maj klockan 13.00-16:00. (Teknikcheck från kl. 12:45 för den som vill.)

Medverkande

 • Ylva Kristina Larsson och Petra Rohrer, egenerfarna brukarrepresentanter.
 • Tobias Eriksson, chefsöverläkare beroende- och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset.
 • Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskning.
 • Anna Sarkadi, läkare och professor i folkhälsa, Uppsala universitet.
 • Thomas Staugaard, alkohol- och drogterapeut, öppenvården Uppsala kommun.

Mer information om innehåll och program presenteras här senare.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 12 maj genom “Anmäl dig”. Deltagarlänk skickas ut efter anmälningstidens slut. Antalet platser är begränsat.

Bakgrund

Under våren 2021 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende, där många deltagare efterfrågade fördjupande seminarier med olika teman. Temat trauma och beroende är framfört som särskilt önskemål från tidigare tillfällen samt från brukarrepresentanter.

Arrangör

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i samarbete med

 • Länsstyrelsen i Uppsala län.
 • U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala universitet.
 • CESAR – Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet.

Anmäl dig här.

Kontakt
Maria Adenhav Lantz
FoU-samordnare
maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se
018-61 72 398

Källa: https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/fordjupningsseminarium-om-missbruk-och-trauma/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *