Onsdag 9 mars

I måndags så testades “Hesa Fredrik” i hela landet. Test av VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, görs fyra gånger om året för att säkerställa att tutorna funkar. På grund av att det är en ökad samhällsoro i hela landet så gick det ut i både nyheter och i sociala medier att denna test skulle göras.

I vanliga fall brukar man inte vara så uppmärksam på ifall att man hör denna signal eller inte, men nu är det många som har tänkt på att man inte hörde signalen.

Dessa signaler är tänkta för att höras utomhus och det är utplacerat tutor där man har bedömt att de behövs. Är det så att du var i den centrala staden och inomhus och inte hörde, så beror det antagligen på att du var i ett välisolerat hus.

Tutorna är bara en del av VMA och kompletteras med pushnotiser i mobiler, information på radio och rullande textremsor på tv:n.

Allt färre regioner beviljar klimatvård
”Klimatvård har nästan blivit tabu”

“Rehabilitering i varmt klimat är sannerligen ingen semester. Det är en krävande, evidensbaserad vårdform som ger långvariga effekter, skriver Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet.

I dag är det dock allt färre regioner som beviljar klimatvård, ofta med hänvisning till att det finns effektiva biologiska läkemedel och att vårdinsatsen anses för kostnadskrävande.”

Läs mer här: https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/klimatvard-har-nastan-blivit-tabu/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *