Torsdag 30 december

God jul, God fortsättning eller Gott slut – vad gäller, när säger man vad?

God jul – 24 december.
God fortsättning – 25-30 december.
Gott slut – 30-31 december.
Gott nytt år – 31 december.
God fortsättning på det nya året – 1-6 januari.

Nu vet vi vad som gäller, så jag passar här på att säga GOTT SLUT till er alla, vi ses nästa år. Kansliet öppnar måndag den 10 januari kl.9.00, men fortsätt gärna att läsa här nedan.

Det blir rätt fokuserat på Uppsala-händelser här på bloggen, är för att vi befinner oss i Uppsala och det är det jag får veta/ser mest om. Men, jag tar gärna emot tips om vad som händer i andra kommuner inom Region Uppsala, mejla mig: linda.sundblom@c.hso.se.
Denna information nedan är bra att veta för dig som ska ta dig till oss med bil.

Trafikändring på Kungsgatan

Den 1 januari 2022 begränsas genomfartstrafiken på Kungsgatan och vi gör mer plats för kollektivtrafiken. För bilar införs påbjuden körriktning i höjd med Vaksalagatan. Genom att begränsa genomfartstrafiken underlättar vi för kollektivtrafiken på Kungsgatan, får renare luft och bättre tillgänglighet för gående och cyklister. Lastbilar, taxi, polis, ambulans och räddningstjänst påverkas inte av förändringen.

Detta innebär det för dig som bilist

Trafikförändringen innebär att:

  • Kommer du söderifrån svänger du höger in på Vaksalagatan.
  • Kommer du norrifrån svänger du vänster in på Vaksalagatan.
pabjuden-korning.png

Skylt påbjuden körning. Mer info hos Transportstyrelsen. 

Det innebär påbjuden körriktning

Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning.

Påbudsmärken som betyder att en viss typ av trafik är tillåten, betyder samtidigt att all annan trafik är förbjuden, om inte annat anges på en tilläggstavla. Påbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning, om inte annat anges.

Alternativa bilvägar

Trafikförändringen innebär att det blir lättare för dig som har ett ärende i centrum, då den onödiga genomfartstrafiken på Kungsgatan hindras. Du som verkligen behöver ta bilen kommer fram på ett smidigare sätt. Om du helt vill undvika Kungsgatan finns det flera alternativa vägar, som leder direkt in till parkeringsområden i innerstan. 

Karta_rekommenderade_färdvägar_Uppsala_centrum-01_900px.jpg

Klicka här för större bild.

Att bilarna svänger in på Vaksalagatan kan innebära ökad trafik på Väderkvarnsgatan. För att behålla trafiksäkerheten där inför vi hastighetsdämpande åtgärder, så kallade snällgupp som gör att farten hålls ner. Vi sätter även upp en luftmätare på Väderkvarnsgatan, för att hålla koll på luftkvaliteten.

Parkeringsområden i centrum

Det finns flera områden i centrum där du kan parkera. På den här kartan har vi markerat några av de populäraste parkeringsområdena. 

Karta_parkeringsområden_Uppsala_centrum-01_900px.jpg

Klicka här för större bild.

Här kan du läsa mer om parkering i Uppsala innerstad.

Cykelvägar i centrum

I Uppsala tätort finns 45 mil cykelvägar och inne i stan finns det flera cykelparkeringsplatser. Vill du skydda cykeln mot väder och vind kan du parkera den i cykelparkeringshuset vid resecentrum.

En karta som visar alla cykelvägar finns här.

Kollektivtrafik in till centrum

När antalet bilar minskar blir det lättare för bussarna att ta sig fram på Kungsgatan.

Det blir mindre köer, vilket gör bussfärden snabbare och smidigare. Utmed Kungsgatan finns flera busshållplatser varifrån du lätt tar dig vidare inne i stan. 

Karta_kollektivtrafik_Uppsala_centrum-01_900px.jpg

Klicka här för större bild.

Läs mer och källa: https://www.uppsala.se/kungsgatan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *