Tisdag 9 november

Vad gör era föreningar, har ni några aktiviteter som ni vill dela med er?
Jag tar gärna emot tips som man kan skriva om här. Mejla till: linda.sundblom@c.hso.se.

Funktionsrätt Uppsala kommun har kommit ut med ett nyhetsbrev, finns att läsa i helhet på deras hemsida. De påminner där bland annat om deras extra årsmöte + detta nedan:

En enkät om tillgängligheten i Uppsalas stadsmiljö

Funktionsrätt Uppsala är en del av det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Jämlik livsmiljö, tillsammans med KTH och Uppsala kommun. Syftet med denna enkät är att hitta platser eller strukturer i Uppsalas stadsmiljö som personer med funktionsnedsättningar aktivt undviker på grund av sin funktionsnedsättning.

Nu hoppas vi att ni alla kan hjälpa oss att sprida enkäten till alla Uppsalas personer med funktionsnedsättningar så att vi kan få ett så stort underlag som möjligt. Enkäten besvaras helt anonymt. Endast projektledande forskare på KTH (Daniel Koch) och Funktionsrätt Uppsala kommuns ombudsman (Michael Jestin) kommer se dom separata svaren. Sammanställningen av svaren kommer användas som underlag inom forskningsprojektet och eventuella fortsättningsprojekt samt för fortsatt intressepolitiskt arbete för Funktionsrätt Uppsala.

Länk till enkäten: https://forms.gle/qsyTKFmRvH6XWXQP9

För att läsa hela nyhetsbrevet, klicka här: https://hsouppsalakommun.wordpress.com/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *