Onsdag 8 december

Invånarens symtombedömning, hänvisning och chatt – ny digital ingång till vården

En ny digital tjänst för symtombedömning, hänvisning och chatt ska införas inom Region Uppsala. Den nya tjänsten kommer att ingå i 1177 Vårdguidens utbud och riktar sig till invånare som vill komma i kontakt med vården digitalt. Tjänsten ska öka tillgängligheten till första linjens vård och bidra till effektivare användning av vårdens resurser.

Den nya tjänsten tas fram inom det nationella initiativet Första linjens digitala vård. Första linjens digitala vård är namnet på ett nationellt program med ett antal utvecklingsprojekt som är en del av överenskommelsen mellan regeringen och SKR inom god och nära vård. Målbilden för Första linjens vård är att kunna öka tillgängligheten till vården, framförallt med hjälp av digitala tjänster och självservicetjänster. Digitalt när det går, fysiskt när det behövs.

Vad innebär den nya tjänsten för symtombedömning, hänvisning och chatt?

Den nya tjänsten kommer att ingå i 1177 Vårdguidens utbud och riktar sig till invånare som vill komma i kontakt med vården digitalt. I tjänsten får invånaren fylla i sina symtom digitalt och sedan görs en automatisk symtombedömning och invånaren hänvisas vidare. Det kan vara till egenvårdsråd, bemannad chatt eller videosamtal. Den automatiska triageringen gör att vårdpersonalen kan hjälpa den med störst behov först.

Preliminär tidplan

En nationell upphandling av ny digital plattform pågår.
Region Uppsalas projekt ”Invånarens symtombedömning, hänvisning och chatt” har som mål att införa den, av Inera, upphandlade tjänsten för anamnesupptagning och triagering. Det sker genom att införa tjänsten i cirka tio verksamheter inom primärvårdsnivån under 2022. I detta basinförande i utvalda verksamheter inom primärvård kommer även 1177 Vårdguiden på telefon att delta. Projektet ska också föreslå förvaltning av den nya tjänsten och skapa förutsättningar för verksamheten att själva påbörja breddinförandet av tjänsten inom relevanta verksamheter inom primärvård, men även inom specialistvården.

Målet är att den nya digitala tjänsten etableras i ordinarie vårdutbud inom Region Uppsala.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om tjänsten.

Film om hur den nya tjänsten kommer att fungera

I filmen får du en kort introduktion till hur den digitala tjänsten med symtombedömning, hänvisning och chatt kommer att fungera. (Filmen är cirka 4 minuter lång).

Externa länkar

Mer information om projektet finns att läsa hos Inera.

Kontakt

Louise Arodén

Chef enheten för E-hälsa
louise.aroden@regionuppsala.se
018-611 60 95

Anna Ek

E-hälsostrateg
anna.ek@regionuppsala.se
018-611 62 45

Källa: https://regionuppsala.se/samverkanswebben/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *