Torsdag 17 februari

Påminner om att meddela oss om det blir ändringar i era styrelser. Vilka uppgifter har vi om er? Stämmer kassörens namn? Kontakta oss på info@c.hso.se för att få veta vilka uppgifter som vi har i vår interna katalog. Stämmer uppgifterna här på vår hemsida? Kika på er förening: https://hsouppsalalan.org/medlemsforeningar/

Inbjudan till föredrag om kognitiva hjälpmedel på Teams den 21/2 kl. 14.00

Wictoria Forsberg, den nya hjälpmedelskonsulenten på HUL, (Hjälpmedel Uppsala Län), kommer att i ca en timme informera om vad som är kognitiva hjälpmedel och hur det går till att få dessa förskrivna.

Kognitiva hjälpmedel gör det lättare att förstå, minnas, tänka, planera och hantera tid. Det kan vara allt från tekniskt avancerade apparater som datorer, mobiltelefoner men också vara enkla saker som färgmarkeringar, bilder och symboler av olika slag. 

Här kommer länken för att delta i mötet, ingen föranmälan behövs! 

Klicka här för att ansluta till mötet 

Välkomna!
Hjälpmedelsrådet genom Hans Richter och A-C Nyqvist 

”Vi måste kompensera för att vården inte är lika tillgänglig för alla” – Riksförbundet HJärtLung

Äldres vårdbesök minskade kraftigt när primärvården ställde om till digital vård under pandemi visar forskning från Region Stockholm. Däremot har inte de äldre sökt sig till den digitala vården i lika stor utsträckning, beskriver Dagens Nyheter i en artikel.

– Det går inte bara att sitta stilla i båten, vi måste ha en sjukvård som har kapaciteten att kompensera för att vården inte är lika tillgänglig för alla, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.

Läs om artikeln och hela kommentaren nedan:

Inger Ros: ”Vi måste kompensera för att vården inte är lika tillgänglig för alla”

 februari 16, 2022

Äldres vårdbesök minskade kraftigt när primärvården ställde om till digital vård under pandemi visar forskning från Region Stockholm. Däremot har inte de äldre sökt sig till den digitala vården i lika stor utsträckning, beskriver Dagens Nyheter i en artikel.

– Det går inte bara att sitta stilla i båten, vi måste ha en sjukvård som har kapaciteten att kompensera för att vården inte är lika tillgänglig för alla, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.

I artikeln beskrivs hur äldre personer i åldern 65 år och uppåt i och med pandemin minskade sina fysiska läkarbesök med 43 procent mellan 2018 och 2020, medan de digitala besöken ökade marginellt. Minskningen i antal besök går i linje med en medlemsenkät Riksförbundet HjärtLung gjorde i början av pandemin som visade att var fjärde medlem någon gång eller flera gånger har avstått behövd vård.

Som en förklaring till nedgången anges att regelbundna årskontroller på vårdcentralen, som kontroll av hjärta och blodtryck, ställdes in, men även att personer med hjärtsvikt och KOL minskade sina besök mer än befolkningen. För personer i åldrarna 65 år och uppåt minskade besöken för hjärtsvikt med 58 procent.

– Konsekvenserna av att personer med kroniska sjukdomar inte följs upp är allvarliga. Det här är en signal om att det behöver göras satsningar på att följa upp patienter som har ett stort vårdbehov och som inte fått den hjälp de känner att de behöver under pandemin. Till exempel fler mobila team och fler möjligheter till avstämning via telefon, säger Inger Ros.

Läs mer:
Äldres besök minskade när den digitala vården exploderade – DN.SE

Källa: https://www.facebook.com/RiksforbundetHjartLung

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *