Torsdag 3 februari

Februari = Hjärtemånaden och just idag så är det andningens dag.

Ett liv, ett hjärta.
Med hjärtat i fokus vill vi belysa hjärt- och kärlsjukdomar, deras riskfaktorer och hur du märker av varningssignaler innan det är för sent.
Genom att exempelvis sluta röka, leva en aktiv livsstil och hålla koll på vikten så är du redan på väg i rätt riktning.

Har du fler frågor om hur du kan förbättra din livsstil? Vi finns här för dig.
Gå in på https://www.hjart-lung.se/vi-finns-har/ för att lära dig mer, ge stöd eller få stöd.

Källa: https://www.facebook.com/RiksforbundetHjartLung/

Hjärtemånaden – med hjärtat i fokus

Med Hjärtemånaden vill Riksförbundet HjärtLung öka kunskapen om hjärta och kärl och deras sjukdomar, om riskfaktorer och om skillnader och förbättringsmöjligheter i hjärtsjukvården.

Vi genomför aktiviteter för att påverka ansvariga vårdpolitiker, till exempel genom att belysa förbättrings-möjligheter i vården och rikta fokus på de skillnader som finns i hjärtsjukvården över landet.

Vi vänder oss också till allmänheten för att öka kunskaperna om olika hjärt- och kärlsjukdomar, riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom samt vad livsstilen betyder för hjärtat.

Öka kunskapen

  • Vi vill öka kunskapen om riskfaktorer och visa att du själv genom små förändringar i din vardag kan påverka din risk för insjuknande.
  • Vi vill att den som blir sjuk lätt ska hitta den information som behövs för att bättre förstå symtom och den behandling som rekommenderas. 

Brister i vården

Det finns fortfarande brister och skillnader i vården och i omhändertagandet av hjärtpatienter. Därför följer vi hela vårdkedjan, från ambulans och dess responstider, till sjukhusens vård, rehabilitering och arbetet med att förebygga en ny hjärt- eller kärlhändelse.

Högt blodtryck

Så stor andel som en fjärdedel av den svenska befolkningen har ett högt blodtryck och risken ökar med stigande ålder. Bland de som är över 65 år beräknas 50 procent ha ett högt blodtryck.

De flesta som har ett högt blodtryck märker inte alls av det. Ett högt blodtryck kan leda till allvarliga tillstånd och sjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfarkt, förmaksflimmer och stroke.

Läs mer i artikeln Därför ska du hålla koll på ditt blodtryck

Alla hjärtans dag – den 14 februari

Den 14 februari firar vi Alla hjärtans dag.

  • Hjärtkärlsjukdomar är den grupp som orsakar flest dödsfall i landet. Därför är det viktigt att förebygga dessa.
  • Lev hälsosamt, ha koll på ditt blodtryck, testa i både armar och ben samt testa ditt kolesterol regelbundet.

Läs mer om hjärtsvikt 
Lär dig mer om förmaksflimmer 
Läs mer om högt blodtryck 

Källa: https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/hjartemanaden/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *