Torsdag 21 april

KALLELSE – Påminnelse

2022-03-06

Funktionsrätt Uppsala län kallar härmed sina medlemsföreningar till ordinarie årsmöte kl. 18.00 den 19 maj 2022.

Du som vill delta vid årsmötet behöver anmäla dig genom att skicka ett e-postmeddelande till lilian.am.larsson@gmail.com.

Motion skall vara Funktionsrätt Uppsala län tillhanda för beredning senast fyra (4) veckor före ordförandemötet.

Endast medlemsföreningarna företräds i första han av sin ordförande alternativt ombud utsett av föreningens styrelse.

Handlingar skickas två veckor innan mötet.

Vi återkommer med om mötet ska vara digitalt eller i Storan. Om mötet blir digitalt återkommer vi senare med inloggningsuppgifter.

När du anmäler dig så meddela också vilken förening du representerar.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Dags att nominera till Funktionsrätt Uppsala läns årsmöte 2022.

För att distrikt/länsföreningarna ska få ett så bra inflytande i Funktionsrätt Uppsala läns verksamhet, är det viktigt att föreningarna är med och aktivt arbetar för och påverkar verksamheten i den riktning som man önskar sig.

Med tanke på att Funktionsrätt Uppsala län är en paraplyorganisation som bygger på att bevaka distrikt/länsföreningarnas intressen i regionen, så som habilitering, rehabilitering samt bemötande inom sjukvården vilket har en stor betydelse för våra målgrupper.

Detta är bara ett litet axplock av de uppgifter som Funktionsrätt Uppsala län har att bevaka i samråd med föreningarna för att förbättra för oss alla.

Därför vill vi att fler föreningar ska kliva fram och representera sin förening i Funktionsrätt Uppsala län. Detta gör man bäst genom att nominera någon från sin egen organisation. Har ni någon hos er som är bra på t ex bokföring, (behöver ej sköta bokföringen, finns personal) men som är insatt och kan tolka ett bokslut etc. så är detta ett plus i kanten.

För övrigt önskar vi från valberedningen att få in förslag på personer som är intresserade av att driva regionsfrågor tillsammans med likasinnade.

Era nomineringar vill vi ha in senast den 3 maj till kansliet:

Valberedningen
att: Pia-Maria Hammarling
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64
753 41 UPPSALA
eller via e-post: lang.birgitta@gmail.com

Valberedningen
För Funktionsrätt Uppsala län

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *