Tisdag 26 april

Hej alla!

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: 

Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6).

Remiss, missiv och övriga bilagor hittar du längre ned.

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 23 maj 2022.

Socialdepartementet vill ha alla remissvar senast den 10 juni 2022. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast fredagen den 20 maj klockan 08.00. 

Sammanfattning av remissen:

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har haft i upp-drag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.

Utredningen har tidigare lämnat delbetänkandena Hälso- och sjukvård i det civila försvaret och underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) och En förstärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19).

I detta slutbetänkande redovisar utredningen förslag kring övriga delar av utredningens uppdrag som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap.

Hälsningar
/Janne

Janne Wallgren
Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.
Tfn: 018 – 56 09 11, mobil: 072 – 532 45 22.
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/
E-post: janne.wallgren@c.hso.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *