Måndag 25 oktober

Hjärtstartare

Ni vet vet väl om att det finns en hjärtstartare här hos oss! Men vet ni hur man kan hitta flera registrerade hjärtstartare? Kika här: https://www.hjartstartarregistret.se/#/

Men vad är en hjärtstartare egentligen?

En hjärtstartare (även kallad defibrillator eller AED) är en apparat som kan analysera hjärtrytmer och ge råd att vid behov ge en strömstöt. De flesta hjärtstartare är halvautomatiska. Det innebär att när personen med hjärtstopp är ansluten till hjärtstartaren med hjälp av klisterelektroder, så analyseras hjärtrytmen automatiskt. Om en strömstöt rekommenderas, måste du själv trycka på den blinkande knappen för att utlösa strömstöten. Se till att ingen rör personen innan du trycker på knappen. Det är inte farligt att ansluta en hjärtstartare till någon som inte har hjärtstopp.

Det är enkelt och säkert att använda en hjärtstartare. Alla får använda en hjärtstartare om det skulle behövas för att rädda liv, även om man saknar utbildning. HLR-rådet rekommenderar att du går en HLR- eller Första hjälpen utbildning för att kunna använda hjärtstartaren snabbt och effektivt, och för att du ska känna dig trygg och våga ingripa. Det kan vara helt avgörande för den som drabbats av hjärtstopp.

Läs mer om hjärtstartare på Svenska HLR rådets hemsida här.

Hjärtstopp

I Sverige startas varje dag HLR på fler än 15 personer som drabbats av hjärtstopp. De första minuterna är helt avgörande för om den drabbade ska ha en chans att överleva. Utanför sjukhus överlevde 592 personer år 2020 (10%). Andelen s.k. bystander-HLR, dvs. fall där vittne har ingripit och startat HLR är hög i Sverige, fler än 80% får hjälp före ambulansens ankomst om även HLR räknas in givet av räddningstjänst och polis.

Hjärtstopp innebär att hjärtat har slutat att pumpa blod till kroppens alla organ. Orsaken är vanligtvis en hjärtinfarkt eller en rytmrubbning i hjärtats elektriska impulssystem. Hjärnan är beroende av kontinuerlig blodtillförsel med syre för att livsviktiga kroppsfunktioner ska fungera. Om hjärtat slutar slå, upphör blodtillförseln till hjärnan och andra organ, och personen förlorar snabbt medvetandet. Ibland kan kortvariga kramper uppstå i samband med hjärtstoppet. Det ska inte tolkas som epilepsi, utan HLR ska startas direkt.

Om du hittar en medvetslös person, kontrollera:

  • Medvetande. Är personen vaken?
  • Andning. Skapa en fri luftväg. Böj personen huvud bakåt genom att hålla en hand under hakspetsen och den andra på personens panna. Är andningen normal? Vid minsta tvekan om normal andning, larma 112 och starta HLR, du kan inte skada personen.

Om medvetslös och ingen eller onormal andning, larma 112 och starta HLR.

Starta HLR direkt med 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar. Slå på högtalarfunktionen i din mobil, så larmoperatören kan hjälpa dig. Fortsätt med 30:2 tills annan hjälp anländer. Är ni fler livräddare på platsen, be att någon snabbt hämta närmaste hjärtstartare. På Hjärtstartarregistrets hemsida visas var närmaste hjärtstartare finns: https://www.hjartstartarregistret.se/#/

Läs mer om hjärtstopp och överlevnad i det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistrets årsrapport: HLR-registrets årsrapport 2020 gällande år 2019.

HLR-rådet rekommenderar att du deltar i en praktisk HLR- eller Första hjälpen utbildning. Då kan du känna dig säker på vad du ska göra om ett hjärtstopp inträffar. Lär dig mer om HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp i HLR-rådets teoretiska webbutbildning: Webbutbildning HLR-vuxen

Källa: https://www.hjartstartarregistret.se/#/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *