Tisdag 22 februari

240 miljoner barn i världen lever med funktionsnedsättning

Nu går H&M Foundation och UNICEF ihop i en “Be Inclusive“-kampanj som ska stärka barn med funktionsnedsättning

Kampanjen syftar till att skingra det stigmat som barn som lever med funktionshinder möter och föreslår praktiska sätt att hjälpa dem att känna sig inkluderade.

“Funktionsnedsättning ökar risken för diskriminering

En rapport framtagen av UNICEF, Seen, Counted, Included. Using data to shed light on the well-being of children with disabilities, visar på att barn med funktionsnedsättning löper 41 procent större risk att bli diskriminerade. Finns de inte med i den officiella statistiken blir de politiskt och socialt ”osynliga”. Det här ökar risken för marginalisering och kränkningar av barnens rättigheter. 

Rapporten visar även, likt vår erfarenhet, att barn med funktionsnedsättning upplever stigma och diskriminering i alla delar av livet. Även om barns förutsättningar skiljer sig åt i olika länder visar rapporten att inget samhälle gör tillräckligt för att säkerställa alla barns grundläggande rättigheter enligt barnkonventionen och Agenda 2030.”

Läs mer: https://blog.unicef.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *