Måndag 8 november

Donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Donationsveckan 2021 genomförs vecka 45, den 8–14 november.

Behovet av organ och vävnader är fortsatt stort. Majoriteten av svenskarna är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död, men fortfarande har många inte aktivt tagit ställning. Syftet med Donationsveckan är att få fler att ta ställning. Andra mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Lokala evenemang

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar brukar uppmärksamma Donationsveckan genom lokala aktiviteter såsom utdelning av informationsmaterial, föreläsningar och annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg.

Donationsveckan gör skillnad

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2020 kom det in 10 309 anmälningar, vilket kan jämföras med 400–800 anmälningar under en “vanlig” vecka.

Här presenterar vi löpande antalet anmälningar per dag under Donationsveckan 2021

Donationsveckan 2021

Inför årets donationsvecka fortsätter vi använda konceptet ”Visa din vilja i donationsregistret” för att kommunicera med allmänheten om organ- och vävnadsdonation vid avliden donator. Syftet med kommunikationen är upprätthålla en fortsatt hög donationsvilja i Sverige och få fler att ta ställning. Fler ska anmäla sig i donationsregistret och berätta för närstående om sitt beslut. Vi vill även uppmuntra den som har ett donationskort att anmäla sig till donationsregistret.

Budskapet om att ta aktiv ställning kommer att synas:

  • på TV4 Play
  • på bio i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö
  • i väntrums-TV på dryga 1 200 vårdcentraler och tandläkarmottagningar
  • i sociala medier, på Youtube och i podcastar
  • på olika premiumsajter.

Annonseringen pågår varierad grad i olika kanaler under vecka 43–45, men även i vecka 46 i sociala medier och på Youtube. Du som vill bidra får gärna göra det både innan, under och efter årets Donationsvecka.

Du kommer även möta budskapet i Socialstyrelsens egna kanaler.

Till dig som vill föra budskapet vidare

Socialstyrelsen tar fram informationsmaterial om organ- och vävnadsdonation som kan användas året runt men även under Donationsveckan. Våra tryckta material kan beställas kostnadsfritt för hälso- och sjukvården, apotek och organisationer. 

Använd gärna eller dela framtaget material:

Källa och mer information: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/organ-och-vavnadsdonation/informationsmaterial-till-donationsveckan/donationsveckan/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *