Tisdag 1 mars

Idag så är det den internationella dagen mot diskriminering. FN har initierat ett antal internationella dagar som vi kallar för FN-dagar och detta är en sådan dag.

Men det är även Fettisdagen, Internationella pannkaksdagen och krama en bibliotekarie-dagen.

Synskadades Riksförbund –
idag på internationella dagen för diskriminering vill vi riva hindren för en jämlik skola!

Synskadades Riksförbund jobbar för att de diskriminerande undantagen i skollagen som gör det möjligt att neka en elev med synnedsättning eller annan funktionsnedsättning plats på en skola och att neka eleven skolskjuts till den skola som elev och vårdnadshavare har valt ska tas bort.

Det är en av frågorna vi driver inför valet 2022, läs mer på www.srf.nu/val2022

#syntolkning Tre barn sitter runt ett bord med former i olika färger som ligger på en gul bricka.

Källa: https://www.srf.nu/

Uppsala kommun
Så arbetar vi med: Full delaktighet

Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.

Vårt mål:

Skapa förutsättningar för en ökad trygghet och stärka upplevelsen av frihet, delaktighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.

Film om full delaktighet

Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med funktionshindrades perspektiv i frågor om delaktighet och tillgänglighet. Här kan du se en film för mer förståelse om olika personers behov.

Se filmen

Se filmen utan musik

Källa: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/full-delaktighet/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *